Wantrouwige overheid

schimmige beleggingen en totale controle

De ene burger is de andere niet. Gelijke rechten hebben we niet.

Vandaag in het parlement besproken. De zoveelste scheve schaats van een politicus uit de Rutte regeringen.

Een youtube link naar het hele debat heb ik nog niet gevonden, maar hier is een deel ervan: https://youtu.be/jFHUv6YiF8Y en vanmiddag was het live te volgen: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/livedebatten en ook via TV op NPO politiek.

In de planning zat een debat over het vormen van een nieuwe regering https://youtu.be/NZIAGxIYAbs en https://youtu.be/K7ripUUtd9A

De negen maanden geleden afgetreden regeringsploeg gaat nu weer samen een volgende regering vormen. Ze traden af omdat ze de burgerrechten van tienduizenden Nederlanders schonden en ze ernstig benadeelden. Ondertussen zijn die mensen zijn nog steeds niet schadeloos gesteld, de afhandeling gaat traag, dossiers zijn illegaal vernietigd. Nu komen er weer 2 formateurs die nog verder moeten knutselen aan het in elkaar zetten van de volgende regering die gelijk is aan de vorige regering.

Nu wat meer over Wopke´s paradijselijke avonturen:

Belasting paradijs

Een flink aantal politici blijkt geld belegd te hebben in een ander belastingparadijs dan Nederland. Voor wie veel geld heeft is ook Nederland een belastingparadijs. Wie gebruik maakt van nep bedrijfjes en schimmige constructies waarvoor zelfs met onze eigen belastingdienst afspraken gemaakt kunnen worden, betaalt vrijwel niets. Belasting betalen doen gewone burgers.

In ons land worden de “hardwerkende Nederlanders” die nog steeds VVD stemmen flink benadeeld door de Rutte regeringen. Zij betalen de belastingen die multinationals niet hoeven betalen. Natuurlijk hebben onze politici daar wel iets aan gedaan. Voor bijna elke burger is er een zoethoudertje. Huizenkopers krijgen jaarlijks een leuke belastingaftrek en huurders krijgen soms een toeslag. Jaloers op elkaar, hebben ze niet in de gaten dat bij het rondpompen van belastinggeld grotere bedragen uit het zicht blijven.

Wonen

Woningbouwverenigingen, met dubbeltjes en kwartjes inleg van gewone burgers opgericht om volkswoningbouw mogelijk te maken, zijn door onze politici omgevormd tot woningcorporaties. Een gedrochtelijk systeem van huisjesmelkers met een overkoepelend orgaan dat de leden leert hoe ze huurders monddood maken en zelf leuk verdienen aan de woningnood.

Hoge huren en verkoop van huurwoningen zijn in strijd met de oorspronkelijke doelstelling van de woningbouwverenigingen. Maar dat lijkt precies de bedoeling te zijn van het beleid. Bewoners die als lid van de woningbouw vereniging invloed konden hebben op de verhuurder, zijn nu alleen nog betalers van stijgende woonlasten. Onderworpen aan de willekeur van het personeel van corporaties en het overheidsdictaat van jaarlijks voorgeschreven huurverhogingen.

Woningcorporaties hebben geen controlerende ledenraad. Hoger personeel is almachtig en kende zichzelf een riant salaris, pensioen en auto van de zaak toe. De Maserati rijdende woonstichtingsdirecteur kunnen sommigen zich misschien nog herinneren. De activiteiten werden verlegd van het bouwen van Nederlandse arbeiderswoningen naar buitenlandse vakantie parken en extravagante uitgaven. De jaarlijkse huurverhogingen zorgden dat er veel geld was, maar toch zagen de bedrijven kans forse schulden te maken. Niemand controleerde het beleid van die verhuurders nog.

Afromen

Buitensporige bestedingen van corporaties maakte destijds minister Stef Blok hebberig. Hij zorgde niet voor herinstallatie van controle maar ging de geldstroom afromen. Een specifieke heffing op sociale woningverhuur werd als tijdelijke maatregel ingevoerd om begrotingstekorten van de overheid aan te vullen. Afschaffing van wat tijdelijk was, scheelt 1,5 tot 2 miljard per jaar aan overheidsinkomsten, dus dat is nog niet gerealiseerd. Huurverlaging en herstel van zeggenschap van huurders is een illusie. De afgetreden regering wil het niet. Het parlement grijpt niet in.

De allerarmsten krijgen overigens geen “sociale” huurwoning meer toegewezen van een corporatie. Het “passend toewijzen” verbiedt een woning te verhuren aan nieuwe huurders met een laag inkomen, die aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. Huurcontracten mogen tegenwoordig éénzijdig door de verhuurder gewijzigd. Het wordt steeds makkelijker om bepalingen op te nemen waaraan huurders niet kunnen voldoen, zodat ze hun woning uit gezet worden. Dat is profijtelijk voor de verhuurder, want de uitgezette huurder wordt opgezadeld met hoge kosten om de verlaten woning op te knappen en de nieuwe bewoner mag een aanzienlijk hogere huur in rekening gebracht worden. Het is niet verbazingwekkend dat het aantal daklozen en mensen die afhankelijk zijn van voedselbanken en schuldhulpverlening in ons land groeit.

Uitverkoop

Voormalig minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok presteerde het in zijn regeerperiode ook nog om in het buitenland opkopers van Nederlandse woningen te werven, die werden gelokt met de rechteloosheid van huurders, de vrijheid om exorbitant hoge huren te rekenen, en de voor grote bedrijven gunstige belastingconstructies. De uitverkoop van een eerste levensbehoefte van Nederlanders.

Financiële kwetsbaarheid

Huren zijn in Nederland te hoog in verhouding tot de lage en onzekere inkomens van de huurders. Rechten hebben huurders nauwelijks meer. Rechtshulp is ontoegankelijk gemaakt. Wie een arbeiderswoning huurt van een woningcorporatie is daaraan meer geld kwijt dan iemand die een woning heeft gekocht. Maar de koopprijs stijgt snel, zodat ook de koper financieel klem komt te zitten.

Alle regels en regelingen zorgen er voor dat huurders geen financiële buffer kunnen opbouwen. Onzekere arbeidscontracten en lage lonen maken dat al lastig. Maar het stelsel van heffingen en toeslagen maakt dat een spaarpotje ervoor zorgt dat er minder toeslagen worden ontvangen en meer aan heffingen moet worden betaald. Dat maakt mensen kwetsbaar. Arbeid in loondienst biedt geen zeker inkomen meer. Salaris kan per dag veranderen of wegvallen. De vakman die in loondienst was, moet nu als zelfstandig ondernemer werken en heeft dus bedrijfsrisico, waarvoor reserveringen noodzakelijk zijn. Maar gereserveerd geld wordt jaarlijks in rekening gebracht op het ingewikkelde stelsel van toeslagen, huurvaststelling en kwijtschelding van heffingen.

Geld op de bank slinkt door stijgende bankkosten. Een spaarpotje in contanten wordt waardeloos door beperking van bedragen die contant mogen betaald. Is een auto noodzakelijk om te kunnen werken, dan maakt het ingewikkelde stelsel een reserve om de auto te laten repareren al moeilijk. Vervangen voor een volgend tweedehandsje kan door de beperkingen niet meer zonder lening, laat staan de aanschaf van een nieuwe. Een periode met weinig werkuren kan vaak al niet meer overbrugd uit reserves.

Wantrouwende overheid

Dat is de realiteit van de Nederlandse arbeider, ook al willen veel VVD stemmers zich liever “hardwerkende Nederlanders” noemen. De overheid wantrouwt de burgers zodat nu de banken het bankgeheim hebben ingeruild voor controle op het betalingsverkeer van de rekeninghouders.

De bank beoordeelt alle inkomsten en uitgaven die via de bankrekening lopen. Wordt een paar duizend euro contant geld gestort of opgenomen? Dat is verdacht. De bank kan om uitleg en verantwoording vragen. Ook over bedragen die worden overgeboekt tussen verschillende rekeningen mag een bank vragen om inlichtingen. Wat kocht u? Waarom? In welke relatie staat u tot die rekeninghouder? Vragen die vroeger ondenkbaar waren en waarin een bank ook niet geïnteresseerd was. Maar nu is de bank dat zelfs verplicht.

Scheve verhoudingen

Financieel klemzetten van de gewone burger, belastingconstructies voor groot geld, dubieuze beleggingen door politici. Dat is financieel Nederland geworden. Opnieuw blijken politici bezig te zijn met dubieuze beleggingen, belastingconstructies en gebruik van een belastingparadijs.

Lees ook:

Rond de kwestie ‘Asilia’, Wopke Hoekstra’s investering in een vennootschap op de Britse Maagdeneilenden, hangt de geur van halve waarheden en hele leugens. Alleen al vanwege het feit dat we er pas in de nadagen van zijn minsterschap over vernamen dankzij een lek van de ‘Pandora-papers’. Toepasselijke benaming trouwens. Toen Pandora haar doos had geopend […]

BELASTINGPARADIJS-KWESTIE MAAKT VAN GROTE MANNEN KLEINE KRABBELAARS — AnnoZijlstra Blog

Dat is vooral kwalijk als het een minister van financiën betreft, in een regering die Nederlandse burgers financieel klem zet en andere landen verweet geld “aan drank en vrouwen” te hebben uitgegeven. Al eerder liet hij blijken dat beperkingen voor de gewone burger niet voor hem gelden.

Foto: Catrinus van der Veen – Dagblad van het Noorden

Wopke Hoekstra verdedigde zich toen door te zeggen dat hij er niet goed over na had gedacht. Gewone burgers kregen in de zelfde tijd een forse boete opgelegd als ze het zelfde deden.

Dit keer is zijn verdediging dat hij niet precies wist hoe het zat en ook alles al heeft verkocht. Bovendien was de constructie legaal.

Dat is toch wel vreemd, zo veel controle op de burgers, elke bankoverschrijving en gepind bedrag controleren, maar rare belastingconstructies zijn nog steeds legaal.

Ik herinner me een moeder die af en toe boodschappen betaalde voor haar dochter met een bijstandsuitkering. De dochter moest het bruto bedrag van een heel jaar bijstand terug betalen, die ze als netto betalingen had ontvangen. De geëiste terugbetaling stond in geen verhouding tot de waarde van de gekregen boodschappen. En waarom zou je iemand die het nodig heeft geen eten mogen geven? Wie heeft dat soort wetgeving bedacht?

Ik herinner me een vader die 25 euro overboekte naar de bankrekening van zijn zoon, zodat die in de gevangenis af en toe iets te snoepen kon kopen. De vader werd door de bank beschuldigd van witwassen van crimineel geld. Zijn rekening werd geblokkeerd. Welke criminaliteit denkt men hiermee te bestrijden?

Ik herinner me een vrouw die met 65 jaar leeftijdsontslag kreeg, daardoor werkloos werd en bijstand moest aanvragen. Het volgende jaar kreeg ze de belasting terug die te veel was ingehouden over de periode dat ze nog werk had. Ze meldde dit aan de sociale dienst, want dat is verplicht. Die dienst raakte de melding kwijt. De vrouw moest het bruto bedrag van een heel jaar bijstand terugbetalen, maar was zo slim geweest haar melding ook per email te versturen. Ze kon haar melding bewijzen en tekende bezwaar aan. De terugbetalingseis werd ingetrokken, maar de sociale dienst verbood haar voortaan inlichtingenformulieren per email te sturen. Wilde de dienst niet dat voldoen aan verplichtingen bewijsbaar zou zijn? Wie is gebaat bij gesjoemel door sociale diensten?

Dat zijn maar een paar voorbeelden. De toeslagen affaire bracht tienduizenden voorbeelden aan het licht. Alleen al bij de uitvoering van de kinderopvang toeslag regeling. Al die andere armoede bureaucratie kent ook vele slachtoffers.

Een overheid die burgers in problemen brengt door absurde controles, blijkt weer eens aan de ene burger veel zwaardere eisen te stellen dan aan de andere.

(tekst © Vlierbloesem)

Foto: Catrinus van der Veen – Dagblad van het Noorden

https://dvhn.nl/extra/Minister-Wopke-Hoekstra-gaat-door-het-stof-na-uitglijder.-Hij-had-niet-moeten-schaatsen-met-Sven-Kramer-Thialf-uitje-was-stom-26529233.html

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

7 gedachten over “Wantrouwige overheid”

  1. Het zijn altijd de rijken die de grote voordelen weten te behalen. En geloof me, daar worden ze echt heel gelukkig van. Ze gniffelen en wrijven zich in hun handen. Dat heb ik toch maar weer mooi voor mekaar gekregen.
    Goed stuk.

    Geliked door 1 persoon

    1. Wie veel geld heeft, kan ook meer invloed krijgen in beleid van regeringen. Dat blijkt helaas steeds maar weer. De wetgeving wordt eerder afgestemd op het belang van grote bedrijven dan van een kleine zelfstandige ondernemer. Totdat die kleine ondernemers inzien dat ze niet op de VVD moeten blijven stemmen. Want er zijn meer van die kleine zelfstandigen dan van die grote multinationals. Ze kunnen het beleid dat ze benadeelt wegstemmen. Jammer dat ze dat vaak niet zien.

      Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Roze Golf

LHBTIQA-Plus magazine op Radio Oost

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

annoz blog

interest in social developments, landscape, architecture

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

%d bloggers liken dit: