Wachten op bezorging

Geduld, bureaucratie, privatisering, digitalisering, hoge kosten, witwassen en terrorismefinanciering.

Weinig bedrijven hebben een eigen afleverservice. Meestal gaan bestellingen met de post, DPD of DHL.

Grote bedrijven hebben daarmee een goedkoper contract dan kleine ondernemers, die het standaard tarief betalen.

Klanten betalen het bedrag voor verzending aan de leverancier. Soms wordt nog iets extra gerekend voor verpakking en afhandeling. Als er niks wordt betaald voor de levering, dan zijn die kosten al verwerkt in de aankoopprijs van het artikel. Zelf afhalen lijkt goedkoper, maar eigen vervoer is ook niet gratis en dan komen er misschien nog parkeerkosten bij. Hoe dan ook, vervoer kost geld.

Vervoer kost ook tijd. Naar de winkel gaan, spullen kopen en weer terug, kan een hele dag kosten en wachten op bezorging ook. Als ik een roti bestel is die binnen een uur bij mij thuis. Ik betaal aan de deur bij aflevering. Anders is het bij bestelling van spullen die vooruit worden betaald en later geleverd.

Witgoed

Voor mijn nieuwe vriezer heb ik wel in winkels gekeken, maar via de website van een winkel besteld. De bezorgdienst was onderdeel van de zelfde onderneming als de winkel. Via internet kon de bezorgdienst gevolgd worden, zodat ik kon inschatten wanneer de bezorger voor de deur zou staan. Toch ging er iets mis. Ik kreeg de melding dat er geen voorraad was. Ik belde met de winkel, het werd gecorrigeerd, de vriezer kwam toch netjes op tijd in huis.

DHL

Veel bedrijven leveren via DHL. Levering aan huis via DHL gaat meestal mis. Terwijl ik thuis zit te wachten moet ik tegelijkertijd de meldingen via internet, de voordeur en de achterdeur in de gaten houden. Als ik de DHL bezorger tref, is dat meestal iemand die alleen een stapel kaartjes bij zich heeft. Geen pakketten. Op die kaartjes staat: “We hebben u gemist.” Ja logisch, als de bezorger op sneltempo bij iedereen kaartjes in de brievenbus stopt, denk ik dat hij reclamefoldertjes bezorgt. Hij loopt de tuin niet in, belt niet aan. Die bezorger wil de klanten helemaal niet thuis treffen.

De volgende dag wordt het zelfde ritueel herhaald. Niemand krijgt hier een pakket thuis. Er is een DHL servicepunt in de buurt. Wat niet aan huis werd afgegeven gaat daar naar toe. Daar kan iedereen de pakketten afhalen. Meestal laat ik het daar direct afleveren. Dat is voor de afzender goedkoper en het kost mij minder tijd, want ik hoef niet zinloos te zitten wachten op iets dat nooit komt.

Maar soms is er geen keuze en moet het pakket thuis in ontvangst genomen. Mijn tuinstoelen werden een paar jaar geleden door DHL aan huis bezorgd. Nadat ik de vorige dag al een “We hebben u gemist” kaartje in de bus had gevonden, zat ik weer een hele dag te wachten. Ondertussen kon ik in de tuin nog een postpakket voor de buren aannemen. De DHL bezorger kwam weer met een neutrale personenauto, gekleed in gewone kleding zonder bedrijfslogo, kaartjes bezorgen. Omdat ik in de tuin zat te wachten, liep ik meteen naar de buitenbrievenbus en zag dat kaartje. De bezorger zat alweer in de auto, maar die kon ik net op tijd tegenhouden. Zo werden mijn tuinstoelen bezorgd, terwijl op de DHL website al was gemeld dat ik niet thuis was en de bestelling retour afzender was gegaan.

Lidl

Ook de snelkookpan die ik bij Lidl had besteld zag ik op de website heen en weer door het land gaan. Uiteindelijk kreeg ik het afgeleverd omdat ik toevallig mijn achterdeur uit liep en de bezorger bij zijn auto zag. De pan bleek beschadigd. Nu moest ik terugsturen en opnieuw bestellen en weer dagenlang wachten op nieuwe levering.

Post

Kleine bestellingen komen vaak per post. Postbezorging gaat vaak mis. Regelmatig raakt er iets zoek, soms wordt op het verkeerde adres afgeleverd. Dan moet ik zoeken waar het is gebleven. Dat is lastig en tijdrovend. Een klacht indienen bij de post is moeilijk, geld terugkrijgen van niet geleverde bestellingen vaak onmogelijk. Daarom koop ik niet zomaar bij elk bedrijf en besteed ik geen grote bedragen voor bestellingen die per post bezorgd worden.

Dan is er nog briefpost. Ook dat komt niet altijd aan. Email heeft de briefpost natuurlijk grotendeels vervangen, maar sommige dingen moeten op schrift. Formulieren moeten vaak per post naar instanties. Papieren overboekingen, voor een rekening zonder internet bankieren. Officiële beslissingen gaan vaak willekeurig per email of per post. En dan zijn er nog de aangetekende stukken.

Aangetekend

De postbezorger heeft een apparaatje waarop de ontvanger een digitale handtekening moet krabbelen. Dat apparaat maakt een geluidje als de bezorger de code doorgeeft voor ontvangst. Meestal wordt dat gedaan voordat ik het werkelijk ontvangen heb, maar dat geluidje hoor ik en dan kan ik de bezorger afvangen.

Kaartjes met “We hebben u gemist.” heeft ook de postbezorger. Dat kaartje heeft een code. Daarmee kan in de supermarkt het poststuk gezocht worden, maar dat lukt niet altijd. De code van het aangetekende stuk begint met 3S en is via internet te traceren. Maar de code op dat kaartje wijkt tegenwoordig af. Het begint met KG en daarmee kan het postagentschap het poststuk niet vinden.

De klantenservice van de post kan gebeld: 088 2441929
“Nee met een KG code kan ik niets. U moet de 3S code hebben.”
“Maar die staat er niet op.”
“Dan moet u de afzender bellen.”
“Op het kaartje staat geen afzender, het is een kaartje van de bezorger.”
“Dan moet u het postagentschap vragen”
“Die kan met een KG code niets vinden.”
“Maar u weet toch wel waar u iets heeft besteld?”
“Ik heb niets besteld. Ik weet niet wie me iets heeft gestuurd.”
“Dan kan ik kan er ook niks mee.”

Niemand kan dus iets met een KG code van de post.
Waarom gebruiken ze die KG code dan?

Code: KG, QR, 3S, Smart en app.

Aan de geheimzinnigheid heeft de post nog iets toegevoegd: QR code. Dat is een plaatje met dikke en dunne onderbroken streepjes, van links naar rechts en van boven naar beneden. Als een late Mondriaan in zwart-wit, die nog niet af is.

Geen mens kan QR code lezen en dat is ook niet de bedoeling. Daarvoor is een “smartphone” nodig met een “app”. Het telefoontje kan de QR code omzetten in een internet adres, waar de 3S code is te vinden die bij de KG code van het kaartje hoort.

Waarom zou je iets makkelijk maken als het moeilijk kan?

Formulieren

Ik ben lid van een vereniging die ongeveer een halve eeuw bestaat. Soms neem ik actief deel, soms wat minder. Soms was ik bestuurslid en soms niet. Als penningmeester ben ik ooit begonnen een bankrekening voor die club te gebruiken.  Dat was gratis en dus goedkoper dan de stortingskosten voor betalen op het postkantoor. Voor een vereniging zonder bedrijf werd een gewone particuliere bankrekening op naam van de club gezet. Af en toe stuurde de bank een formulier waarop ingevuld moest worden wie bestuursleden waren en wie gemachtigd was voor beheer van de bankrekening. Dat ging altijd per post en dat was tot voor kort geen probleem.

Privatisering

Als onderdeel van het staatsbedrijf der PTT had de bank een eigen bezorgdienst. De post werd afgesplitst en ging verder als zelfstandig commercieel bedrijf. De gratis girorekening bij de bank in staats eigendom, werd verplicht omgezet in een zakelijke Postbankrekening.

Uit samengaan van de Postbank en de Nederlandse Middenstandsbank ontstond later  de ING bank. Op de weg van staatsbank naar commerciële bank namen bureaucratie en kosten toe. Voor wat gratis was, moest steeds meer betaald worden. Elke handeling werd in rekening gebracht. Om bankkosten te besparen deed de vereniging alleen nog betalingen per bank, die op geen andere manier afgehandeld konden worden.

Probleembank

Na de privatisering kreeg die bank in de loop der jaren wat problemen. Financiële problemen door foute beleggingen. Geld vergokt, zodat de Nederlandse staat de commerciële bank moest redden. Na het uitlekken van de “Panama Papers” bleek dat ook deze bank had meegewerkt aan het wegsluizen van Russisch maffiageld en ingewikkelde constructies die multinationals helpen om belasting te ontduiken. Strafvervolging werd met miljoenen euro´s afgekocht. Bestuurders van de bank betaalden die afkoopsom niet zelf, maar verhoogden de kosten voor de klanten.

In Nederland zijn maar weinig banken. Vuile handen en hoge kosten hebben ze allemaal. De club bleef dus bij de zelfde bank en deed daar zo weinig mogelijk zaken. De banktransacties bedroegen ongeveer €80,- per maand er bij en weer af.

Post en email

Deze zomer ontving de secretaris van de club weer een formulier van de bank. Als vanouds werd alles ingevuld en op de post gedaan. Een maand later bracht de post een herinneringsbrief. Het formulier was nog niet ontvangen. Reden om even met de bank te bellen. Een vriendelijke dame vroeg het formulier opnieuw in te sturen per post en per email. Want de post is tegenwoordig niet meer zo betrouwbaar en email komt altijd aan. Zo gezegd, zo gedaan.

Nu kwam er een extra formulier met meer vragen. Per post en per email werd dat weer ingezonden. Dit keer werd de ontvangst netjes per email bevestigd. Toch kwam er weer een verzoek om de gevraagde gegevens. Nu van een andere afdeling van de bank. Opnieuw werd alles per email en per post gestuurd, nu naar alle inmiddels bekende afdelingen en medewerkers die erom hadden gevraagd. De ontvangst werd niet bevestigd. Wel werd er gedreigd met blokkering van de rekening, omdat de informatie niet zou zijn verstrekt, die in werkelijkheid al meermalen was ingezonden. En weer ging alles per email naar iedere afdeling en persoon van de bank die er ooit om had gevraagd.

KG, QR, 3S, Smart, app, Chat, blokkeren.

Onverwacht lag er bij de secretaris een kaartje in de brievenbus, voor het ophalen van een poststuk.  “We hebben u gemist.”  Het postagentschap in de supermarkt kon met de KG code niets vinden. De klantenservice van de post kon er ook niets mee. Gelukkig had iemand een smartphone met een app die het plaatje met QR code omzet in het internet adres dat de 3S code kan geven waarmee het poststuk gezocht zou kunnen worden.

Helaas lukte dat op het postagentschap ook met de 3S code niet. De post heeft een “chat” om vragen te beantwoorden. Chat wisselde informatie uit die al bekend was en belde daarna met het postagentschap, die het poststuk opnieuw ging zoeken. Nu was het gevonden, meldde Chat. Het kon worden afgehaald.

Het bleek geen pakket, maar een aangetekende brief van de bank, waarin op dreigende toon werd gesteld dat de rekening werd geblokkeerd omdat de gevraagde informatie niet zou zijn gegeven. (!?)

Telefoon

Van alle emails en formulieren waren natuurlijk kopieën bewaard. Maar als niemand de informatie wil bekijken helpt dat ook niet veel. De bank werd nog maar eens gebeld.

Weer een andere vriendelijke dame bekeek de gegevens die de bank van ons clubje had: Er waren 26 emails met informatie van ons ontvangen en er waren 5 bankmedewerkers heel ijverig bezig langs elkaar heen te werken. Onze rekening zou niet zomaar geblokkeerd worden. Het was duidelijk dat we de informatie al hadden verzonden. Degene die de rekening wilde blokkeren had zelf geen toegang tot onze rekening gegevens en was niet aanwezig, maar die kreeg de opdracht ons te bellen.

Terrorisme en burgerrechten

Er werd gebeld, natuurlijk niet op het afgesproken tijdstip. De man van de aangetekende brief beweerde nu mondeling dat de informatie ontbrak. Hij had onze club niet op het internet kunnen vinden. De personalia van onze leden wilde hij. In het kader van een onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering zou de vereniging moeten doorgeven wie lid zijn, wat de activiteiten zijn en met wie de club zaken doet.
Werkelijk !?

“Uit het gebruik van de rekening blijkt niet wat uw activiteiten zijn.”

Mijn haren gingen recht overeind staan toen ik dat hoorde. Is Nederland geen democratie, waar de burgerrechten beschermd zijn? Is het recht van vereniging en het recht op privacybescherming afgeschaft? Wil de bank rekeninghouders verplichten om meer betalingen over te boeken dan nodig? Is een website tegenwoordig verplicht om een bankrekening te kunnen gebruiken? Zou het niet kunnen vinden van informatie op het internet werkelijk voldoende reden kunnen zijn om burgerrechten te schenden? De staat mag in sommige gevallen, door tussenkomst van een rechter, die rechten schenden. Dan moet er een serieuze verdenking bestaan van iets dat strafbaar is. Maar een bank mag dat niet en reden voor verdenking is er ook niet. Zeker aan de bank die zelf schuldig is bevonden aan samenwerking met Russische maffia, gaan we geen privacy gevoelige informatie geven.

De bankmedewerker werd gevraagd op schrift te stellen wat hij precies wilde en waarom. Er kwam een dreigend emailtje met een ultimatum.

Doelstelling, middelen en ethiek

De vereniging is wettelijk verplicht de privacy van leden te waarborgen. De bank krijgt dus geen persoonlijke gegevens van de leden. Er mogen niet zomaar ledenlijsten openbaar gemaakt omdat een nukkige bankmedewerker dat wil. Wel zijn bestuursleden bekend bij de bank. Die informatie is al meermalen gegeven, met toestemming van de mensen zelf.

De vereniging heeft een nette doelstelling en de activiteiten zijn legaal. Met witwassen en terrorismefinanciering heeft de club niets te maken. De kosten worden door de leden zelf betaald. Het bestuur zorgt voor aanvulling van het banksaldo, dat wordt gebruikt om belasting en verzekering te betalen. Die kosten kunnen alleen per bank worden betaald en beide hebben een machtiging om af te schrijven. Daarvoor brengt de bank hoge kosten in rekening, die ING zelf elke maand van de rekening afschrijft. Meer doet de vereniging niet met de bankrekening. Daarvoor is de bank veel te duur.

De verzekering is een nette instelling die niks met terrorisme en witwassen te maken heeft. De belastingdienst blijkt wel eens de wet te overtreden, maar de vereniging staat daar buiten. Belasting moet betaald worden, dat is wettelijk verplicht. De ING bank handelt niet altijd ethisch, is gebleken. Toch is de vereniging bij deze ex-staatsbank gebleven, omdat in Nederland weinig andere banken zijn en vuile handen hebben de banken allemaal.

Belasting, verzekering en bankkosten betalen, zou duiden op witwassen en terrorismefinanciering?

Onbeschoft

De vereniging stuurde weer alle informatie die volgens de wet verstrekt mag worden per email aan de bank en vroeg de ontvangst te bevestigen. Er volgde geen enkele reactie.

De zelfde informatie werd dus nog maar eens aan alle voorgaande bankmedewerkers gezonden. Het bleef stil. Geen post en geen email van de bank.

Communicatieproblemen of gebrekkige omgangsvormen? Misschien heeft de ING bank  liever geen klanten?

Of zou het dit keer aan de postbezorging liggen?

Pakket

Ondertussen zit ik alweer 3 dagen te wachten op de bezorger van DHL. “We hebben u gemist.” is al geweest. De tracking laat zien dat mijn pakket vandaag weer het hele land doorreist. Heen en terug naar sorteercentra, depots en afzender.  Op het tuinhek heb ik een briefje opgehangen om de bezorger te laten weten dat ik echt thuis ben. Misschien helpt dat.

(tekst © Vlierbloesem)

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

4 gedachten over “Wachten op bezorging”

 1. Zo had ik het hier ook geregeld, maar die bezorgdiensten gaan slordig met hun mensen om. Het zijn daardoor steeds andere bezorgers en alles wat ik eerder afsprak weet de opvolger natuurlijk niet.

  En die bank? De afkoopsom van 775 miljoen euro moet door de klanten betaald. Het lijkt erop dat die bank nu kleine klanten liever kwijt is maar hun banksaldo wil vasthouden. Maar het kan ook zijn dat we toevallig een bankmedewerker hebben getroffen die niet communicatie vaardig is.

  We zullen zien hoe het loopt.

  Like

 2. Oef …
  Hier gelukkig betere ervaringen met bezorging. Niet met ING, waar ik al een poos weg ben. Wat een gedoe was dat, om van die 2 rekeningen die ik daar had, bevrijd te worden!
  De postbezorger kent hier de klanten persoonlijk, en weet waar hij de spullen kan neerzetten als ze niet thuis zijn. Bij mij zet hij ze soms daar neer ook als ik wel thuis ben. Dan kan hij sneller werken. De bezorger van DHL gebruikt de deur, die ik open laat terwijl ik op hem wacht. Hij zet het pakket op de mat en gaat verder.
  Maar dit is het platteland. In de stad is dit niet veilig, denk ik.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Roze Golf

LHBTIQA-Plus magazine op Radio Oost

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale activist én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

SIMPEL EN MINIMALISTISCH LEVEN

Een blog over minimalisme, eenvoudig en zuinig leven en het plezier daarin...

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

Anno Zijlstra Blog

broad interest in current social developments

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

%d bloggers liken dit: