Hoe begon de pandemie?

Corona virus, 2019nCoV, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2S, SARS-CoV-2L, COVID-19, SARS-2, Update 9-6-2020

Corona virus update  9-6-2020  – onderdrukte informatie  –

 de pot verwijt de ketel

Pandemie begon eerder dan gedacht.

China maakte melding van een longziekte met onbekende oorsprong op 31 december 2019. De eerste tekenen van besmetting waren er al in augustus 2019, concluderen Harvard studenten na hun onderzoek. De studenten bekeken sateliet foto´s en frequent gebruikte zoektermen op Chinese sociale media. Daaruit leidden ze af, dat de pandemie eerder begon dan de datum dat China het probleem meldde bij de WHO. Hield China informatie achter?

Harvard

Het bericht kwam van Reuters. Het Harvard onderzoek zelf heb ik inmiddels ook kunnen vinden. Het nieuwsbericht werd door vele kranten en andere media gepubliceerd.

Al eerder werd gemeld dat in Frankrijk en in de USA de eerste Covid-19 patienten al in december 2019 besmet werden in eigen land. Ze werden ziek, moesten worden opgenomen, kwamen op de intensive care afdeling maar stierven vóórdat de oorzaak van de longaandoening was gevonden.

Het spreekt vanzelf dat de artsen wel een longontsteking meldden, maar geen gevalletje COVID. Want dat bestond nog niet. Het virus moest nog ontdekt worden, de naam bedacht, de genetische eigenschappen van het virus bestudeerd en beschreven.

Alle symptomen geven telkens nieuwe verrassingen. Wat de beste behandeling is moet nog steeds uitgezocht. De vele meldingen dat een vaccin ontdekt is, blijken steeds weer voorbarig.

Er zijn maar heel weinig landen die adequaat reageerden op de komst van het virus, hoewel ze gewaarschuwd waren voordat er grote aantallen besmettingen in hun land waren. Ook de Nederlandse “deskundigen” lachten het probleem dat zou komen weg. Ze waren daar beslist niet alleen in. Misschien voelden ze zich gesterkt in hun inzichten, doordat de meeste landen even dom met de ziekte omgingen. Zo kon het uitgroeien tot een wereldwijde pandemie.

Nu wordt China verweten, dat ze het bestaan van het virus geheim hielden. Ze hebben inderdaad verboden erover te publiceren, voordat ze begrepen dat er iets gedaan moest worden. In andere landen, waar burgers niet kan worden verboden over zoiets te communiceren, werd gedaan of het probleem hun land niet kon raken. Wie de problemen aan zag komen werd hysterisch genoemd. Tijdige maatregelen hadden grote problemen kunnen voorkómen. Maar in de meeste landen werd gewacht tot het te laat was.

De Harvard studie baseert zich op sateliet foto´s en sociale media. Er werd in China meer dan anders gezocht naar informatie over longaandoeningen, hoesten en diarree. Dat lijkt me zeker een aanwijzing dat er iets aan de hand is op dat moment. Er kan een TV programma over dat onderwerp zijn geweest. Er kunnen veel mensen verkouden zijn geworden en een zware griep hebben ontwikkeld. Het zouden de eerste zieken kunnen zij geweest met de ziekte die later COVID-19 genoemd zou worden. Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk.

Maar zou de Chinese overheid destijds geweten moeten hebben van de nieuwe ziekte en dat moeten melden bij de WHO? Ik denk niet dat de Nederlandse overheid weet dat er in ons land een epidemie gaande is, wanneer mensen verkoudheid, longontsteking en diarree gaan twitteren.

Pas als een afgesproken percentage van de Nederlandse bevolking zich bij een geselecteerd gezelschap huisartsen meld met griep, dan spreken we in Nederland van een griep epidemie. Dat is begin dit jaar gebeurd.

Ik was ziek in januari, buurman ook, maar die was veel zieker van de zelfde verschijnselen die ik in lichte vorm kreeg. Kort daarvoor had ik iemand naar het ziekenhuis gebracht en was in de wachtkamer geparkeerd totdat de behandeling daar gedaan was en we weer richting huis gingen. In die tropisch warme ziekenhuiswachtkamer liepen twee dik geklede dames binnen voor een spoed behandeling. Ze waren snotverkouden en hadden het koud. Ik had het op de zelfde plek onaangenaam warm. De dames waren ziek.

Het hoort bij het afweersysteem van mensen om de lichaamstemperatuur te verhogen. De hersens melden kou, het lichaam doet alles om warmer te worden, de meeste virussen sterven bij hoge temperaturen. Dat voorkomt niet dat iemand zich ziek gaat voelen, maar vaak sterft het virus makkelijker dan de besmette mens.

Een paar dagen na die ontmoeting werd ik ziek. Dat heb ik nergens gemeld. Ik nam aan dat het griep was. Een rare griep, anders dan de gebruikelijke griep, maar dat kan. Griep komt steeds terug met een gemuteerd virus en de nieuwe griep kan anders zijn dan eerder.

Griep melden bij een huisarts is zinloos in Nederland. Er wordt niet behandeld, tenzij er een zware longontsteking is ontwikkeld. De Nederlandse politiek heeft zelfs een boete overwogen bij griepmelding op de eerste hulp poli. Gelukkig is dat afgeraden. Griep kan tot ernstige klachten leiden, dus dat bezuinigingsplan is ingetrokken.

Buurman was ernstig ziek, met de zelfde verschijnselen in sterkere mate, maar ook hij meldde dat niet. Voor hem zou dat net zo zinloos zijn geweest. Een griep melding wordt niet erg gewaardeerd en kost de zieke geld. Soms veel geld. Net als in Nederland kunnen mensen ook in andere landen redenen hebben hun ziekte niet te melden bij de instantie die daarvoor bedoeld is. Mogelijk melden ze het wel op sociale media.

Is het China te verwijten dat niet werd gemeld dat er een ziekte rondwaarde, terwijl het op sociale media waarneembaar was? Ja. De Chinese overheid belemmerde het zoeken van geneeskundige hulp, door de zieken daarvoor te laten betalen. Net zoals Nederland dat doet.

Is het China te verwijten dat ze de informatie over de ziekte belemmerden, toen artsen het probleem bespraken op sociale media? Ja. Ze hadden aandacht moeten geven aan het probleem maar kozen ervoor berichten over het probleem te onderdrukken. Nederland deed dat ook, maar koos daarvoor een Nederlandse methode. Onze overheid onderdrukte berichtgeving door te doen alsof het probleem in ons land nooit een probleem kon worden.

In China werd uiteindelijk wel gezocht naar de oorzaak van het probleem en in december bleek uit onderzoek dat het om een nieuw virus ging. Op 31 december waarschuwde China de WHO. Andere landen waren op de hoogte, vóórdat het virus zich wereldwijd kon verspreiden. Toch kozen de meeste landen ervoor om niets te doen. Die landen hebben zich dus minstens zo verwijtbaar gedragen als China.

De Harvard studie baseert zich ook op satelietfoto´s. Ziekenhuis parkeerterreinen waren in de onderzochte maanden voller dan in het jaar ervoor. Dat kan wijzen op toegenomen ziekenhuisbezoek. Toegenomen autobezit is ook een mogelijke oorzaak van volle parkeerterreinen. Misschien namen ze eerder de fiets of openbaar vervoer. Mensen gebruikten de auto vaker, of gingen met die auto vaker naar het ziekenhuis. Meer is niet af te leiden uit die vollere parkeerterreinen.

Via kostendeclaraties zou toegenomen ziekenhuis gebruik uiteindelijk ook bekend worden bij de Chinese overheid. Maar zoiets gebeurt meestal achteraf. Dat is ook bij ons zo. Hoewel in Nederland de verplichte ziektekosten verzekering in handen is van commerciële bedrijven, wordt toegenomen vraag in de gezondheidszorg doorgegeven aan de Nederlandse overheid. Zo komt ook bij ons die informatie achteraf bij de regering terecht.

De laatste decennia reageren de regeringen hierop, met de beslissing dat de betreffende behandeling niet meer vergoed mag worden. Die kosten komen voortaan geheel voor rekening van de zieke zelf. Commerciële kosten (vergoeding uit verzekeringskas) worden collectieve kosten (verhoogde verzekeringspremie) of private kosten ten laste van de individuele zieken.

In China werd eerst gereageerd met onderdrukking van informatie en daarna het treffen van noodmaatregelen om de epidemie in te dammen. In Nederland werd gereageerd met weglachen en ontkennen van het probleem, te laat en te weinig noodmaatregelen nemen, het niet toestaan van testen, waardoor kunstmatig lage besmettingsgetallen gepubliceerd werden en vele duizenden onnodig de dood vonden.

De premieverhoging zien we komend jaar wel verschijnen. Vanzelfsprekend zullen weer vergoedingen uit het verzekeringspakket geschrapt worden, toegang tot rechtspraak voor de burger verder belemmerd en de laagste uitkeringen verder verlaagd om nivellering te corrigeren. Want verschil moet blijven. Als het de gemiddelde burger slechter gaat, dan moet het de laagste inkomens nog slechter gaan. Anders verliest de VVD stemmen.

Het is maar een voorspelling, op basis van ervaring. Ik heb geen geheime informatie. Wel trek ik de conclusie, dat de Chinese overheid niet meer is te verwijten dan die van ons. En die hebben we zelf gekozen.

Lees ook: Bericht uit Wuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Wereldwijd is het aantal officieel bevestigde besmettingen de 7 miljoen gepasseerd. Amerika ging de 2 miljoen voorbij. In Nederland komen er dagelijks tussen de 100 en 200 nieuwe geteste besmettingen bij, ook vandaag weer. Ruim 6000 Nederlanders zijn aan de ziekte overleden.

meldingen wereldwijd

Zoals ook eerdere dagen, volgen hieronder de cijfers van Corona besmetting, ziekte, dood en gelukkig ook genezing in Nederland en de rest van de wereld:

Covid-19 Corona virus update 9-6-2020 wereldwijd

Actuele officiële cijfers van 9-6-2020 (12:00 u) wereldwijd:
7222353 vastgestelde besmette personen
409197 overleden patiënten
waarvan de meeste buiten China.
Van alle gediagnosticeerde zieken zijn 3557606 genezen verklaard.
Bijgewerkte cijfers volgens WHO en Johns Hopkins University and medicine

Een klein deel van de bevolking is getest.
Per land zijn grote verschillen in testbeleid.
Dat maakt de cijfers moeilijk vergelijkbaar.
Cijfers per miljoen inwoners geven een betere indruk van de situatie in een land.

Actuele cijfers wereldwijd gemeld tot 24.00 uur 8-6-2020.

Nederlandse meldingen

Vandaag bleken opnieuw 164 Nederlanders besmet te zijn. Lange tijd konden hier mensen met het virus rondlopen die nu pas de gelegenheid hebben zich te laten testen. In Nederland werden mensen meestal afgewezen voor een test. Het Nederlands beleid koos ervoor om geen gebruik te maken van beschikbare testcapaciteit. Wie op dit moment niet ziek is en denkt de ziekte eerder al gehad te hebben, kan nog steeds geen test krijgen. Het is helemaal niet zeker wanneer een besmet persoon de ziekte niet meer kan doorgeven.

RIVM Nederland melding 9-6-2020 | 13:54 uur

Positief geteste personen47903toename +164
Ziekenhuisopnames11800toename +6
Overleden personen6031toename +15
RIVM Nederland melding 9-6-2020 | 13:54 uur
Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe corona virus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt.

Dit is een moment opname.
Zoals elke dag, zullen de totalen straks weer hoger zijn.
Laten we hopen dat de toename blijvend gaat dalen.

RIVM Nederland meldt 09-06-2020 | 12:00 uur:

Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. 

Zorgmedewerkers en COVID-19 tot en met 09 juni 2020

Er zijn tot en met 09 juni, 10.00 uur, 16.973 zorgmedewerkers in de leeftijd van 18 tot en met 69 jaar met COVID-19 gemeld. Dit betreft zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis. Het is niet bekend en niet te achterhalen of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk hebben opgelopen of daarbuiten. Er  zijn 529 zorgmedewerkers gemeld als opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 3% van het totaal aantal positief op COVID-19 geteste zorgmedewerkers. Van 11 zorgmedewerkers is gerapporteerd dat zij zijn overleden. Zij hadden een leeftijd tussen de 45 en 69 jaar. Van zeven van de overleden zorgmedewerkers is bekend dat zij bestaande gezondheidsproblemen hadden. Van twee overleden zorgmedewerkers is dit nog niet bekend.

 De leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van zorgmedewerkers is duidelijk anders dan die van overige COVID-19 patiënten. Zorgmedewerkers zijn gemiddeld jonger en vaker vrouw, zie onderstaande figuur.

Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van gemelde COVID-19 patiënten die werkzaam zijn als zorgmedewerker

 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van gemelde COVID-19 patiënten in de leeftijd 18-69 jaar werkzaam als zorgmedewerker

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het nieuwe coronavirus. Tot die tijd was het testbeleid voornamelijk gericht op mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte of patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast werden zorgmedewerkers laagdrempelig getest bij (milde) klachten. Dit verklaart waarom zorgmedewerkers een groot deel van het totaal aantal gemelde COVID-19 patiënten vormen. Van alle 30.026 meldingen van bevestigde COVID-19 patiënten tot 9 juni, 10.00 uur tussen de 18 en 69 jaar is 56% (16.973) zorgmedewerker. Nu het testbeleid sinds 1 juni is aangepast en iedereen zich kan laten testen zal dit percentage ten opzichte van het totaal aantal geteste personen kleiner worden.

Van alle met COVID-19 gemelde en in het ziekenhuis opgenomen patiënten in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 69 jaar (6.064) is 9% een zorgmedewerker. Van alle 682 gemelde overleden COVID-19 patiënten in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar was 1.6% een zorgmedewerker.

Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker. (bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  statline).


Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

15 gedachten over “Hoe begon de pandemie?”

 1. Het meest effectieve land was Taiwan. Zij liggen naast China en er wonen 23 miljoen Chinezen en 0,6 miljoen oorspronkelijke bevolking. In totaal waren er tot nu toe 7 doden. Ze hebben alles vanuit China al in een vroeg stadium gesloten aangezien ze de berichten van China al heel snel niet vertrouwden. Ze hoefden zelf dus nooit aan een lockdown te doen. Taiwan had net als China SARS (Corona-1) in 2003 meegemaakt en wilden dat voorkomen. Dat is ze prima gelukt. Trouwens ook Macau met 0,6 miljoen inwoners en sinds 1998 deel van China heeft zelfs nul doden.

  Zelf sluit ik nog steeds niet uit dat het WIV, dat al wat jaren vleermuizen op coronavirussen onderzocht uiteindelijk de bron is. Zij hebben dergelijke vleermuizen uit Yunnan gehaald voor onderzoek om zoiets als SARS te voorkomen. Er is een paar keer iets mis gegaan in dat grootste viruslab van China en het kan goed zijn dat dit ontstaan is door iemand die het niet in de gaten heeft gehad. Probleem is dat dat lab meewerkt aan het opsporen van de oorsprong, dus een slager die zijn eigen vlees keurt. Chinezen kunnen zeer slecht tegen gezichtsverlies en dat kan de reden zijn dat er officieel nog altijd niets is gevonden.

  Geliked door 1 persoon

  1. Ik vind het zelf heel aannemelijk dat het virus uit een laboratorium komt. Aanwijzingen daarvoor zijn gevonden in het DNA van het virus. Dat lijkt op plak en knip werk zoals alleen DNA laboranten dat kunnen en moedernatuur niet makkelijk onderneemt. Maar bewijs is er niet. Of het opzettelijk is verspreid, uit welk laboratorium het kwam, dat is ook nog steeds een raadsel. De redenen om dat virus te gaan maken kunnen ook verschillend zijn. Het kan allemaal opzettelijk zijn gedaan. Het kan ook zijn gebeurd zonder dat iemand verkeerde bedoelingen had.

   Maar de sateliet foto´s en de zoektermen op het internet vind ik ook geen bewijs voor verdoezelen van bewijzen of achterhouden van informatie door de Chinese overheid. Als je ziet hoe weinig maatregelen de Nederlandse overheid en die van vele andere landen namen, terwijl ze op tijd op de hoogte hadden kunnen zijn. Dan vind ik het niet bijzonder dat de Chinese overheid ook niet erg snugger optrad. Ze waren wel de eerste regering die iets van de ziekte kon waarnemen en moesten zelf bedenken wat de consequenties zouden zijn. Andere regeringen hadden al informatie vóórdat de ziekte hun land bereikte. Toch reageerden de meeste alsof ze nog van niks wisten.

   Als deze virus uitbraak iets bewijst, dan is het dat je als burger niet blind op je regering moet vertrouwen.

   Like

    1. Ik heb het gevonden:
     Ga je naar een WordPress blog, dan zie je rechtsonder een icoon met de tekst: VOLG. Klik je daar op, dan krijg je die emails.
     Ga je opnieuw naar die zelfde WordPress blog, dan zie je rechtsonder een icoon met de tekst: VOLGER. Klik je daar op, dan krijg je die emails niet meer.

     Like

     1. ik vond de button Volg, tikte die aan en reeg het antwoord Volgend Vlierbloesem. klikt die opnieuw aan en kreeg Volg.
      Maar ik krijg geen email meer, en daarom ging het. Waarom wil de ik die niet meer: je layout vind ik ingewikkeld, de titel is een optelling van alle afzonderlijke bijdragen, het is moeilijk je laatste verhaal te vinden.

      Like

      1. Het laatste bericht staat altijd bovenaan in de blog. Hoe de berichten in de mail verschijnen vind ik ook niet handig. Maar daar heb ik geen invloed op. Een tijd geleden kwam in de mail gewoon de titel, een plaatje en een stukje tekst. Daarna een link naar het bericht. Tegenwoordig zie ik de titel verschijnen en daaronder vooral veel reclame. Vind ik niet leuk. Op de website zelf zie ik in de aanbevelingen onderop de pagina alleen mijn tabellen als plaatjes. Ook niet wat ik zou willen.

       Geliked door 1 persoon

  1. Dag Jan, ik heb geen jankrosenbrink in mijn volgerslijst en ook niet in de email volgers. Je zou dus geen emails van mijn blog moeten krijgen. Er is ergens in je wordpress account ook een instelling waar het ontvangen van notificaties gestopt kan worden. Maar dat zou niet nodig moeten zijn.

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: