Meldingen

laboratorium ratten

Op aanraden van mijn advocaat heb ik de laatste maanden foto’s gemaakt van mijn eigen tuin en veel andere tuinen. De verhuurder had namelijk beweerd dat alle bewoners hun tuin inrichtten zoals de verhuurder dat wenste en dat ik de enige afwijker was.

“negatieve uitstraling en verloedering van de wijk”

Vergelijking van al die foto’s toont aan dat iedereen de tuin naar eigen inzicht inricht. Mijn tuin wijkt niet in negatieve zin af van alle andere.

De verhuurder is van mening dat ik een negatieve uitstraling heb op de omgeving en voor verloedering van de buurt zorg. Daarom zouden ze mijn tuin mogen vernielen en mij uit mijn huis mogen zetten. De rechtbank heeft daar nog geen uitspraak over gedaan, omdat er belangrijker zaken afgehandeld moeten worden. Bij het verzamelen van de tuinfoto’s heb ik veel gesprekken gevoerd met de bewoners.

Mij werd ook aangeraden een handtekeningenlijst te verzamelen, om aan te tonen dat omwonenden zich niet aan mij en mijn tuin storen. Op die zelfde manier werd hier ooit een statenloze familie in de buurt beschermd tegen uitzetting. “Kom maar op met je lijstje, ik teken wel.” had een buurvrouw me gezegd. Sinds de laatste ontwikkelingen kan ik alle steun gebruiken. Ik printte een handtekeningen lijst en ging langs de deuren.

Angst voor de verhuurder

Dat was schrikken. De eerste twee wilden direct tekenen, maar zonder adresvermelding. Bang voor repercussies van de verhuurder. Alleen een voornaam en een handtekening, meer wilden ze niet plaatsen. Niet iedereen was thuis. Niet iedereen wilde de deur open doen. Een vrouw vroeg haar dochter of ze wel of niet zou tekenen. De dochter vroeg geld voor een handtekening, waar ik niet aan tegemoet kwam.

Uiteindelijk had ik 20 handtekeningen opgehaald. Waardeloze handtekeningen, want geen van allen hadden ze het huisadres en de achternaam er bij durven zetten. Het is me duidelijk geworden dat alle huurders bang zijn voor de verhuurder.

Barbecue

Onderweg werd ik uitgenodigd voor een stille barbecue. Vóóraf was daar al een klacht ingediend over geluidsoverlast. De politie was voor die klacht gekomen terwijl er niemand in de tuin aanwezig was en er hooguit een paar mussen te horen waren. Niettemin werd er een klachtmelding bij de politie genoteerd.

Het werd die avond een fluisterstille barbecue. Toch werd er veel gepraat. Ik kreeg te horen dat ik niet de enige ben die problemen heeft met de woningverhuurder. Er kwamen veel verhalen los. Anders dan de advocaat van het verhuurbedrijf aan de rechtbank schreef, blijk ik beslist niet de enige met wie ze geen overeenstemming kunnen bereiken over de tuininrichting. Op bijna elke tuin had het bedrijf wel wat aan te merken. Het enige verschil is, dat anderen zich niet verweren voor de rechtbank.

Ook hoorde ik dat tussen de bewoners een aantal notoire klagers wonen. De verhuurder en instanties kunnen altijd putten uit een reservoir van klachtmeldingen, die tegen iedere bewoner gebruikt kan worden als dat zo uitkomt. Het zijn onredelijke klachten.

Meldingen

De chauffeur die rijdt voor de vuilophaaldienst zou geluidsoverlast veroorzaken, door het geluid van de zware vuilniswagen. Bedrijfsbusjes die chauffeurs bij huis parkeren zouden overlast veroorzaken omdat ze – net als alle andere auto’s – een parkeerplaats bezetten. Er zijn klachten over een bal die over de schutting kwam. Over tuintjes, omdat de één de tuin van de ander niet mooi vindt. Klachten over katten, honden, kinderen. Huilende kinderen, spelende kinderen, op straat rennende kinderen. Over mensen die in ploegendienst werken en ’s nachts hoorbaar door een doodstille straat lopen. Het lijkt hier een slangenkuil, waarin ik al jaren leef zonder iets te merken van al die onderlinge problemen en de graagte waarmee instanties erop in gaan.

Veel bewoners hebben tegelijkertijd problemen met de verhuurder, politie, maatschappelijk werk. Er woont hier ongeveer 1 vaste klager op elke 20 bewoners, zodat er een constante stroom aan klachtmeldingen is. Twee van de genoemde klagers waren mij al bekend. Nu weet ik dat er meer zijn.

Ik werd gewaarschuwd dat niet iedereen die vriendelijk lijkt dat ook werkelijk is. “Mensen doen zich anders voor dan ze zijn. Je praat met ze en ze horen je uit, wat ze dan later tegen je gebruiken.”

“Er zijn mensen die klachten verzinnen omdat ze een woning leeg willen hebben voor familie of vrienden die woonruimte zoeken.” en een ander: “Sommige mensen hebben zelf problemen gehad en gebruiken dan de zelfde middelen tegen een ander.”

Een Marokkaanse gast legde me in goed Nederlands haarfijn uit welke procedure ik moest volgen om hulp te krijgen bij mijn probleem met de woningverhuurder. Dat ik die weg al gevolgd heb kon ik hem niet vertellen, want hij liet zijn verhaal niet onderbreken. In één adem vertelde hij door over wat er zoal speelde in de wijk. Het werd me wel duidelijk dat ik niet de eerste of de enige ben die problemen heeft met dit verhuurbedrijf.

Een vrouw die in de maatschappelijke dienstverlening werkt, vertelde dat ze in haar inwerkperiode opdracht kreeg om alle klachtmeldingen over zichzelf op te zoeken. Dit om de binnenkomende klachten over anderen in perspectief te zien. Daarvan was ze geschrokken.

Iemand liet me een video zien, die duidelijk maakte waarom sommige woningen zo leeg zijn. Er zouden veel van die video’s op een Youtube kanaal geplaatst zijn.

Terwijl ik aan een kippenpootje knabbelde kwam mijn nieuwe buurman de tuin in gelopen, groette en vroeg “Hoor jij ’s avonds mijn kinderen huilen? “ “Ja” zei ik. Want ik hoor ze inderdaad. Sinds buurvrouw een derde kind heeft, dat zich nog niet anders dan huilend kan uitdrukken, gaat het middelste kind ook terug naar die oergeluiden. Huilen is makkelijker dan praten en levert snel reactie. Buurman liep die tuin uit maar kwam weer terug. “Hoor jij die kinderen huilen?” “Ja, ik kan ze horen”. Ik vond het een vreemde vraag maar kreeg geen uitleg waarom me dat gevraagd werd. Buurman was al weer weg. “Natuurlijk hoor ik dat”, zei ik tegen degene die me in de tuin had uitgenodigd. “It’s a fact of life” reageerde deze, “Soms huilen kinderen”.

Misschien heeft iemand geklaagd over zijn kinderen?
Daarop kreeg ik geen antwoord.

Arbeiderswoningen

Deze wijk is in 1980 opgeleverd. Gebouwd in opdracht van de overheid en in beheer gegeven aan een woningbouwvereniging. Ik was lid, bezocht de vergaderingen en was door bewoners gekozen als bewonersvertegenwoordiger. Woningbouwverenigingen werden in Nederland omgevormd tot “corporatie”, waarin bewoners niets meer te zeggen hebben. Deze huizen werden verwaarloosd in de hoop subsidie te krijgen voor het opknappen of afbreken van een krottenwijk. Meerdere van die corporaties zijn gefuseerd tot het commercieel opererende bedrijf dat een deel van de woningen verkocht. Huur van de rest van die woningen wordt jaarlijks met het maximaal toegestane percentage verhoogd.

Middenhuur

Ik las een projectbeschrijving waarin deze wijk met goedkoop gebouwde arbeiderswoningen een “achterstandswijk met de daarbij horende problematiek” wordt genoemd. Er is subsidie toegekend voor het omvormen van deze wijk tot een “middenhuur” wijk. Het subsidiegeld is besteed aan schuttingen en personeel dat de terreur uitoefent die oudere bewoners doet vertrekken. Vrijwillig of gedwongen.

De huren worden al jaren maximaal verhoogd. Lage inkomens komen in financiële problemen, worden hun huis uit gezet en vervangen door bewoners met een hoger inkomen. De rest wordt weggewerkt door problemen te bevorderen tussen huurders onderling en met instanties. Een gluurder wordt de wijk in gestuurd, die op elke bewoner wel wat aan te merken vindt. Ik ben niet de enige die daar last van heeft.

Aan een nieuwe huurder mag wettelijk direct de hoogst toegestane huur volgens het puntenstelsel in rekening worden gebracht. Daarmee komen deze goedkope arbeiderswoningen boven de huurgrens voor de huurtoeslag en kunnen de woningen tot de “middenhuur” woningen gerekend worden.

Van achterstandswijk naar middenhuur wijk is hier geen verbetering, maar het resultaat van jarenlang afbraak politiek.

(tekst en fotografie © Vlierbloesem)

Advertentie

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

23 gedachten over “Meldingen”

 1. Nu zijn natuurlijk niet alle corporaties zo, al kan ik begrijpen dat dat gevoel wel leeft. Een huilende baby hoort wat mij betreft, en wat ik lees bij jou ook, tot de normale leefgeluiden. Wat niet wegneemt dat je er flink last van kunt hebben. Maar last is nog geen overlast. Succes met je dossier.

  Geliked door 1 persoon

  1. De huur mag bij elke nieuwe bewoner maximaal verhoogd worden. Niet bij mensen die er al lange tijd wonen, dan is men gebonden aan maximaal toegestane percentages voor de huurverhoging. De geeft een perverse prikkel. Bewoners kwijtraken en vervangen door huurders in de vrije sector prijsklasse levert veel geld op.

   Het beleid dat deze verhuurder nu voert is mogelijk gemaakt door gewijzigde wetgeving, zodat het overal zo zou kunnen gaan.

   Woningcorporaties mogen nu bovendien éénzijdig de huurcontracten wijzigen. Zo kunnen ze zaken verplichten en verbieden waarvoor de bewoners nooit getekend hebben.

   Like

    1. Dat een volgende bewoner een veel hogere huur gevraagd mag worden is al een aantal jaren wettelijk toegestaan. De oudere bewoners betalen elk jaar de wettelijk toegestane huurverhoging. Sinds een paar jaar mogen die woningen sneller in huur stijgen dan de rest, zodat straks iedereen een huur heeft die boven de grens van de huurtoeslag komt. Volgens een briefje van de verhuurder zou die extra huurverhoging voor al lang hier wonende bewoners “eerlijker” zijn. Volgens mij zou het eerlijker zijn als die te snel in prijs gestegen woningen in huur verlaagd zou worden.

     Like

  1. Ik heb last van die verhuurder en kan me alleen maar voor de rechter verzetten.

   De onderlinge problemen tussen huurders worden hier niet gesust maar aangewakkerd. Ik heb geen last van normale woongeluiden. Mensen die op elk geluidje letten, gaan zich steeds meer hinderen. Het wordt een echt probleem als die persoon klachten gaat melden en instanties er op in gaan. Omdat nooit wordt verteld wie een klacht heeft gemeld, gaan mensen iedereen verdenken en zo komt er onderling ruzie.

   Like

  1. Ik heb de video’s gezien op de mobieltjes van die mensen. Ze hebben kennelijk allemaal een Youtube kanaal. De adressen zal ik vragen. Maar op de video’s kun je zien hoe politie alle audio en video apparatuur het huis uit haalt. Hoe een deurwaarder met politiebegeleiding bijna de hele inboedel meeneemt. Dat soort video’s. Ik zag wel vaak politie langskomen en aanhangertjes die meubels en zo meenemen, maar ik dacht dat mensen hun spullen hadden verkocht en om hun huis opnieuw in te richten. Maar de mensen raken hier diep in de schulden door de huurverhogingen, eigen bijdragen voor de ziektekosten, onzekere arbeidsvoorwaarden, proceskosten, en de stapeling van rente, boetes en deurwaardersrekeningen die alle kosten nog meer verhogen.

   Geliked door 1 persoon

 2. Verschrikkelijk om te lezen hoe ook op dit niveau geld en macht(swellust?) menselijke verhoudingen verpest. Het doet me denken aan wat ik enige tijd geleden las over een onderzoekje dat met mieren werd uitgevoerd. Er werden twee verschillende soorten (rassen) mieren bij elkaar in een pot gedaan. Er gebeurde niets, de mieren bleven gewoon hun eigen ding doen. Toen werd de pot geschud en wat gebeurde? De mieren vraten elkaar op…
  Is daar weggaan een optie? De eer aan jezelf houden voordat je eruit wordt gezet?

  Geliked door 1 persoon

  1. Er zijn meer van dit soort onvriendelijke experimenten met dieren gedaan:
   Zet een rat in een metalen kooitje. Geef via de metalen bodem stroomstoten en de rat raak gestresst maar weet niet waar de pijn door wordt veroorzaakt. Hij kan zich niet verweren.
   Zet er een tweede rat bij en beide ratten denken dat de ander de pijn veroorzaakt. Ze vallen elkaar aan.

   In gedragswetenschappen zijn die effecten bekend. Helaas wordt dit niet alleen als verklarend model gebruikt.
   Er zijn altijd wel mensen die zich er niet voor schamen om zoiets toe te passen op mensen.
   In dit geval past het in een strategie voor meer financieel gewin, door een bedrijf dat nota bene zijn oorsprong dankt aan een plan voor betere huisvesting van mensen met een laag inkomen.

   De corporaties streven al lang niet meer naar goede volkshuisvesting.
   De wetgeving voor huurbepaling vormt een perverse prikkel.
   Een doelbewust streven van rechtse politici.

   Like

   1. Je zit als een rat in de val dus, in wezen. Schrijnend, en diep triest. Maar jij lijkt ,e in ieder geen ‘rat’ die zich makkelijk gewonnen geeft. Ik wens je veel moed, wijsheid en inzicht…

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

rozegolf.wordpress.com/

LHBTIQA-Plus platform Podcast & Internet

Bruno Borrelt

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO is sinds september 2021 Bruno Borrelt geworden; regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

annoz blog

Paris Coted'Azure NYC Thailand

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

%d bloggers liken dit: