Regeerakkoord 2017

Niet zeiken, geld is voor de rijken.

Het is weer lachen voor Rutte. Tegen alle verkiezingsbeloften in, blijft gezondheidszorg onbetaalbaar door het hoge eigen risico bedrag dat gelijk is aan 2 maanden eten voor iemand met AOW of bijstand. Zo bestrijdt deze coalitie de vergrijzing.

De belasting op groenten en fruit wordt verhoogd. Maar volgens de regeringscoalitie wordt dat gecompenseerd door verlaging van de inkomstenbelasting. Is dat waar?

Volgens het CPB zijn de volgende plannen in het 2017 regeerakkoord gunstig voor de gemiddelde koopkracht:
• Invoeren van een tweeschijvenstelsel in box 1 inclusief lastenverlichting
• Verhogen van de maximale algemene heffingskorting met steilere afbouw
• Verder verhogen van de maximale arbeidskorting bij het afbouwpunt (boven op algemene verhoging van de maximale arbeidskorting)
• Afschaffen van de harde maximale inkomensgrens in de huurtoeslag
• Verhogen van de kinderopvangtoeslag
• Verhogen van de kinderbijslag
• Verhogen van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren
• Verhogen van het heffingsvrij vermogen in box 3
• Verlagen van het eigenwoningforfait
• Temporiseren van de jaarlijkse verlaging van de bijstand (via de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon) in het basispad
• Verhogen van de zorgtoeslag van paren
• Netto effect van doorwerking beleidspakket op nominale Zvw-premies, zorgtoeslag en eigen betalingen in het kader van de Zvw inclusief het effect van het stabiliseren van het eigen risico.

De volgende maatregelen zijn nadelig voor de koopkracht:
• Bevriezen van het aangrijpingspunt van het hoogste tarief in box 1 tot en met 2021 (inclusief terugdraaien beleidsmatige verhogingen tot en met 2021)
• Schrappen van de Kan-bepaling in de huurtoeslag
• Geleidelijk afschaffen van de overdraagbaarheid IACK en arbeidskorting
• Geleidelijk afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (‘wet Hillen’)
• Afschaffen van de doorsneesystematiek bij pensioenfondsen
• Verlagen van de zorgtoeslag voor alleenstaanden
• Geleidelijk beperken van aftrekposten tot het laagste tarief in box 1 (in lijn met de beperking van de hypotheekrenteaftrek)
• Versnellen beperking hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten tot het laagste tarief in box 1
• Verhogen van het tarief in box 2

De volgende maatregelen pakken verschillend uit voor verschillende groepen:
• Veranderen van de opbouw IACK
• Verhogen van zowel de maximale arbeidskorting als het afbouwpercentage
• Wijzigen van de berekening van het forfaitaire rendement op sparen
• Verhogen van de ouderenkorting voor lage inkomens en inkomensafhankelijk afbouwen van de ouderenkorting tot nul voor hogere inkomens
• Het maatregelenpakket in de augustus besluitvorming 2018

Ligt het nou aan mij dat ik de BTW verhoging hier mis? Het hoge BTW tarief was al in 2012 verhoogd van 19% naar 21% met de economische crisis als excuus. Nu het volgens de politici beter gaat met de economie wordt dat niet teruggedraaid. Het lage BTW tarief gaat nu ook omhoog, van 6% naar 9%. Het lage BTW tarief is de belasting op voedsel, openbaar vervoer, kapper en schoenmaker en is voor iedereen een lastenverzwaring, maar het CPB laat dat in de koopkracht bepaling buiten beschouwing.

Ook wordt het effect op de koopkracht van de maatregelen betreffende de hoogte van de huishuur en verhoging van accijnzen niet meegerekend in die lijstjes.

Verhogen van de zorgtoeslag van paren zet het CPB als positief voor de koopkracht en Verlagen van de zorgtoeslag voor alleenstaanden staat bij negatief voor de koopkracht. Dat klopt en uiteindelijk wordt iedereen alleenstaand, met maar de helft van het gezamenlijke inkomen en vrijwel gelijke vaste lasten. Maar iemand is alleenstaand of deel van een paar, nooit beide tegelijk. Het is dus niet gelijktijdig positief en negatief voor de zelfde mensen, zodat het niet tegen elkaar kan worden weggestreept. Dit zou dus eerder thuishoren in het lijstje pakken verschillend uit voor verschillende groepen. Het is een verschuiving van budget ten nadele van alleenstaanden en ten voordele van paren.

Heeft afschaffing van de dividend belasting geen invloed op de koopkracht van Nederlanders? Tot 2007 betaalden buitenlandse bedrijven die aandelen in Nederlandse bedrijven bezaten, over de winstuitkering 25 % belasting. Dat werd verlaagd naar 15%,  lager dan in andere landen en nu wordt het dus nul. Voortaan betalen ze niets meer. Dat kost Nederland 1,4 miljard euro. Dat geld wordt ergens anders weggehaald. Nederlanders betalen dat cadeautje in de vorm van hogere belastingen of minder voorzieningen.

Vorige kabinetten gaven al miljarden uit aan het opkopen en spekken van falende banken. Dat werd betaald uit bezuinigingen en belastingverhoging waardoor burgers minder konden besteden. Bedrijven verdienden daardoor ook weer minder. Faillissementen en ontslagen waren het gevolg. Zo werd de binnenlandse economie aangetast om banken te belonen voor hun falen.

Nu wil de VVD opnieuw veel geld naar het grootbedrijf sluizen. Houdt dat dan nooit op?

Effect voor de laagste inkomens:

Eerder ingezet beleid sinds 2012, de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon voor de bijstand, wordt voortgezet. Gevolg: Netto bedragen van bijstandsuitkeringen (en aan de bijstand gerelateerde regelingen zoals de Toeslagenwet) blijven dalen. De jaarlijkse afbouw van 5%-punt wordt verlaagd naar 3,75%-punt. Wie van de bijstand leeft gaat er dus nog steeds op achteruit, maar iets minder snel dan toen rechts met de arbeiderspartij regeerde. Noem dat maar positief.

De Kan-bepaling in de huurtoeslag wordt geschrapt. Dit houdt in dat de normhuur, het deel van de huurlast dat voor bepaling van de huurtoeslag en de kwijtschelding van de lokale heffingen buiten beschouwing wordt gelaten, vanaf 2019 uitsluitend wordt gekoppeld aan de huurprijs ontwikkeling, die wordt bepaald door de overheid. Van de jaarlijkse huurverhogingen wordt dus niets meer gecompenseerd door huurtoeslag. Dit moet de overheid om te beginnen al 0,2 miljard euro opleveren en op de lange termijn betekent dit afbouw van de huurtoeslag.

Kortom, wie het nu al financiëel moeilijk heeft, krijgt voortaan nog minder inkomen, gaat meer belasting betalen, heeft minder kans op kwijtschelding van heffingen en krijgt minder compenserende toeslagen.

De hoogste inkomens betalen minder inkomstenbelasting. Dividendbelasting en vennootschapsbelasting worden verlaagd.

De meerderheid van de coalitie is klein. Samen hebben de regerende partijen 1 kamerzetel meer dan de andere partijen. Dat is 70106 van alle 10516041 stemmen bij de verkiezingen van maart 2017. De groep die van dit regeerakkoord profiteert is nog kleiner. Het grootste deel van de CDA, D66, VVD en Christen Unie stemmers heeft zichzelf benadeeld. Voor hen geldt: Niet zeiken, jij gaf je geld aan de rijken. 

Voor alle anderen:

Bereken of je budget nog toereikend is.

Actie tegen BTW verhoging.

Protesteren tegen BTW verhoging op groenten en fruit

Eerdere BTW tarieven sinds de Wet op de omzetbelasting 1969:

Ingangsdatum Laag tarief BTW Hoog tarief BTW
1 januari 1969 4% 12%
1 januari 1971 4% 14%
1 januari 1973 4% 16%
1 oktober 1976 4% 18%
1 januari 1984 5% 19%
1 oktober 1986 6% 19%
1 januari 1989 6% 18,5%
1 oktober 1992 6% 17,5%
1 januari 2001 6% 19%
1 oktober 2012 6% 21%

BTW verhoging veroorzaakt prijsverhoging. De jaarlijks afgekondigde huurverhoging wordt niet meegerekend in de officiële inflatiecijfers. Beide staan in een aparte tabel.

Consumenten prijsindex sinds 1900 Jaarmutatie CPI
1900 = 100 %
1900 100,0 De afgeleide CPI geeft aan wat de prijsontwikkeling geweest zou zijn als deze belastingtarieven sinds het basisjaar niet meer veranderd zouden zijn.
1910 112,1 2,8
1920 225,8 10,4
1930 154,5 -3,8
1940 152,9 14,7
1950 312,4 9,1
1960 414,4 2,5
1963 445,8 3,8
1970 628,1 4,4
1980 1 274,5 6,5
1990 1 627,3 2,5
2000 2 082,9 2,5
2001 2 178,5 4,6
2002 2 251,6 3,4
2003 2 299,7 2,1
2004 2 326,9 1,2
2005 2 366,7 1,7
2006 2 393,9 1,1
2007 2 432,4 1,6
2008 2 493,0 2,5
2009 2 522,7 1,2
2010 2 554,8 1,3
2011 2 614,6 2,3
2012 2 678,8 2,5
2013 2 746,0 2,5
2014 2 772,8 1,0
2015 2 790,8 0,6
2016 2 799,7 0,3
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-10-2017
Consumentenprijzen; huurverhoging woningen sinds 1959 tot 1987 | CBS

Jaar

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Huur verhoging %

0,0
11,0
2,9
2,3
6,0
4,8
4,7
7,7
4,3
7,5
7,0
5,0
8,7
8,0
8,8
6,9
6,2
10,7
7,7
7,5
5,8
7,2
7,8
8,4
6,8
3,6
3,4
2,6

Historisch overzicht huur verhogingen  1987 tot 2017

Huurverhoging %

1987 3,0
1988 3,6
1989 3,2
1990 3,3
1991 5,9
1992 5,6
1993 5,4
1994 5,1
1995 4,5
1996 4,1
1997 3,8
1998 3,4
1999 3,0
2000 2,6
2001 2,7
2002 2,9
2003 3,2
2004 3,1
2005 2,0
2006 2,7
2007 1,4
2008 1,9
2009 2,8
2010 1,6
2011 1,8
2012 2,8
2013 4,7
2014 4,4
2015 2,4
2016 1,9
2017 1,6
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 12-10-2017

 

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Roze Golf

LHBTIQA-Plus magazine op Radio Oost

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

annoz blog

interest in social developments, landscape, architecture

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

%d bloggers liken dit: