Big Brother kent geen Privacy bescherming

Witwassen, terrorisme en het einde van de hobbyclub.
Banken, Privacy, GDPR, AVG, BSN, WWFT, UBO, PEP, pseudo-UBO.

Zomaar een boekhouder, maakte op de website melding van wat hij allemaal aan persoonlijke informatie bijhoudt over zijn klanten. En over de klanten van zijn klanten. Over de leveranciers van zijn klanten. Over bestuursleden, leden en kinderen van zijn klanten. Over het personeel van zijn klanten. Over het personeel van de klanten van zijn klanten. Over het personeel van de leveranciers van zijn klanten. Van welke vakbond ze lid zijn en van welke politieke partij. Hun woonadres, hun emailadres en hun biometrische gegevens. Waarom doet hij dat?

Dat moet hij. Het is niet zijn vrije keuze. Big Brother heeft het inbreken op de privacy aan hem overgedragen. En niet alleen aan hem. En niet alleen in België. Ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland, …

Wetgeving

In heel Europa moeten bedrijven, verenigingen en stichtingen persoonlijke gegevens verzamelen en beschikbaar stellen aan Big Brother overheid. Boekhouders, accountants maar ook andere ondernemers. Grote en kleine bedrijven zijn daar nu mee bezig, terwijl de meesten van ons daar geen vermoeden van hadden.

Het gaat hier NIET om een foute boekhouder, die misbruik wil maken van privacy gegevens. Deze boekhouder doet wat de overheid hem verplicht te doen. Zoals ook andere boekhouders dat moeten doen. Het is wetgeving die al een paar jaar in de maak is en steeds verder wordt uitgebreid. Europese bedrijven, verenigingen en stichtingen zijn voortaan verplicht alle privacy regels te schenden en te werken als onbezoldigd spion.

Deze boekhouder is zo vriendelijk om openheid te geven over die door de overheid opgelegde verplichting.

Lees : Als boekhoudkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens heeft betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant van het kantoor maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten […]

Lees: GDPR Privacy

Verenigingen, stichtingen en kerken

Ook in Nederland is dat soort wetgeving aangenomen door het parlement. Onder het mom van aanpak van terrorisme en belasting ontduiking. Sinds 2013 al toegepast op bedrijven, dit jaar moeten ook verenigingen, stichtingen en kerken aan de data verzameling mee doen.

Verplichte privacy schending.

Lees ook:

Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen

Afschuiven van verantwoording

In deze video wordt duidelijk gemaakt hoe de Nederlandse overheid de verantwoording voor uitvoering van beleid doorschuift naar het bedrijfsleven.

Dat is een trend die al jaren in gang gezet is en op veel beleidsterreinen toegepast. Kosten zijn voor rekening van burgers en bedrijfsleven, zodat het lijkt alsof de landelijke overheid bezuinigt. Nog belangrijker is, dat de landelijke overheid niet meer aangesproken kan worden op onbehoorlijk handelen. Het zijn immers bedrijven die het overheidsbeleid uitvoeren.

Banken

Banken willen al lange tijd dolgraag privacy gevoelige gegevens verzamelen. Nu doen ze het dus onder het mom van belasting ontduiking en terrorisme financiering. Liever op kosten van de overheid, maar op kosten van hun klanten zijn ze maar vast gestart.

Klantgegevens zijn geld waard. Het bestedingspatroon van rekeninghouders is interessant voor adverteerders. Mensen met een bankrekening zullen lastig gevallen worden met ongewenste advertenties. Grote bedrijven bieden, op basis van bankgegevens, services wel voor de één, niet voor de ander. Ze rekenen verschillende prijzen voor verschillende klanten.

Onze data mogen aan bedrijven, instellingen en overheden geleverd worden. Ook aan overheden van landen waarvan we minder frisse bezigheden kennen. Kunnen wij onze eigen overheid nog vertrouwen?

Privacy

Wie niet door Google achtervolgd wil worden met advertenties, kan dat in de computer instellen. Cookies wissen. Niet-volgen instelling activeren. Een Ad-blocker installeren. Maar kunnen we voorkomen dat de bank onze gegevens verkoopt? Kunnen we onze eigen overheid blokkeren, als we niet alle privé gegevens openbaar gemaakt willen hebben?  Kunnen we de instanties nog vertrouwen als alles wat ze van ons weten verhandelbaar wordt?

Wetgeving die onze privacy moet beschermen wordt aangetast door wetgeving die onze privacy schendt. Het maakt de burger kwetsbaar voor oplichting, afpersing, chantage, identiteitsfraude. Alle persoonlijke gegevens die niet in handen moeten komen van kwalijke lieden en verdachte regimes, worden nu op grote schaal verzameld en beschikbaar gesteld.

Vrijwilligers in overtreding

Verenigingen hebben de verplichting de privacy van hun leden te beschermen.  In de loop van 2020 worden ze verplicht privé gegevens te verzamelen en te verstrekken. Ze zijn gebonden aan tegenstrijdige wetgeving, dus voortaan altijd in overtreding. Evenals stichtingen en kerkgenootschappen, die ook gebonden zijn aan die tegenstrijdige wetgeving.

In Nederland speelt het verenigingsleven een belangrijke rol. Verenigingen zonder bedrijf hebben een mooi doel, hobby of sport voor ogen. De verenigingsbestuurders zijn onbetaalde vrijwilligers. Samen kunnen leden de voorzieningen realiseren, die anders alleen zijn weggelegd voor een gefortuneerde elite.

Verenigingsbestuurders zijn geen eigenaar en hebben geen financieel belang. De eigenaar van de vereniging is de vereniging zelf. Zeggenschap ligt bij de ledenvergadering. Toch moeten voortaan onbezoldigd bestuurders van niet commerciële verenigingen voortaan geregistreerd als UBO (afkorting van Ultimate Beneficial Owner = Uiteindelijk Begunstigde Eigenaar).

Elke hobbyclub moet nu aan onmogelijke eisen voldoen.

ING bank  heeft het al gepresteerd om de personalia van alle leden van een vereniging op te vragen, omdat die allemaal UBO zouden zijn. Tegelijkertijd is de vereniging wettelijk verplicht de privacy van de leden te beschermen. Aan tegenstrijdige eisen kan niemand voldoen. Elke hobbyclub is in overtreding.

Dat wordt het einde van het burger initiatief en de non-profit vereniging.

Lees ook waarom anti-witwasbeleid de cultuur in de wielen kan rijden.

Peppie & UBO: privacyproblemen voor zakelijk leiders en bestuurders.

Onze regeringsleiders, verenigd in Europa, hebben iets bedacht om het maskeren van corruptie tegen te gaan. Het heet UBO-register. Nederland gaat dat op korte termijn ook invoeren. Dat heeft gevolgen, ook voor culturele stichtingen en verenigingen. Elke organisatie moet namelijk bepalen wie UBO (Ultimate Beneficial Owner ofwel Uiteindelijk Voordeelgenietend Eigenaar) is. Dat geeft wat complicaties.

Link: Peppie & UBO: privacyproblemen voor zakelijk leiders en bestuurders. (Waarom anti-witwasbeleid de cultuur in de wielen kan rijden) — Cultuurpers

De pseudo-ubo van stichting en vereniging

Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders).

Link: De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft — Ubo-register

Surveillance door de banken

De privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven is een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar. De meest prominente sector die deze rol toebedeeld heeft gekregen, is de bankensector, die alle transacties die via banken plaats vinden moet monitoren op mogelijke criminele transacties (witwassen).

Link: Surveillance door de banken | de ‘Transactie Monitoring Utility’ — Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten .

Wwft | onderzoek naar de maatschappelijke impact

Studenten of promovendi die op zoek zijn naar onderwerpen, zouden eens naar de witwasbestrijding moeten kijken. De private kant van die witwasbestrijding, het door ondernemingen doen van cliëntenonderzoek, het afscheid nemen van ongewenste klanten en het permanent monitoren van hun klanten (surveillance) zal grote maatschappelijk impact hebben.

Link:   Wwft | onderzoek naar de maatschappelijke impact — Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten

Vooruitlopend op de wetgeving, het feitelijk effect op een non-profit club

Over geduld, bureaucratie, privatisering, digitalisering, hoge kosten, witwassen en terrorismefinanciering.

Link:  Wachten op bezorging — Vlierbloesem

Het UBO register kan overigens nog niet in werking treden op 1 of 10 januari 2020.

Lees:      https://ellentimmer.com/2019/12/24/wwft-257/

Lees en luister, hoe de overheid de democratische rechtsorde verkwanselt en de burger rechteloos wordt. Een interessante boekpresentatie:

Maar die criminele belasting ontduikende terroristen?

Fraudeurs, terroristen en belasting ontduikers bestaan. Is daarom de hele Nederlandse bevolking verdacht?

Financiële uitwassen als deze zijn uitzondering. Elk bedrijf hoort een accountantscontrole te laten uitvoeren. Banken zijn geen accountants.

Met de uitbreiding van de Wtfw moet de bank nu de uitgaven van een biljartclub controleren. De dames van het breikransje moeten als leden van een informele vereniging in het UBO register opgenomen. Het banktegoed van onbezoldigde vrijwilligers die de kosten van een auto delen, mag door de bank geblokkeerd. De schade aan de samenleving en de kosten voor bedrijven zijn voor onze regering van ondergeschikt belang.

Ondertussen kunnen grote multinationals in ons land bij de belastingdienst terecht voor speciale voordelige deals. Een groot bedrijf als Shell hoeft hier helemaal geen belasting te betalen. Belastingconstructies maken mogelijk dat bedrijven met genoeg kapitaal geld door Nederland sluizen om ook in andere landen geen belasting te hoeven betalen. Dat is legaal. Onze Nederlandse wetgeving is zo geschreven dat dit mogelijk is gemaakt. De huidige Nederlandse regering was zelfs bereid de belasting regels zo aan te passen dat Unilever aandeelhouders niet belastingplichtig zouden zijn, als Unilever zich maar in Nederland wilde vestigen. Vier miljard per jaar had premier Rutte daar voor over. Gelukkig bedankte de Unilever aandeelhoudersvergadering voor de eer.

De gemiddelde Nederlandse burger ontkomt niet aan belasting betaling. Wie weet hoe het moet kan te veel  ingehouden belasting terugvragen. De burger fraudeert zelden. Toch zien de overheden die burger vooral als crimineel en fraudeur.

Politici zal het nog niet bekend zijn maar er is goed nieuws:

Goed nieuws: de meeste mensen deugen

Rutger Bregman werkte vier jaar aan zijn nieuwe boek: ‘de meeste mensen deugen’. En het komt op plek 1 binnen op de bestsellerlijst. Dan komt niet (helemaal alleen) doordat we zijn boek deze week 10 x bestelden. Het komt wel doordat het boek een fascinerend nieuw perspectief beschrijft. Het perspectief dat de meeste mensen deugen. […]

Link: Goed nieuws: de meeste mensen deugen

(tekst © Vlierbloesem)

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

11 gedachten over “Big Brother kent geen Privacy bescherming”

 1. Ik doe niet aan facebook en Twitter. Bonuskaart en andere klantenkaarten heb ik ook niet. Waarschijnlijk kun je die wel gebruiken met nep namen, maar ik vond het altijd al irritant dat de aanbiedingsprijzen alleen gelden als je aan allerlei voorwaarden voldoet.

  Maar als alle bedrijven verplicht zijn veel privacy gevoelige data te verzamelen, ontkom je niet aan opname in allerlei databases, waarvan de inhoud overal terecht komt waar het niet vertrouwd is. Die verplichting wordt nu uitgebreid naar verenigingen en stichtingen. Het geven van de personalia van leden van een informele vereniging gaat mij echt veel te ver.

  Met ingang van dit jaar is de geldigheid van contanten nog verder verminderd. Er is steeds meer dat niet contant afgerekend mag worden, zodat iedereen een bankrekening moet gebruiken. Nederlandse banken kunnen ongestraft steeds duurder worden.

  Energie, water, huishuur of hypotheek, vervoer, kunnen alleen nog via de bank betaald. Boodschappen zijn contant af te rekenen, maar het geld moet dan wel ergens opgenomen. Alleen dat al genereert zoveel data die niemand iets aan gaan.

  Ondertussen is de overheid niet eens in staat om de databases met onze gegevens behoorlijk te beveiligen.

  Like

 2. Lastig gedoe allemaal. Ben het vooral eens dat 95% van de mensheid deugt.

  Zelf heb ik (deels onbewust) veel aan privicybescherming gedaan. Ze heb ik nooit een creditcard of bonuskaart gehad en heb ik ook geen smartphone of GSM. Ik gebruik uBlock omdat ik een hekel aan reclames heb en geen gebruik van die reclames wil maken. Maar dat ding kan je ook prima gebruiken om rondneusdoemeinen als scorecard en facebook volledig uit te sluiten. Gravatar heb ik ook nooit vertrouwd en hieronder vul ik (net als bij anderen) een nepmailadres in. M’n echte mailadres is te vinden op m’n weblog.

  Geliked door 1 persoon

  1. De onzorgvuldigheid van het TV nieuws irriteert me mateloos. Er wordt altijd gedaan alsof allerlei wetgeving is bedoeld om criminaliteit te voorkomen. Maar ondertussen hebben we wetgeving die ons allemaal schaadt.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Roze Golf

LHBTIQA-Plus magazine op Radio Oost

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

annoz blog

interest in social developments, landscape, architecture

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

%d bloggers liken dit: