De basis van corona beleid

Corona virus, 2019nCoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2S, SARS-CoV-2L, COVID-19, SARS-2, Update 29-4-2020

Dagelijkse update  29-4-2020 – wetenschap, gierigheid of onbenul


Tien jaar geleden wees een test uit, dat er grote hoeveelheden medisch beschermingsmateriaal nodig was in de gezondheidszorg. Er werd niet aangekocht. Vorig jaar werd nog eens aangedrongen op aanleggen van een noodvoorraad. Er werd niet aangekocht. De Europese gemeenschap informeerde alle lidstaten op de noodzaak van een voorraad medisch beschermingsmateriaal. Er werd niet aangeschaft. Terwijl de COVID-19 uitbraak in Europa gaande was werd nog steeds geen medisch beschermingsmateriaal aangeschaft.

 


Waarschuwingen voor virus werden genegeerd

Vanmorgen zag ik de herhaling van Panorama op BBC1 “Coronavirus: The Week That Changed Britain”. Het was eerder uitgezonden:

 • Mon 23 Mar 2020 19:30 BBC One except East Midlands, Yorks & Lincs, North West & West
 • Wed 25 Mar 2020 03:30 BBC News Channel
 • Sat 28 Mar 2020 01:55 BBC Two

Het programma is in Engeland nog een maand lang te zien op BBC iPlayer. Kijkers buiten de U.K. worden van iPlayer uitgesloten. De uitzending staat nog niet op Youtube. Daarom plaats ik hierboven de video van iemand die er een samenvatting van geeft.

Wetenschappelijk advies

De Engelse regering vertelt al sinds het begin van de COVID-19 uitbraak dat het beleid is gestoeld op wetenschap. Ook de Nederlandse en Zweedse regeringen vertellen dat. Echte wetenschap is controleerbaar. Een onderzoeker maakt bevindingen bekend aan andere wetenschappelijk onderzoekers, die testen of de bevindingen correct zijn. Een test moet bij herhaling onder gelijke condities de zelfde uitkomst geven. Een wetenschappelijke theorie moet bij afweging valide blijken. Zo werkt wetenschap. Zo werkt politiek niet.

Politiek

De Engelse, Nederlandse en Zweedse regeringen verschaffen de bevolking geen medische beschermingsmiddelen tegen COVID-19. Zelfs voor de medische en verzorgende beroepen is er onvoldoende. Ondanks de waarschuwing van de Europese gemeenschap aan alle aangesloten landen, is geen noodvoorraad aangelegd. De beschermingsmiddelen zijn nog steeds niet aangekocht. Nu stellen deze landen dat de tekorten worden veroorzaakt door tekorten op de wereldmarkt en dat hun beleid is gebaseerd op wetenschappelijk advies.

Thuisblijven en handen wassen. Meer preventiemogelijkheden zijn er niet, als de overheid in gebreke blijft bij het aanleggen van noodvoorraden preventief beschermingsmateriaal. 

Voor burgers is geen beschermingsmateriaal beschikbaar, dus vertelt de regering nu dat burgers er niet verantwoord mee om zouden kunnen gaan, dat het niet zou beschermen en dat het voor medische beroepen moest zijn voorbehouden.

Voor verzorgende beroepen is geen preventief beschermingsmateriaal beschikbaar, dus heet het nu dat patienten van het preventie materiaal zouden schrikken, dat de verzorgers er niet verantwoord mee om zouden kunnen gaan en dat het niet zou beschermen.

De regering beroept zich op wetenschappelijk advies, maar maakt niet openbaar waarop dat advies is gebaseerd. Het lijkt erop, dat het huidig COVID-19 beleid is vooral is gebaseerd op het resultaat van jarenlang bezuinigen op gezondheidszorg en ontbreken van preventieve noodvoorraden.

Zelfs in ziekenhuizen is onvoldoende preventief beschermingsmateriaal beschikbaar, zodat het weinige materiaal moet worden hergebruikt.

Kritische journalistiek

In Engeland is het gek genoeg de staatsomroep BBC die kritische reportages maakt zoals die ik noemde. In Nederland is kritische onderzoeksjournalistiek zeldzaam. De onafhankelijke media handelen niet inhoudelijk onafhankelijk en verkondigen vooral de regeringsinformatie, ook als die onlogisch, tegenstrijdig en aantoonbaar incorrect is.

Strategische noodvoorraad

Het ziet er naar uit, dat in ieder geval de Nederlandse regering het vooral belangrijk vond om te bezuinigen op de gezondheidszorg en daarom geen geld uittrok voor een strategische noodvoorraad beschermingsmiddelen tegen een besmettelijke pandemie. Door niet te luisteren naar waarschuwingen voor een komende pandemie, vanuit wetenschappelijke en Europese bestuurlijke kant, zorgde de regering voor het ontbreken van een medische noodvoorraad. Resulterend in het huidige tekort, duizenden zieken en doden.

Geen excuus, geen informatie

De Nederlandse regering heeft geen geloofwaardige verklaring voor het tekort aan mondmaskers, terwijl andere Europese landen daar voldoende van hebben voor de mediche beroepen en vaak ook voor de gewone bevolking.

De Nederlandse regering geeft geen wetenschappelijke data waarop de theorie is gebaseerd van ongevoeligheid van kinderen voor Corona virus, 2019nCoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2S, SARS-CoV-2L, COVID-19, SARS-2 of welk koosnaampje ook wordt gekozen.

De Nederlandse regering geeft geen wetenschappelijke data waarop is gebaseerd dat streven naar kudde immuniteit een verantwoorde keuze is als het gaat om het Corona virus, 2019nCoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2S, SARS-CoV-2L, COVID-19, SARS-2 of welk koosnaampje ook wordt gekozen.

Geen tijd voor vragen

In het Nederlands parlement werden vragen gesteld over de wetenschappelijke adviezen van onze regering. Het enige wat werd verschaft waren 2 persverklaringen over het COVID-19 beleid. Journalisten die op basis van de WOB (wet openbaarheid bestuur) vroegen naar de wetenschappelijke fundering van het Corona beleid, kregen als antwoord dat er nu geen tijd was voor WOB verzoeken.

Deze reportage van Channel 4 werd 2 maanden eerder uitgezonden. De BBC documentaire die ik hierboven noem, hoop ik later nog te kunnen plaatsen.


Update 29-4-2020

Actuele officiële cijfers van 29-4-2020 (16:00 u) wereldwijd:
3149474 vastgestelde besmette personen
218920 overleden patiënten
waarvan de meeste buiten China.
Van alle gediagnosticeerde zieken zijn 977663 genezen verklaard.

RIVM Nederland melding 29-4-2020 | 13:55 uur

Positief geteste personen38802toename +386
Ziekenhuisopnames10685toename +76
Overleden personen4711toename +145
Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe corona virus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. 

Doden in verzorgingshuizen sterven vaak zonder getest te zijn. Ze tellen dan niet mee in de statistieken. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM stellen dat er waarschijnlijk een onder reportage is van 2000 COVID-19 doden per week. Zie ook de webpagina monitoring sterftecijfers.

Nederlanders die willen weten hoe dichtbij besmettingen hebben plaatsgevonden, kunnen de gegevens opzoeken op de website van de RIVM. Op het kaartje van Nederland dat het RIVM laat zien, zijn de plaatsen met een groter aantal per 100.000 inwoners donker gekleurd. Een directe link naar de absolute aantallen werkt niet, maar naast dat kaartje rechts is een pijltje afgebeeld. Dat linkt naar ondermeer de absolute en relatieve aantallen per Nederlandse gemeente. De totalen wijken af van de dagelijkse cijfers die het RIVM voor heel Nederland geeft. Waarschijnlijk komt dat door de tijd die nodig is om verschillende staatjes op de RIVM website bij te werken. Gegevens over Nederlandse Caribische gemeenten geeft RIVM niet.

cijfers per Nederlandse gemeente 29-4-2020

Dit is een moment opname.
Zoals elke dag, zullen de aantallen straks weer hoger zijn.

actuele Wereld cijfers

Voor de lezers in de rest van de wereld plaats ik morgen weer een overzicht met cijfers van andere landen.

(tekst © Vlierbloesem)


Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

6 gedachten over “De basis van corona beleid”

 1. In Europa wordt wel eens de staat van een belangrijke groep ondernemingen doorgelicht. Meestal volgen dan aanbevelingen of voorschriften om iets te verbeteren. Zo is er een banken stresstest geweest, waaruit bleek dat banken direct weer van belastinggeld overeind gehouden moeten worden als er iets een beetje tegenzit. Maar daar volgde geen adequaat beleid op.

  Zo is er ook een Europese inventarisering geweest, hoe de gezondheidszorg er voor staat en of die in Europa een besmettelijke pandemie zouden aankunnen. Ze bleken er niet klaar voor. Geadviseerd werd strategische voorraden aan te leggen en de zorgcapaciteit uit te breiden. De reserve aan hulpmiddelen en capaciteit werd niet aangelegd. Er werd bezuinigd.

  Bij een simulatie werd uitgegaan van een griep pandemie, omdat we elk jaar met griep te maken hebben en de ene keer is het een agressievere mutant dan de andere keer. We hebben nu te maken met een ander virus, maar de resultaten komen overeen met de simulatie.

  Nederland en Engeland hebben zo veel bezuinigd op gezondheidszorg, dat ook de zelfs de gangbaar noodzakelijke capaciteit tekort schiet. Tegen een uitbraak van een besmettelijke ziekte als deze zijn we niet opgewassen en dat is niet omdat niemand dat had kunnen voorzien en niet omdat er te weinig geld naar wetenschap ging. Een beetje alert zijn op wat er gebeurt in de wereld en minder liegen tegen de eigen bevolking, had al veel ellende voorkomen.

  De aanschaf van medische beschermingsmiddelen had op tijd moeten plaatsvinden. Het beetje geld dat werd uitgespaard door dat niet te doen, staat in geen verhouding tot de kosten van het huidige uit de hand gelopen aantal besmettingen, zieken en doden, de kosten die nu in de gezondheidszorg gemaakt moeten worden, de kapitaalvernietiging door bedrijven die moeten sluiten, en zelfs de nu hogere prijs die betaald moet worden om alsnog en veel te laat beschermingsmiddelen in te kopen.

  Wat nu door politici wetenschap wordt genoemd, is verantwoording afschuiven voor slechte beslissingen. Wetenschap is ook zonder extra geld beschikbaar. Wetenschap geeft bevindingen en theorieen vrij, zodat andere wetenschappers die kunnen toetsen. Dat doen onderzoekers ook zonder extra betaling. Maar dat is niet wat de Nederlandse regering wil. Er zijn grove beleidsfouten gemaakt die worden verborgen achter interessant klinkende leugens.

  Het beleid van nu en de voorgaande jaren is niet gebaseerd op wetenschap, maar op de ideologie, dat grote ongelijkheid goed is en de overheid ten dienste staat van grote multinationals. Het resultaat is afschaffing van voorzieningen, verarming van de bevolking, verdwijnen van de middenklasse, socialisering van verliezen en privatisering van profijt.

  Like

  1. een prima en mooi opgeschreven verhaal over de neo-liberale ideologie en de gevolgen voor de gezondheidszorg. De vergaande doorgevoerde marktwerking die voor de corona-crisis ookl leidde tot een tekort van bepaalde medicijnen. Een betere ideologie is nodig, ook die politieke ideologie zal de wetenschap aansturen.

   Like

 2. Je houdt een pleidooi voor de wetenschap boven de politiek Dat is het paard achter de wagen spannen. Ook de wetenschap weet niet alles honderd procent. Ze zou meer kunnen weten, maar dan moet er meer geld naar de politiek. Dat wil de politiek niet, en jij ws ook niet, dan zou misschien de hele mationale begroting naar de wetenschap gaan. Zelfs dan zou de wetenschap niet alees honderd procent weten Dus de politiek neemt haar verantwoordelijkeid en maakt keuzes zonder alles te weten. En zo hoort het ook.Natuurlijk het tiepe Jaap van Dissel en zijn mensen, bieden de politiek de mogelijkheid zich achter hen te verschuilen, dat zou je de wetenschap dus kwalijk moeten nemen. Van Dissel maakt dat heel erg duidelijk als hij het heeft over hoe de politici de zaak framen in Frankrijk bijvoorbeeld. Er is geen wetenschapper die meer framet dan Jaap van Dissel, maar dan in Nederland

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Roze Golf

LHBTIQA-Plus magazine op Radio Oost

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale activist én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

SIMPEL EN MINIMALISTISCH LEVEN

Een blog over minimalisme, eenvoudig en zuinig leven en het plezier daarin...

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

Anno Zijlstra Blog

broad interest in current social developments

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

%d bloggers liken dit: