De schutting van Lia

autoriteit krijgt altijd gelijk

Lia woonde in een huis dat in 1980 is gebouwd.

Het zit aan weerszijden vast aan andere huizen. Die hebben wel eens leeg gestaan, maar meestal woonden daar andere mensen. Ze heeft buren zien komen en gaan.

De schutting

Oorspronkelijk waren de tuinen voor een stukje gescheiden door houten schuttingen. Een echte erfafscheiding was er niet. Lia wilde een dakje om de fietsen droog te kunnen stallen. Buurman wilde een dakje om zijn haardhout droog te houden. Ze bouwden aan weerskanten ieder een dakje aan de schutting. Dat beschermde hun spullen tegen regen. Zo bleef ook de schutting droog. Het was de enige schutting in de buurt die niet ging rotten. Die schutting bleef overeind. Ook na verhuizing van Lia, 30 jaar geleden.

Alle andere schuttingen in de buurt zijn verrot. Ingestort. Soms door bewoners vervangen door een nieuwe schutting, een hek, een pergola of een heg. Zelf vond ik het prima dat die schuttingen verdwenen. Mooi waren ze nooit.

De tuinen waren niet over de hele lengte afgeschut. Aan de straatkant was alles open. De eerste bewoners mochten daar geen schutting plaatsen, maar iemand deed dat toch. Daarna volgden er meer. Zelf hou ik niet van schuttingen, dus ik deed niet mee aan die timmerwerken. Ik plantte een heg, een hek en een pergola.

Nieuwe schuttingen

Een jaar of 10 geleden plaatste de verhuurder nieuwe schuttingen.

Niet op de erfscheiding tussen tuinen, want daar moesten huurders zelf voor zorgen. En ook niet bij iedereen. Veel mensen hadden liever hun eigen heg, hek, pergola of muurtje. De nieuwe houten schuttingen werden door de verhuurder aan de buitenkant van de tuinen geplaatst, langs het trottoir. Gratis, maar wel gevolgd door een huurverhoging en een “onderhoudscontract”.

Normaal doet een verhuurder het onderhoud van hetgeen wordt verhuurd. Maar dat vrijwillige onderhoudscontract durfden veel huurders niet te weigeren. Ze betaalden elke maand dat extra geld. Een enkeling weigerde en werd door het verhuurbedrijf aangemaand om “achterstallige huur” te betalen. Elke maand weer, terwijl de volle huur was betaald.

Achterstallig onderhoud

De daken van de huizen lekten. De raamkozijnen rotten weg en vielen uit de gevel. Na vele jaren werd dat gerepareerd. Daarna volgde een huurverhoging van 21%. Meer dan wettelijk toegestaan. Iedereen betaalde dat, behalve een paar weigeraars. Die vroegen het oordeel van de huuradviescommissie, die oordeelde dat de huurverhoging verlaagd moest worden. Voor de hele wijk. De meeste bewoners dachten aan een vriendelijk gebaar van de verhuurder. Maar de verhuurder wist wie bezwaar hadden gemaakt.

Oude versleten keukenblokjes werden vervangen. Het standaard blok voor volkswoningbouw van 60 cm diep en 210 cm breed. Omdat die 10 centimeter een hogere huur rechtvaardigt dan een blokje van precies 2 meter. Bovenkastjes hadden keukens in die wijk nooit, want die leverden geen extra huur op. De oude sleetse kranen werden teruggeplaatst. Huurders konden op eigen kosten een nieuwe kraan en extra kastjes laten plaatsen. Daarvoor had de verhuurder een contract opgesteld. Door de huurder betaalde extra´s zouden bij verhuizing in eigendom overgaan naar de verhuurder. Een onvoordelige overeenkomst, dus niet iedereen deed daaraan mee.

Verzekering en energiebedrijf

Naast huurwoningen en een onderhoudscontract ging het verhuurbedrijf ook verzekeringen aanbieden. Daar deed ik niet aan mee, maar andere bewoners durfden niet te weigeren. Vervolgens richtte de woningverhuurder een energiebedrijf op. We ontvingen reclamefolders, waarin dat als extra service aan bewoners werd voorgesteld. Het zou erg makkelijk zijn om alle woonlasten ineens te betalen met een handige automatische incasso. Ik deed niet mee. Bij vergelijking van energie aanbieders kan ik elk jaar vele goedkopere bedrijven vinden.

Makelaardij

De rechtsvorm van de verhuurder was inmiddels al overgegaan van vereniging naar corporatie. De huurwoningen werden te koop aangeboden. Verkoop liep via een tussenpersoon die daarvoor een riante extra vergoeding vroeg. Als kopers weer van de woning af wilden, konden ze die voor de halve aankoopprijs terugverkopen aan het verhuurbedrijf.

Halverwege de wijk werd de verkoop gestaakt. Er leek iets mis met het financieel beheer van de verhuurder. Activiteiten en beleggingen van de corporatie zouden mogelijk niet tot de doelstellingen van het bedrijf behoren. Er kwam een accountants onderzoek. Alle inkomsten en uitgaven werden gecontroleerd. Van een gemeenteraadslid hoorde ik dat de accountantscontrole financiële malversaties aan het licht had gebracht. Van het verhuurbedrijf hoorden we daarover niets. In de krant las ik dat de directeur was veroordeeld, maar het fijne weet ik er niet van. Aanmaningen aan huurders zonder onderhoudscontract werden gestopt.

Einde contract

Na een flinke storm waren door de verhuurder geplaatste schuttingen omgewaaid. Ze lagen in de tuinen, op de voetpaden en de rijweg. Overal kwam je de houten delen tegen. De verhuurder schreef bewoners aan op gebrekkig tuinonderhoud. Huurders moesten de schuttingdelen opruimen en voor een ordentelijke erfafscheiding zorgen.

Bewoners maakten aanspraak op het onderhoud waarvoor ze volgens het contract hadden betaald. Maar het verhuurbedrijf liet weten dat het onderhoudscontract was verlopen. Een nieuw contract werd niet aangeboden. Het onderhoud kost meer dan het opbrengt, schreef de verhuurder.

Schutting met gordijntjes

De jaren verstreken. Er was subsidie gescoord om “iets voor de bewoners te doen” schreef de verhuurder. Rijwegen en trottoirs werden opgehoogd en vernieuwd door de gemeente. Plantsoen beplanting werd vernield. Opnieuw liet de verhuurder houten schuttingen plaatsen tussen trottoir en tuinen van bewoners, die daarvoor zelf de bestaande erfafscheidingen moesten afbreken. Niet alle bewoners hadden daar behoefte aan. De nieuwe schuttingen werden voorzien van kijkgaten, zodat een wijkbeheerder kon toezien op netheid achter de schutting. Bewoners voelen zich in hun privacy aangetast, maar mogen niets tegen de schutting aan zetten. Nu worden gordijnen en vlaggen voor de kijkgaten gehangen.

Inmiddels zijn van de oudste bewoners al velen overleden of vertrokken. Tuinen werden daarna soms leeggehaald. Zo ook de tuin naast het huis waar Lia woonde. Nu is de oude houten schutting van 1980 weer zichtbaar. Het dakje is aan één kant van de schutting gesloopt, maar de buren aan de andere kant van de schutting maken nog steeds dankbaar gebruik van Lia´s overdekte fietsenstalling.

Rechtspraak

De rechtspraak in Nederland heeft veel bestanden gedigitaliseerd. Zo is jurisprudentie op te zoeken. Ik lees daarin wel eens. Zo kwam ik een zaak tegen waarin de woningcorporatie een voormalig huurster aansprakelijk stelde voor de verdwijning van een schutting uit de tuin van een woning die ze 30 jaar geleden had gehuurd.

Voormalig huurster ontkende dat de schutting door haar was verwijderd. Dacht dat het mogelijk door één van de volgende huurders was gedaan. Ze was al zo lang geleden verhuisd. De verhuurder had hierover nooit eerder bericht gestuurd. Verhuurder voerde aan dat de voormalig huurster schriftelijk op de hoogte was gesteld. Het bewijs werd overlegd. De brief van verhuurder was geadresseerd aan de woning waaruit voormalig huurster 30 jaar geleden was vertrokken. Verhuurder schreef haar niet aan op het nieuwe adres hoewel bekend was dat huurster al was vertrokken. De huurster kon die brief nooit ontvangen hebben, maar de rechter gaf de verhuurder gelijk. Zij moest de schutting betalen, plus arbeidsloon en rente over 30 jaar.

Lia´s schutting is nooit verwijderd. De schutting staat er nog steeds. Beschermd door de afdakjes aan beide zijden, is deze 42 jaar oude schutting de enige originele schutting in de wijk die er nog staat. Het dakje aan buurmans kant heeft de verhuurder kort geleden laten afbreken en alles uit de tuin weg laten halen. De schutting is er nog steeds. Met het dakje aan de kant van Lia´s vroegere woning.

Ik heb geen adres van Lia. Anders zou ik haar een foto van die schutting hebben toegezonden. Maar ik vrees dat de rechter zelfs met dat bewijs voor ogen niet op zijn beslissing zou terugkomen. Hij had immers een uitspraak gedaan op grond van de beschikbare informatie. Ook al toonde die informatie op geen enkele wijze aan dat ex-huurster Lia de woningcorporatie nog iets schuldig was.

Rechter kiest voor autoriteit

De rechter vond de bewering van de verhuurder destijds voldoende overtuigend om bewijs van het tegendeel te verwaarlozen. De woningcorporatie is een autoriteit geworden. Nederlandse rechters geven “autoriteiten” bijna automatisch gelijk.

Dat gebeurde ook bij de bezwaarprocedures van de slachtoffers in de toeslagen affaire. Lees: RECHT VINDEN BIJ DE RECHTBANK

Hier is de download:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Toeslagenaffaire-Belang-rechtsbescherming-individu-moet-zwaarder-wegen-dan-vaste-lijn-jurisprudentie.aspx

De rechters gaven de belastingdienst gelijk hoewel ze wisten dat die geen gelijk had. Dat wordt verdedigd met “Want als ik het niet doe, doet een ander het.”

Eigenlijk zijn het dus gewoon corrupte rechters, die de macht altijd maar gelijk geven. In die toeslagen affaire wordt nadruk gelegd op discriminatie door de belastingdienst. Maar wat daarna volgde was simpel een vorm van klasse justitie. De autoriteit is voor de rechter altijd geloofwaardiger dan de burger.

Die toeslagen affaire betrof tienduizenden Nederlanders met ongeveer hetzelfde probleem. Dat werd opgepakt door een paar parlementsleden die jarenlang wilden doorzetten. Dat kreeg uiteindelijk ook aandacht van de pers.

Dagelijkse zaken zoals een forse rekening voor een oude schutting krijgen nooit aandacht. Toevallig las ik de rechtszaak, kende de betrokkene jaren geleden en zag na een ontruiming ineens die oude schutting staan.

Het juridische probleem is ingerot in onze Nederlandse rechtspraak:
De autoriteit krijgt altijd gelijk.

Hoeveel Lia´s zou Nederland tellen?

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

19 gedachten over “De schutting van Lia”

 1. De grootste fout zit in de wetgeving. Wie haalt het in zijn kop om bijvoorbeeld een heel jaar bruto bijstandsuitkering terug te vragen als er een formulier ontbreekt. Dat heeft de regering bedacht. Dat heeft het parlement goedgekeurd.

  Dat de vrouw die jij beschrijft het formulier wel had ingeleverd en dat ook nog kon bewijzen, lijkt me eerder uitzondering dan regel. De meeste mensen zullen daar niet aan denken.

  Hoe vaak zullen mensen niet weten dat ze hun belastingaanslag moeten doorsturen aan de sociale dienst? Hoe vaak zullen die diensten hun eigen administratie niet op orde hebben en dan maar geld gaan terugvorderen van mensen in de meest kwetsbare positie??

  Geliked door 1 persoon

   1. Ik reageer op beide artikelen. Of eigenlijk op onze hele wetgeving van de laatste jaren. Of het nou gaat om toeslagen of andere uitkeringen, er is sinds de kabinetten Rutte in opgenomen dat er bij een klein foutje hele jaren bruto betalingen terugbetaald moeten worden. Dat soort wetgeving is door de regeringspartijen ingediend, maar het parlement heeft dat goedgekeurd. Die mensen zijn dus net zo schuldig aan onmenselijk beleid.

    Tegelijkertijd zijn de rechten van gewone burgers afgebroken. Zelfs wie helemaal geen foutje maakt blijkt door de overheid en de instellingen kapotgemaakt te kunnen worden. Er is geen verweer meer mogelijk. Dat is in tientallen jaren afgebroken en al die jaren hebben die zelfde burgers gestemd voor de partijen die de burgers monddood maakten.

    Het meest schuldig zijn de politici en ambtenaren die de wetgeving zo omvormden, dat de burger rechteloos werd. Parlementsleden deden eraan mee door die wetgeving goed te keuren. Stemgerechtigde burgers zijn zelf schuldig, doordat ze op partijen stemden die van de overheid een monster maakte. Een monster met vele tentakels, zoals de tot corporaties omgevormde woningverhuurders. En tenslotte zijn de rechters, advocaten, en alle hulpverleners schuldig, omdat ze mensen geen recht doen, niet helpen wie hulp nodig heeft.

    Geliked door 1 persoon

 2. De toeslagen affaire maakt wel duidelijk dat het hele overheidsapparaat, alle hulpverlening, het juridisch systeem, kinderbescherming, scholen, allemaal burgervijandig zijn. Niemand wilde die ouders helpen. Elke instelling nam ze ook nog eens in de tang.

  Wie geen toestanden heeft met die toeslagen komt nu niet in beeld. Maar iedereen kan te maken krijgen met één van die instanties die in die affaire fout handelden. Iedereen kan dus slachtoffer worden van dezelfde foute reacties van die instanties. Het probleem zit in de klassenjustitie in combinatie met de foute houding in de hele bureaucratie.

  Geliked door 1 persoon

 3. Op die website waar jij leest is een klein deel van de rechtszaken te vinden. Juristen lezen daar voor de jurisprudentie en zien zo hoe ze een zaak moeten inkleden om gelijk te krijgen. De selectie wordt daar niet gemaakt om huurders te helpen. Als je de zaken doorleest lijkt het inderdaad of autoriteit bij voorbaat gelijk krijgt. Er zal ook wel eens een andere uitspraak zijn, waarbij de verhuurder in het ongelijk wordt gesteld, maar als die niet op die website wordt gezet, dan zal dat niet als jurisprudentie worden gebruikt. Het is voor een huurder toch al moeilijk een advocaat te vinden. Huurders hebben er het geld niet voor. Advocaten willen niet voor ze optreden. Want die verdienen meer door een verhuurder als klant te hebben. In dit systeem zijn huurders kansloos. Woningcorporaties verdienen er illegaal geld bij. De rechter helpt ze daarbij. Ik noem dat misdaad in vereniging. Elkaar het balletje toespelen, over de ruggen van de huurders.

  Geliked door 1 persoon

  1. Eigenlijk zou er een website moeten komen met jurisprudentie die bewoners kunnen gebruiken om aan hun kant gelijk te krijgen voor een rechter. Dan zou de informatie meer in evenwicht zijn.

   Jammer dat de bureaus voor rechtshulp er niet meer zijn. Die gaven gratis voorlichting over wat je rechten waren.
   Maar rechtshulp is er niet meer en ook de rechten van burgers zijn uitgekleed.

   Geliked door 1 persoon

 4. Die uitspraak is crimineel. De schutting is dus nooit vervangen want het stond er nog. Er zijn geen materiaalkosten gemaakt en geen arbeidsloon. Bewijs van de kosten heeft de woningcorporatie niet hoeven overleggen want de rechter gaf ze zonder bewijs al bij voorbaat gelijk. De rechter die de claim toch toewijst heeft een frauduleuze claim toegewezen, ten koste van iemand die waarschijnlijk een zeer laag inkomen heeft en er flink door in financiële problemen kwam. Dat kun je geen rechtspraak meer noemen.

  Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Roze Golf

LHBTIQA-Plus magazine op Radio Oost

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

annoz blog

interest in social developments, landscape, architecture

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

%d bloggers liken dit: