Stookkosten compensatie ?

de meeste mensen worden uitgesloten

De BTW op energie gaat tijdelijk van 21% terug naar 9%.

Goed nieuws voor wie de reis naar het werk niet meer kon betalen. Ook wie gewoon blijft stoken alsof er geen schaarste is, kan opgelucht adem halen. Wie veel energie gebruikt heeft een voordeel, naast de subsidies op de zonnepanelen en de Tesla. Die Tesla subsidie gaat natuurlijk gewoon door. Maar compensatie voor wie het echt nodig heeft, dat ligt voor deze regering wat moeilijker.

Airco en auto

Verlaging van energiebelasting zou op 1 juli dit jaar ingaan, maar verlaging van accijns op benzine gaat per 1 april in. Die verlaging wordt na een half jaar weer afgeschaft.

De BTW verlaging op energiekosten van 21% naar 9% komt pas op 1 juli 2022. Dan is het stookkosten seizoen alweer voorbij. Voor wie nu in de kou zit is dat dus geen oplossing. Maar het is leuk voor mensen die airconditioning in huis hebben, want die kan van de zomer weer wat goedkoper werken.

Stookkosten

Wie zich geen hoge stookkosten kan permitteren zit nu al een tijdje in de kou. Want veel mensen hebben de verwarming niet eens aangezet. De rekening kunnen ze niet betalen. Volgens de volgende video krijgt iedereen met een minimum inkomen stookkosten compensatie uitbetaald. Maar wat is daar in de praktijk van waar?

Hoe laag moet je inkomen zijn? En in welk jaar? Waar vraag je het aan? Wat vragen ze daar van je? Wat zijn de voorwaarden?

sociaal minimum

Volgens deze overheidsinformatie kom je in aanmerking als je inkomen op of net boven het “sociaal minimum” zit.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/extra-energietoeslag-voor-lagere-inkomens

Maar wat is het sociaal minimum volgens de Nederlandse overheid?

Ik heb dit gevonden:

https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum

Sociaal minimum vanaf 1 januari 2022

Alle bedragen zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.

LeefsituatieBedrag per dagBedrag per weekBedrag per maand
Gehuwd / gelijkgestelden€ 79,31€ 396,55€ 1.724,99
Alleenstaande van 21 jaar en ouder€ 57,48€ 287,40€ 1.250,19
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder€ 36,38€ 181,90€ 791,27
Alleenstaande van 20 jaar€ 43,43€ 217,15€ 944,60
Alleenstaande van 19 jaar€ 31,58€ 157,90€ 686,65
Alleenstaande van 18 jaar€ 26,41€ 132,05€ 574,42

Let op: Bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand in de volgende gevallen:

 • Als al uw thuiswonende kinderen 20 jaar of jonger zijn.
 • Als al uw thuiswonende kinderen 21 jaar of ouder zijn en studeren.

In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.

AOW-bedragen

De bedragen van een AOW staatspensioen vond ik hier:

https://www.svb.nl/nl/aow/nieuws/nieuwe-aow-bedragen-vanaf-januari-2022

AOW bedragen vanaf 1 januari 2022

Deze bedragen zijn voor de meeste mensen. Namelijk voor mensen die een volledige AOW hebben. We laten de bedragen zien met en zonder loonheffingskorting.

Alleenwonend

Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Netto€ 1.244,35€ 992,52

bruto en netto per maand

Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Bruto€ 1.316,77€ 1.316,77
Af: loonheffing€ 0,00€ 251,83
Af: bijdrage Zvw (5,50%)€ 72,42€ 72,42
Netto€ 1.244,35€ 992,52

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38.

Het vakantiegeld is € 70,54 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.

Getrouwd of samenwonend

AOW 2022Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Netto per persoon€ 851,52€ 679,02

bruto en netto per maand

AOW 2022Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Bruto€ 901,07€ 901,07
Af: loonheffing€ 0,00€ 172,50
Af: bijdrage Zvw (5,50%)€ 49,55€ 49,55
Netto€ 851,52€ 679,02

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,38.

Het vakantiegeld is € 50,39 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.

Automatische toekenning

Voor een alleenstaande is het sociaal minimum voor 2022 dus een bruto maand inkomen van € 1.250,19. Dat is ook het bedrag dat geldt voor een bijstandsuitkering. Wie een bijstandsuitkering heeft krijgt de compensatie automatisch uitbetaald. Ook wie een IOAW- of IOAZ-uitkering heeft krijgt die compensatie uitkering automatisch. Maar alle anderen die een even laag inkomen hebben, moeten het bij de eigen gemeente aanvragen.

Automatisch uitgesloten

Iedereen die als ZZP-er werkt, als schijnzelfstandige postbezorger, als oproepkracht met een nul uren contract, kan onmogelijk aantonen welk inkomen dit jaar ontvangen zal worden. Geen automatische toekenning en geen mogelijkheid het aan te vragen.

Maar als je lage jaarinkomen nu al vast ligt?

AOW-ers

Voor een alleenstaande met AOW is het bruto maandinkomen nu € 1.244,35. Het kan minder zijn, omdat niet iedereen de volledige AOW krijgt uitbetaald. Iemand met alleen AOW zou dus in aanmerking moeten komen voor de stookkosten vergoeding van €200,-. De vergoeding is zelfs verhoogd naar €800,-. Heel mooi. Maar is het echt waar?

Er zijn nog een paar dingetjes onduidelijk. Wordt het inkomen van 2022 als maatstaf genomen? Of een ander jaar? Het antwoord daarop is er nog niet. Hoe toon je aan wat je inkomen is gedurende 2022? De inkomens over 2021 zijn nog niet eens vastgesteld door de belastingdienst.

Gemeente

Aanvraag zou moeten worden ingediend bij de gemeente. Gemeenten hebben te weinig geld. Daarom betalen ze soms een lager compensatiebedrag. Of ze betalen de energiekosten compensatie alleen aan een kleine selectie van de mensen die er eigenlijk voor in aanmerking zouden moeten komen.

Alleen voor chronisch zieken

Mijn gemeente heeft alleen compensatie beschikbaar in de vorm van Bijzondere bijstand voor stookkosten en bewassingskosten. Dat kun je aanvragen bij de gemeente. Als ik de taalfouten uit de gemeentelijke tekst corrigeer, staat daar het volgende te lezen: Voor extra stookkosten en bewassingskosten (of slijtage), die medisch noodzakelijk zijn, kan bijzondere bijstand aangevraagd. Er moet een medisch advies overlegd. Dit is dus een regeling voor chronisch zieken. Niet voor alle lage inkomens die de stookkosten niet meer kunnen betalen.

Alleen voor wie de hogere kosten al kon betalen

Voor deze gemeentelijke regeling moet bovendien aangetoond dat de kosten hoger zijn dan normaal. Als normaal geldt de kosten die het Nibud heeft opgesteld. Alleen de meerkosten ten opzichte van wat volgens het Nibud normale stookkosten zijn worden vergoed. Het Nibud stelt al jaren vast dat een bijstandsuitkering niet toereikend is om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud, plus kleding, vervoer en dergelijke te kunnen betalen.

Die gemeente vergoed dus uitsluitend wat mensen boven de al onbetaalbare kosten uitgeven. Wie dat niet kan betalen is dus al bij voorbaat uitgesloten van compensatie. De verwarming stond deze winter al bij vele mensen uit, omdat de rekening niet betaald kan worden. Alleen al daardoor komen ze bij deze gemeente niet in aanmerking voor energiekosten compensatie.

Iedereen is uitgesloten

Behalve bewijsstukken van de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt gevraagd, moeten bewijsstukken overlegd van inkomen en vermogen. Je mag geen spaargeld hebben. Wie probeerde wat geld opzij te leggen voor de te verwachten bijbetaling wanneer de eindafrekening van het energiebedrijf komt, wordt daarvoor door de gemeente gestraft.

Die regels sluiten heel veel mensen uit, die in problemen komen door de hoge stookkosten en het stijgen van de prijzen van voedsel, kleding, vervoer, en al het andere. De compensatie zou volgens de regering worden uitbetaald in het eerste kwartaal van 2022. Dat kwartaal duurt nog enkele dagen. Het is nu zondag 27 maart. Het lijkt erop dat aan het einde van de maand de compensatie als een dode mus uit de hemel zal storten.

In een land waar de inkomens te laag gehouden worden en de kosten fors stijgen, kun je problemen verwachten. Met een regering die niet eens de moeite wil nemen om het parlement te informeren doet zich ook nog dit probleem voor:

Wat heeft Nederland weer slim gestemd.

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

15 gedachten over “Stookkosten compensatie ?”

 1. Ja, ik heb daar bij de aankondiging al over geschreven. Ik zit helemaal niet te wachten op een verlaging van de BTW en verhoging van de teruggaaf. Die komt terecht bij hoge inkomens (zoals die van ons), en niet bij hen die het nodig hebben.

  Overigens worden zonnepanelen niet gesubsidieerd (door een maas in de wet krijg je alleen de BTW terug). En ook de Tesla-taks is inmiddels heel anders. De duurdere auto’s vallen vrijwel volledig in de 22% categorie, en alleen de goedkopere (maar nog steeds dure) EV’s vallen in een lagere bijtellingscategorie (maar dat geldt alleen voor zakelijke rijders).

  Maar verder heb je overschot van gelijk: vooral sociaal klinkende projecten, die onuitvoerbaar zijn en niet terecht komen bij mensen die het nodig hebben.

  Geliked door 1 persoon

  1. De zonnepanelen regelingen waren ook voor de meeste mensen niet toegankelijk, omdat de pot meestal al leeg was voordat mensen een aanvraag konden indienen. BTW terug is nog iets, maar ik heb begrepen dat dat niet eens altijd werd terugbetaald.

   De vrijstellingsregeling voor wegenbelasting voor elektrische auto’s was in het begin beter dan nu. Maar omdat ze de totale wegenbelasting opbrengst niet willen zien krimpen werd de belastingvrijstelling voor oldtimers ouder dan 25 jaar afgeschaft. Alleen wie een garage vol oldtimers had kreeg toen nog wel vrijstelling.

   En je hebt gelijk dat de gewone dagelijkse gebruiker buiten de voordelen valt die iemand met een auto van het bedrijf heeft.

   Elke regeling is onbetrouwbaar, want het wordt steeds veranderd. Terwijl het voor sommige mensen gewoon noodzaak is die regelingen te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat met een oude auto nog wel vervoer mogelijk is en een nieuwe gewoon niet betaald kan worden van een laag inkomen.

   En nu dus weer die stookkostencompensatie, waarvoor mensen in de praktijk niet in aanmerking komen. Het kan geen toeval zijn, dat die regelingen zo worden geschreven, dat ieder die het echt nodig heeft er buiten valt. Dat is geen foutje, maar opzet.

   Like

   1. Ja dat is opzet. Vwb zonnepanelen: die vallen al minstens 5 jaar niet onder enig subsidiepotje. De BTW wordt van iedereen die ik ken keurig terugbetaald. Alleen voor zzp’ers is het lastiger. Maar dat is eenvoudig op te lossen door de partner het te laten regelen.
    De belastingvrijstelling voor oldtimers was voor zover ik weet niet om de vrijstelling van mrb voor EVs te compenseren. Die aantallen lagen ook veel lager dan het aantal EVs (momenteel over de 250.000).
    Regelingen zijn in ieder geval moeilijk om op te bouwen. Ze veranderen te vaak en zijn ingewikkeld, zeker vaak voor hen die het t hardste nodig hebben.

    Geliked door 1 persoon

 2. Dat gedraai door de verantwoordelijken (ministers) is niet om aan te horen. Dat schuift allemaal maar door en de gemeenten moeten dat dan maar weer oplossen. Die hebben ook geen geld en rekenen dat door in de gemeentelijke belastingen op basis van OZB. Dus op basis van bezit en geen inkomen, zodat mensen zonder voldoende inkomen maar wel met een dak boven hun hoofd moeten gaan lenen om de belasting te kunnen betalen voor compensatie van de energiekosten voor anderen die in een gunstigere positie verkeren. Wat een stel idioten zijn dat die zoiets uitdenken.

  Geliked door 1 persoon

  1. Wie een eigen huis bezit, ook al is het via de hypotheek grotendeels eigendom van de bank, krijgt geen kwijtschelding voor OZB en waterschapsbelasting. Wie (schijn)zelfstandig ondernemer is, krijgt ook geen kwijtschelding, hoe laag dat inkomen ook is. Wie een auto heeft krijgt geen kwijtscheldingen. Wie schulden afbetaalt is ook vaak uitgesloten van de kwijtscheldingen. Die lasten zijn dus erg oneerlijk verdeeld.

   Like

  1. Als de regeling niet wordt veranderd, komt de BTW verlaging vooral terecht bij de mensen die de hoge kosten het makkelijkst kunnen betalen. En voor dat compensatiebedrag komt gewoon niemand in aanmerking.

   Helemaal in de stijl van deze regering. Lekker sociaal klinkende maatregel. Maar wie het nodig heeft krijgt het niet.

   Like

   1. Door complexe wetgeving zijn inkomensafhankelijke regelingen in ons land niet meer uit te voeren. Niet voor niets is de Belastingdienst/Toeslagen gestruikeld over de (kinderopvang)toeslagen. Veel mensen durven niet eens een toeslag aan te vragen, bang om gecontroleerd en later terug gevorderd te worden. Het Kabinet schuift de uitvoeringsregeling van de eenmalige energietoeslag van 800 euro door naar de gemeenten. Voor een praktische uitvoering werken de verschillende gemeenten aan een aanvullende maatwerkregeling. Weer een mooi klusje voor ambtenaren waar we er al een miljoen van hebben(sorry, ik was er 1 van).

    Rijksoverheid, overheidsinstituten, ministeries, gemeenten, waterschappen, provincies, enzovoort voorzien in een optimale werkgelegenheid voor het middenkader. Deze werkgelegenheid wordt overeind gehouden door het bedenken van kosten verslindende regelingen die het geld van de ene burger via de Schatkist naar de andere burger overhevelen. Onderweg blijft een groot deel aan de strijkstok hangen. Gradus Grijpgraag profiteert en Miep Precies grijpt mis. In NL stromen we over van subsidiepotten waarvan juist de mensen met de laagste inkomens het minst profiteren. We vertoeven aan het eind van onze democratie en gaan ten onder aan de administratieve rompslomp die we hebben gecreëerd door geldstromen op gang te brengen ten gunste van het ‘systeem’ en de uitvoerende macht. Hierdoor zijn we vanzelf aanbeland in een technocratie waarin de regels worden bepaald door de hoogste machtshebbers die juist het verst weg staan van de bevolking.

    Ongelukkig genoeg worden ook steeds meer regels ingevoerd door de EU die nog verder weg staat van de Nederlandse burgers. We kiezen dan wel onze gemeenteraadsleden maar het grote geld wordt bestuurd en gereguleerd door de hoogste bestuursorganen die ver boven ons staan.

    Het is hoog tijd voor een herinrichting van ons staatsbestel waarin democratische medezeggenschap terug keert naar de lagere bestuursorganen. Deze staan dichter bij hun burgers en moeten daarom meer bevoegdheden krijgen. Daarvoor moet een groter deel van onze nationale belastingafdracht worden verdeeld over de Nederlandse Gemeenten. Klusje voor de VNG. Een veel kleiner deel moet naar de EU waar het wordt opgeslokt in de Brusselse bureaucratie van verdeel en heers.

    Geliked door 2 people

    1. Ik vrees dat verbetering door verschuiven van bevoegdheden een illusie is. Op gemeentelijk niveau zie ik juist veel belangenverstrengeling.

     Regelingen zoals ik nu in mijn gemeente ontdekte, schijnbaar bedoeld voor stookkosten van chronisch zieken, blijken zo geschreven dat niemand ervoor in aanmerking komt. Nu deze regeling ook nog wordt gebruikt voor de stookkosten compensatie voor lage inkomens, zijn de regeltjes helemaal niet toepasbaar. Het belemmert claims en dat dient natuurlijk wel een ander doel dat hier in de gemeente wordt nagestreefd.

     Er zullen regelingen zijn in andere gemeenten, die wel helpen de stookkosten verhogingen een beetje te compenseren. Maar de rechtsongelijkheid neemt toe door alles naar lagere overheden te delegeren.

     Geliked door 1 persoon

     1. Citaat: “Maar de rechtsongelijkheid neemt toe door alles naar lagere overheden te delegeren.” Hier is dus een taak weg gelegd voor de VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) door bepaalde regels gelijk te trekken. Daarnaast minder regelgeving doorvoeren op alle ambtelijke niveaus waardoor we op ambtenaren kunnen besparen. Ga overtollige rijksambtenaren verplaatsen naar gemeenten om de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op te pakken. Voer een vorm van sociale controle in via de wijkagent/buurtvereniging en gebruik het klantenbestand van de voedselbank om burgers op te sporen die financieel en sociaal afhankelijk zijn van hulp van anderen. Deze mensen kan men thuis bezoeken en in een persoonlijk gesprek een passende oplossing bieden. De overheid heeft het contact met de burger verloren. Alleen door een persoonlijke benadering op gemeentelijk niveau kan juist het persoonlijk contact een betere oplossing bieden dan een digitaal contact. “We moeten terug naar de menselijke maat.”

      Geliked door 1 persoon

    2. Het verbaast mij in de hoogste mate dat de door u genoemde misstanden helemaal geen onderwerp van nationale discussie zijn. Je hoort er vrijwel niks over in de publiciteit, nagenoeg niemand die protesteert over werkelijke grootscheeps onrecht alleen een enkele belangengroepering die voor de eigen leden een oplossing eisen. Ondertussen worden we bestookt door overheidspotjes waar je voor achterlijk wordt weggezet.

     Geliked door 2 people

     1. De meest simpele oplossing is de overheidspotjes, zoals toeslagen etc., in z’n geheel afschaffen. Scheelt vele miljarden en bespaart ambtenaren. Verlaag vervolgens het tarief in de onderste schijf van de inkomstenbelasting voor de minimum inkomens. Een kleine moeite door even aan de (digitale) knoppen van de inkomstenbelasting te draaien. De minima missen dan hun toeslagen maar gaan honderden euro’s netto vooruit en kunnen zich vervolgens melden bij het gemeenteloket als ze na aftrek van huur en premie zorgverzekering beneden de bijstandsgrens geraken. De gemeente staat dichter bij hun inwoners dan de Rijksoverheid bij hun burgers.

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: