Huur

Van crisis naar crisis, staan huurders in de kou.

Financieel is vervallen van de Wet Hille  niet problematischer voor betrokkenen, dan de opeenstapeling van kostenverhogingen voor woninghuurders door huurharmonisatie, verhuurbelasting, jaarlijkse huurverhogingen en verlaging van huurtoeslag.

Tijdens de economische crisis rond de jaren 1930 zagen woningverhuurders zich genoodzaakt de huren aan te passen aan de achteruitgang van inkomens. Hoge huren werden verlaagd. De vraag naar goedkope slechte woningen steeg, waardoor slechte woningen relatief duur werden. Veel mensen konden de huur niet meer opbrengen en werden op straat gezet. Sommige gemeenten lieten nieuwe woonwijken bouwen, om dakloze gezinnen tijdelijk op te vangen.

Na de 2e wereldoorlog moest nieuwbouw de woonruimte vervangen, die door oorlogshandelingen verloren was gegaan. De bouw werd met subsidie (35%) gestimuleerd. Om huurders te bewegen naar dure nieuwbouw woningen (ƒ1063- gulden per jaar in 1958) te gaan, werden lage huren (gemiddeld ƒ590- gulden per jaar) van oude woningen fors (20-25% in een jaar) verhoogd.

De Nederlandse overheid voerde “huurverhogingen ter harmonisatie van het huurpatroon” in, oude woningen werden duur en huurprijsverschillen tussen oude en nieuwgebouwde woningen werden kleiner. Jaarlijkse huurverhogingen (3%) bovenop de harmonisatie, zouden op den duur de subsidiëring van nieuwbouw overbodig moeten maken. Kosten van bouw en beheer van nieuwe huurwoningen zou dan volledig uit de huuropbrengsten betaald kunnen worden.

Het werkelijke effect was natuurlijk, dat aan oude woningen van slechte kwaliteit het meeste werd verdiend, dat de schaarste op de woningmarkt in stand werd gehouden en huurders sinds 1945 een steeds groter deel van hun inkomen aan huur moesten betalen.

Hieronder is de gemiddelde huurstijging sinds 1959 weergegeven in procenten per jaar, volgens het CBS:

Gemiddelde huurverhoging sinds 1959
% ten opzichte van het voorgaande jaar
1959 0,0
1960 11,0
1961 2,9
1962 2,3
1963 6,0
1964 4,8
1965 4,7
1966 7,7
1967 4,3
1968 7,5
1969 7,0
1970 5,0
1971 8,7
1972 8,0
1973 8,8
1974 6,9
1975 6,2
1976 10,7
1977 7,7
1978 7,5
1979 5,8
1980 7,2
1981 7,8
1982 8,4
1983 6,8
1984 3,6
1985 3,4
1986 2,6
1987 3,0
1988 3,6
1989 3,2
1990 3,3
1991 5,9
1992 5,6
1993 5,4
1994 5,1
1995 4,5
1996 4,1
1997 3,8
1998 3,4
1999 3,0
2000 2,6
2001 2,7
2002 2,9
2003 3,2
2004 3,1
2005 2,0
2006 2,7
2007 1,4
2008 1,9
2009 2,8
2010 1,6
2011 1,8
2012 2,8
2013 4,7
2014 4,4
2015 2,4
2016 1,9
2017 1,6

Cijfers van huurstijging percentages vóór 1959 geeft het CBS niet.

De werkelijke huurstijging van een woning kan aanzienlijk van deze tabel afwijken. De gemiddelde huurstijging is niet gelijk aan de maximum toegestane huurverhogingen,  die de overheid jaarlijks vaststelde voor de sociale woningsector (voorheen woningwet woningen). Verschillen in huurstijging van oude en nieuwe woningen zoek je bij CBS tevergeefs.

Volkshuisvesting van redelijke kwaliteit is noodzakelijk om volksgezondheid en arbeidsproductiviteit op peil te houden. Loonbeleid bleef  gericht op beperking van loonsverhogingen terwijl alle huurprijs verhogende maatregelen zo succesvol waren dat een gangbaar arbeidersloon te laag werd om een huurwoning te kunnen betalen. De oplossing voor dit dilemma bracht in 1970 de aanvullende huursubsieregeling en een reeks van ad hoc regelingen die ten doel had een rendabele bouw en exploitatie van huurwoningen te garanderen, terwijl de consument in dit marktsegment feitelijk onvoldoende koopkrachtig bleef om in de eigen noodzakelijke behoefte te voorzien.

Aan verhuurders die oude goedkope woningen lieten afbreken, om aan onvoldoende draagkrachtige bewoners nieuwe dure woningen te verhuren, werd huurgewenning betaald, zodat voor een beperkte tijd een lager huurbedrag in rekening gebracht kon worden. Een langdurige compensatie aan de verhuurder, voor berekening van lagere huur dan winstgevend zou zijn, was de huurmatiging. De aanvullende huursubsie,  gevolgd door de individuele huursubsidie werd structureel aan verhuurders uitbetaald die een dure woning verhuurden aan mensen met een laag inkomen. De huurtoeslag verving al deze regelingen door een negatieve belasting voor huurders met een te laag inkomen. Voor het eerst werd subsidie op dure huurwoningen niet uitbetaald aan de exploitanten maar via de belastingdienst aan huurders met een te laag inkomen.

Jaarlijkse algemene huurverhogingen werden na de harmonisatie door de overheid vastgesteld aan de hand van inflatiecijfers. Huren volgden algemene prijsverhogingen. Maar nu de officiële inflatie steeds lager wordt, is die koppeling losgelaten. Sindsdien stijgen woninghuren meer dan de gestegen kosten van bouwgrond, lonen, materialen en het algemene prijspeil. Daarbovenop is in 2013 nog de inkomensafhankelijke huurverhoging gekomen, om de huur extra te verhogen voor huurders met een inkomen boven steeds wisselende grenzen.

De Wet verhuurderheffing was geen instrument om de huurmarkt te beïnvloeden. Het doel was extra geld op te leveren aan de overheid, die nog steeds krap bij kas zat door de kostbare redding van falende bankbedrijven. In 2013 ingevoerd door de VVD & PvdA regering met instemming van alle 2e kamer fracties behalve SP en PVV, die tegen waren en snel gevolgd door een wijziging, om ook bewoners van een woning in eigendom te treffen, door vermindering van hun belastingvoordeel.

Nu de nieuwe VVD, D66, CDA en ChristenUnie regering stelt geen financiëel tekort meer te hebben, blijft de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II gehandhaafd om de Nederlandse overheid jaarlijks circa €1,7 miljard te blijven opleveren. Sociale verhuurders betalen dit uit verkoop van huurwoningen, besparing op onderhoud en verbetering van de woningen, plus extra huurverhogingen die de sociale huurder gemiddeld €480 per jaar kosten.

De oude term huurharmonisatie wordt tegenwoordig gebruikt voor weer een extra huurverhoging die verhuurders van sociale woningen toepassen op een leegkomende huurwoning waarvoor aan de volgende huurder honderden euro’s per maand hogere huur in rekening wordt gebracht, zonder enige verbetering aan de woning.

Vele jaren was een verhuurder in de sociale woning sector verplicht de huren te verhogen met het voorgeschreven percentage, tegenwoordig wordt alleen de maximum huurverhoging in de sociale huursector vastgesteld.

Huren blijven stijgen, maar de huurtoeslag wordt volgens de overheidsplannen elk jaar verder afgebouwd tot het uiteindelijk zal worden afgeschaft. Ondertussen wordt de huurbescherming al jaren gestaag afgebroken. Huurders zijn ook bij dit kabinet weer slecht af. Voor steeds meer mensen wordt wonen onbetaalbaar.

Lees ook:

https://www.woonbond.nl/nieuws/regeerakkoord-pakt-slecht-huurders-en-woningzoekenden

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/rijksbegroting/kabinetsplannen/kabinetsplannen-voor-2018.html

http://www.fairhuurvoorverhuurders.nl/files/wetgeving/kst5839-6.pdf

https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/1960_1969/1965/b04838.ashx

http://www.huurdersverenigingcentrum.nl/wp-content/uploads/2015/02/rapport-huurbeleid-rutte-II.pdf

https://pure.knaw.nl/portal/files/489451/18691_291_zanden.pdf

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

Eén gedachte over “Huur”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Roze Golf

LHBTIQA-Plus magazine op Radio Oost

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

annoz blog

interest in social developments, landscape, architecture

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

%d bloggers liken dit: