Kwijtschelding

Inkomen 98 cent te hoog

Er wordt de laatste dagen veel gesproken over armoede in Nederland. Verhoging van minimumloon, uitkeringen en pensioenen stond in alle verkiezingsprogramma’s.

Na de verkiezingen stuit die verhoging op veel bezwaren van de afgetreden regering, waarvan de partijen samen weer de nieuwe regering willen vormen.

Mensen met de laagste inkomens, bijvoorbeeld met alleen AOW, kunnen kwijtschelding van heffingen vragen. Gemeentebelastingen en heffing van het waterschap bieden meestal die mogelijkheid. Niet allemaal. En niet hebben ze allemaal de zelfde normen.

Van belang zijn inkomen en vaste lasten die betrokkene moet betalen. Maar ook het banksaldo telt. Om de vaste lasten te kunnen betalen moet je geld op de bankrekening hebben staan. Contant betalen van die kosten is vaak niet meer mogelijk. Niet betalen zorgt direct voor problemen.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor kwijtschelding? Ik keek wat rond op het internet. Het banksaldo wordt door de meeste gemeenten omschreven als vermogen. Boekhoudkundig klopt dat niet, want echt vermogen is het verschil tussen schulden en bezittingen. Vaste lasten die betaald moeten worden zijn schulden. Geld dat daarvoor op de bankrekening staat valt onder bezittingen.

De huishuur voor januari wordt vaak op 1 januarie door de verhuurder van de rekening afgeboekt. Heb je de verhuurder niet gemachtigd, dan kun je op 31 december betalen. Dat bedrag moet je dus op 31 december van je bankrekening hebben staan. Energie, water, telefoon, internet, verzekeringen moeten ook betaald. Meestal ook met een automatische afboeking in begin januari. Dan zou je nog een klein beetje geld over moeten houden om van te eten. Maar daar houdt niet elke gemeente rekening mee.

1 maand huishuur

Er zijn gemeenten die naast een laag inkomen ook als voorwaarde voor kwijtschelding stellen, dat je niet meer dan 1 maand huishuur op de bankrekening mag hebben.

Huishuur kost in Nederland meestal niet minder dan 700 euro per maand. Als je dat bedrag op 31 december nog op de rekening hebt staan dan is dat bij de belastingdienst bekend. Het is dan automatisch ook bekend bij de gemeente als je begin komend jaar kwijtschelding vraagt van de gemeentelijke belastingen. Dat bedrag wordt gebruikt bij de kwijtscheldingsaanvraag. Maar ook het banksaldo op 1 januari en op het moment van aanvraag wordt meegerekend.

Van 31 december tot en met de datum van aanvraag van de kwijtschelding mag je dus maximaal het bedrag van 1 maand huishuur op je rekening hebben staan. Hoe je aan andere verplichtingen kunt voldoen en ook nog iets kunt eten, daar houdt die gemeente zich niet mee bezig.

Vast bedrag

Er zijn ook gemeenten die een vast bedrag toestaan. Meestal worden die bedragen af en toe bijgesteld. Ik keek op de website van een willekeurige andere Nederlandse gemeente.

Voor een alleenstaande volwassene zag ik een toegestaan vermogen van €1500,-. Wat kun je daarvan betalen?

Huur, tot aan de vrije sector grens769
energie, dit jaar duurder dan anders200
water35
verplichte zorgverzekering145
eigen risico zorg, maandgemiddelde31
telefoon, internet, TV69
eten200
vervoer, fictief bedrag51
toegestaan vermogen1500

Het eigen risico bedrag is het maandgemiddelde dat je moet betalen, maar meestal moeten mensen in de eerste maanden direct het grootste deel van die kosten betalen. Dan betaal je in januari geen €31,- maar direct al €385,-.

Je moet niet echt wat mankeren, want dan betaal je ook nog extra behandelkosten en medicijnbijdragen. Vervoerskosten komen ook al gauw boven het fictieve bedrag van 51 euro. Maar met een beetje geluk redt je het hiermee.

Bijkomende voorwaarde is in die gemeente dat je niet meer dan €20,- rente hebt ontvangen in het afgelopen jaar.

Bij het banksaldo wordt nog iets als vermogen meegerekend: De waarde van een auto. Heb je een auto van minder waarde dan € 2269,-, dan blijft dat bezit buiten beschouwing. Is jouw auto goedkoop genoeg, dan moet die ook nog ouder zijn dan 9 jaar. Een 10 jaar oude auto met een waarde van €2268 of minder, dat kan nog net. Maar het mag ook geen auto zijn van een bijzonder merk. Zo bijzonder kunnen de voorwaarden zijn. Bij je vermogen worden ook de waarde van sieraden opgeteld.

Je mag je niet te duur wonen en er worden in de formulieren nog veel meer vragen gesteld. Elke gemeente doet dat weer anders.

De aanvraag is alleen toegestaan bij een maandinkomen dat laag genoeg is. In de gemeente waarvan ik de website bezocht mag het maandinkomen van een alleenstaande niet hoger zijn dan €996,- en voor een alleenstaande AOW-gerechtigde is het maximum maandinkomen om kwijtschelding aan te mogen vragen €1.139,-. Beide inclusief vakantiegeld.

Wie hebben een inkomen dat binnen die grenzen valt?

alleenstaande AOW gerechtigdeMet loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Bruto€ 1.301,43€ 1.301,43
Af: loonheffing€ 0,00€ 249,67
Af: bijdrage Zvw (5,75%)€ 74,83€ 74,83
Netto€ 1.226,60€ 976,93

Een alleenstaande AOW gerechtigde zonder extra inkomen heeft recht op loonheffingskorting en ontvangt dus inclusief de toeslagen €1.226,60 per maand en heeft een te hoog inkomen om kwijtschelding te mogen vragen.

Een alleenstaande AOW gerechtigde met €162,- bijverdienste per jaar, die de loonheffingskorting niet claimt, heeft inclusief de toeslagen een inkomen van €1.139,- per maand en mag kwijtschelding aanvragen. Veel mensen zullen dat niet zijn.

Bijstand

Maar misschien is het vooral bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering? Bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag:

Alleenstaande volwassene €1024,76. Dat is minder dan €1139,-. Je komt in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentebelastingen.

Wie een onvolledige AOW uitkering heeft kan aanvullende bijstand aanvragen. Normbedrag voor een alleenstaande vanaf AOW leeftijd is aanvulling tot €1139,98. Dat is 98 cent meer dan €1139,-. Je komt dus niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentebelastingen. Voor die gemeente heeft iedereen een te hoog inkomen op AOW gerechtigde leeftijd.

Voorbereiding

Heb je een laag inkomen, dan is het van belang om op de website van jouw gemeente en je waterschap te kijken welke normen zij hanteren. Want iedere gemeente doet weer wat anders.

Kijk wat de voorwaarden zijn voor kwijtscheldingen van de gemeente en waterschapsbelastingen. Kom je ervoor in aanmerking, let dan nog even op je banksaldo. Het saldo van 31 december en van 1 januari wordt doorgegeven aan de belastingdienst die het weer doorgeeft aan gemeente en waterschap.

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan heb je waarschijnlijk nauwelijks nog geld voor boodschappen. Maar je kunt tot 552 euro contant geld opnemen om in huis te bewaren voor de boodschappen in de komende maanden. Een bedrag tot 552 euro hoef je de belastingdienst niet te melden. Of de gemeente er in het aanvraagformulier naar vraagt is niet zeker. Iedere gemeente kan daar anders mee omgaan.

https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

21 gedachten over “Kwijtschelding”

  1. Dat zou voor goedkopere uitvoering zorgen en het zou eerlijker zijn.
   Nadeel kan zijn, dat ook niet elke gemeente even rijk is en er dus mogelijk op andere dingen bezuinigd moet worden. Een landelijke regeling die voor iedereen gelijk is lijkt me een oplossing. Nog makkelijker is het automatisch kwijtschelden van die heffingen bij een inkomen onder een grens die voor iedereen gelijk is. De hoogte an het inkomen wordt toch al elk jaar voor iedereen vastgesteld door de belastingdienst.

   Like

   1. Klopt, maar de Rijksoverheid heeft wel meer zaken bij de gemeenten over de schutting gegooid omdat die dichter bij de burger zouden staan en er dus een betere kijk op hebben, en dan is het ineens maatwerk. Met alle willekeur vandien.

    Geliked door 1 persoon

 1. Bij onze gemeente weet ik dat je echt alles kan aanvragen. Vergoeding voor schoolactiviteiten, sport, huisdieren, laptop, biebpas, ik weet zelfs van iemand die de gemeente vroeg om een vergoeding voor een elektrische fiets, die kreeg hij niet, maar hij kon wel een gratis scootmobiel krijgen die hij niet nodig had, niet wilde en duurder was dan die elektrische fiets!

  Over die sluipweggetjes die hogere inkomens kunnen nemen, mag je wel eens uitweiden. Erg benieuwd! Om mij heen hoor ik bij de hogere inkomens enkel meer kosten komen.

  Geliked door 1 persoon

  1. Voor hogere inkomens heeft de inkomstenbelasting veel aftrekmogelijkheden. Soms lastig toe te passen en daarom heb je belastingadviseurs die dat soort dingen voor je uitzoeken. Belastingaftrek is voor iemand met een bijstandsuitkering zinloos, omdat de belastingteruggave moet worden afgestaan aan de sociale dienst.
   De sluipweggetjes bestaan uit constructies waarvoor je echt een deskundige nodig hebt. Bijvoorbeeld het heen en weer doen van een familiebedrijf, waarbij telkens een hoog bedrag belastingvrij kan worden overgedragen en de toekomstige erfbelasting kan worden voorkomen.

   Like

 2. Voor wie langdurig in de bijstand zit, zal het doorgaans allemaal niet meevallen, want op het laatst hou je weinig reserves over. Wel zijn er wel regelingen voor mensen in de bijstand (bijvoorbeeld gratis bibliotheek e.d. in mijn gemeente), maar is er helemaal niets voor de nuggers. Dat is de groep waartoe ik behoor: de niet-uitkeringsgerechtigden. Ik blijf het vreemd vinden dat mensen zonder enig inkomen geen enkele hulp of gunstige korting krijgen en mensen in de bijstand wel. Gewoon, omdat er allerlei belangengroepen voor mensen in de bijstand zijn, maar niemand denkt aan de onzichtbare groep die hier ook rondloopt. ‘Geen uitkering in Nederland? Dan kan niet!’ Nou geloof mij , dat kan wel, ook als je 35 jaar hebt gewerkt en netjes belasting hebt betaald.

  Geliked door 1 persoon

  1. Ik heb wel mensen gekend die geen uitkering mochten aanvragen omdat ze geen adres hadden. Ook iemand die geweigerd werd omdat hij in zijn auto woonde. Als volkomen duidelijk is dat je nergens op kunt terugvallen, is het nog helemaal niet vanzelfsprekend dat je wat voor hulp dan ook krijgt toegekend. Volgen van de regeltjes is vaak belangrijker dan noodzakelijke hulp bieden. Waarom krijg jij geen uitkering?

   Like

   1. Dank voor je reactie, Vlierbloesem. In mijn geval geldt dat ik in de laatste jaren te weinig in loondienst had gewerkt (steeds tijdelijke contracten), terwijl mijn werk als zzp’er niet meetelde voor ww en ik bovendien net te jong was voor IOAW en teveel eigen vermogen had voor bijstand. Eigen vermogen klinkt al gauw als heel wat, maar ik ken mezelf een maandelijks bedrag toe van minder dan bijstandsniveau en teer dus elk jaar in op wat als pensioenvoorziening was bestemd, aangezien ik eveneens een fors pensioengat heb. Heb veel gesolliciteerd, maar kwam niet meer aan werk. Het is een lang verhaal. Voor zover ik mensen in een vergelijkbare situatie ken, hebben zij vaak wel een partner met inkomen.

    Geliked door 1 persoon

    1. Raam+open, Ik ken die situatie. Zelf ben ik ook met mijn bedrijf moeten stoppen, maar voordat ik dat deed heb ik me op de hoogte gesteld van de bijstandsregelingen.

     Ik kwam pas in aanmerking als ik geen vermogen meer had en mijn pensioenaanspraken golden als vermogen. Bovendien moest ik 3 maanden gesolliciteerd hebben en in die tijd geen inkomen hebben. Het bedrijf moest ook opgeheven zijn, ik moest alles met de belastingdienst geregeld hebben, ik mocht geen website en geen geregistreerd domein hebben, ik moest aantonen dat ik een zelfstandig adres had en de huur betaalde, alle vaste lasten voldeed en vrijwel niks aan banksaldo en contant geld had.

     Ik heb toen eerst gezorgd dat ik aan alles voldeed, ondertussen veel gesolliciteerd. Daarna heb ik de aanvraag pas gedaan. Want anders kom je niet door al die eisen heen. Degene achter het loket was verbaasd dat ik alles kant en klaar had. Ze zei dat ze de meeste mensen moest wegsturen om al die dingen eerst in orde te maken.

     Vanuit zelfstandigheid naar de bijstand is heel moeilijk. En dan doel ik niet op het uitkeringsbedrag, maar je zit tegenover iemand die geen benul heeft wat er bij zelfstandig ondernemerschap komt kijken en die je daardoor wantrouwt.

     Like

     1. Zoals je aangeeft, kan ik mij voorstellen dat lang niet iedereen zo goed voorbereid aan het loket komt. Het is al een hele uitzoekerij om te weten aan welke regels je moet voldoen, zeker na een bedrijfsbeëindiging. En ik herken wat je in de laatste alinea beschrijft, in die zin dat medewerkers strak volgens de regels werken, terwijl je bij ondernemerschap wilt en moet kunnen inspringen op kansen en mogelijkheden, wat minder gestructureerd kan overkomen. Zelfstandig ondernemerschap houdt ook in dat je zo veel mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk wilt blijven, maar soms lukt dat gewoon niet meer.

      Geliked door 1 persoon

      1. Inderdaad. Soms is de situatie gewoon zo dat je er een punt achter moet zetten. Maar je zou ook direct weer moeten kunnen beginnen als je een kans ziet. Dat werkt in Nederland heel moeizaam. Ook bij de belastingdienst zijn de regels opgesteld door ambtenaren en politici die nog nooit zelfstandig zijn geweest. Het belemmert je enorm.

       Like

       1. Dat is waar, ambtenaren en ondernemers zijn gewoonlijk werelden van verschil. Ik snap dat er een bepaalde mate van controle moet zijn, maar nu zijn er te veel regeltjes. Als ze eerst beginnen met ont-regelen, zou dat veel gedoe schelen.

        Geliked door 1 persoon

 3. Ongeveer op droog brood moeten leven.
  Maar ik zie ook verschil bij degenen met een laag inkomen, ik ken mensen die nog overhouden van het meest minimale inkomen. Het zijn dan wel ouderen die het lukt.

  Like

  1. Natuurlijk zijn er mensen die rondkomen van alleen bijstand of AOW. Ze hebben niets extra, dus ze doen het er mee. Maar de heffingen voor gemeente en waterschap zijn waar ik woon al jaren boven de 700 euro. Veel plaatsen zitten daar nog boven. Het eigen risico voor de zorgverzekering is al standaard 385,-. Je zit dan al dik boven 1000 euro, terwijl iemand naast de vaste lasten maar 200 per maand heeft om te eten, kleden, alles te doen. Hoe moet dan betaald? 5½ maand niet eten?

   Wie iets mankeert en naar fysiotherapie of iets anders moet, zal daar nog flink wat extra aan moeten betalen. Reken maar uit, of dat kan.

   Like

   1. Ik bedoel ook niet dat ik de bijstandsnormen goedkeur, verbaas me alleen over het zuinige uitgavenpatroon van sommige mensen.
    In dure gemeentes zou automatisch een forse vergoeding moeten bestaan voor lagere inkomens.

    Like

    1. Wat ik eigenlijk vooral kwalijk vind, is dat er allerlei regelingen bestaan voor de laagste inkomens, die zo zijn uitgewerkt, dat bijna niemand er voor in aanmerking kan komen. Het lijkt mooi geregeld, maar het is schijn. En dan zijn er ook nog eisen die ervoor zorgen dat mensen gegarandeerd in problemen komen.

     Wie een hoog inkomen heeft kan allerlei sluipweggetjes gebruiken om zo min mogelijk te hoeven betalen en de bestaande subsidies binnen te halen. Maar voor wie bijna niks heeft zijn dat soort mogelijkheden vaak afgesloten.

     Like

     1. Dat hangt toch echt van je gemeente af. Ik krijg ieder jaar de papieren toegestuurd van de regelingen waar ik recht op heb. Ik heb recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelasting, een bijdrage in culturele activiteiten zoals krant, bibliotheek en theater, een bijdrage in de ziektekosten (moet wel perse via de gemeente verzekerd zijn), langdurigheidstoeslag (heeft iedereen die langdurig op een minimum leeft recht op) en eventueel bijzondere bijstand voor diverse zaken ( geen koelkast of iets dergelijks, maar wel een bril met speciale glazen enz.). Alles bij elkaar krijg ik een kwijtschelding/toeslag van zo’n €1100,-. Alles wat ik heb opgenoemd, kun je aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente waar je woont. Doe die moeite en vraag gewoon aan. NEE heb JA kun je krijgen.
      Ook neemt mijn gemeente een bedrag van eenmalig de uitkering als maat voor het wel/niet kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen.

      Like

      1. Anoniem, dat is luxe en geldt beslist niet voor elke gemeente.

       Waar ik woon krijgt vrijwel niemand bijzondere bijstand. Zelfs het formulier wordt geweigerd. Dat mag niet, aanvragen moet altijd kunnen, maar omdat je gewoon helemaal niks in handen krijgt is er niets te bewijzen.

       Wat de gemeente wel elk jaar bekend maakt in een reclamekrantje, is de gemeentepas. Die kunnen AOW gerechtigden kopen voor 35 euro. Die geeft recht op korting bij winkels die veel te hoge prijzen rekenen. Daar heb je dus niets aan.

       De kwijtschelding kan wel aangevraagd. Als je op het internet opzoekt welke gemeenten die mogelijkheid hebben, zie je dat er zelfs gemeenten zijn die dat helemaal uitsluiten. De gemeenten die er een regeling voor hebben, hanteren allemaal andere normen.

       Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale activist én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Simpel en Minimalistisch Leven

een blog over besparen, minimalisme, eenvoudig leven en het plezier daarin

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

Anno Zijlstra Blog

Thailand travel expert / broad interest in current social developments / annozijlstra@gmail.com

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

De Maanboom

Living in Brussels

een klein lochtingske

Zever, gezever. Vooral over mijn lochtingske.

OpinieZ

Politiek & Maatschappij

Maak-Je-Eigen-Moestuintafel-gezonde lifestyle

Hier vind je tips hoe jij je eigen moestuintafel gaat starten! Wat heb je nodig? Hoe begin je met het zaaien van plantjes en het overpoten en wanneer zet ik ze in mijn moestuintafel? Hier vind je alle info die je nodig bent. Ik geef je goede tips met voorbeelden van mijn eigen moestuintafel.

%d bloggers liken dit: