Minimumloon 2023

Armoede voor de allerlaagste inkomens vinden veel Nederlanders wel oké, daarom stemden ze al jaren op de VVD. Nu treft het ze zelf. Ze verlangen compensatie. Daar wordt aan gewerkt. Makkelijk is dat niet.

De Nederlandse regeringen van de laatste decennia zijn daar niet zo op ingespeeld. Het streven was vooral de kloof tussen arm en rijk te vergroten. Dat werd dénivellering genoemd, of politiek van ‘werk moet lonen’, hoewel de werkenden steeds minder besteedbaar loon kregen. Daar wonnen ze stemmen mee. Jarenlang regeerde VVD. Altijd deden andere partijen mee. Politiek met verarming van de armsten als doel. Geld uitdelen aan wie het niet nodig had. Belastingvrij inkomen voor blijven zitten op hun gat. Veel Nederlanders vonden dat wel goed. Weinig zeiden daartegen NEE.

https://youtu.be/tb8H7FgdWqc
personeel van de Bijenkorf staakte op Zwarte Vrijdag

Dat laagbetaalden niet meer konden leven van hun werk, had hun interesse niet.

Het laag houden van de lonen werd sinds 2017 zelfs bevorderd door subsidie. Bedrijven die de lonen laag hielden kregen extra geld via de ‘lage inkomens voordeel’ regeling. Een bedrijf dat iemand meer dan 24 uur per week liet werken voor minder dan €13,43 per uur, ontving automatisch €960 euro per jaar terug van de belastingdienst. Het parlement besloot dat deze armoede bevorderende subsidie moest worden afgeschaft. In plaats daarvan verhoogt deze regering die subsidie aan slecht betalende bedrijven nu tot €1520 euro per jaar.

De inflatie (ontwaarding van ons geld) is de afgelopen maanden veel sterker gestegen dan in voorgaande jaren. De lonen en pensioenen stegen niet mee, zodat ieder die al te weinig inkomen had er nog slechter aan toe is en veel mensen die voorheen goed van hun inkomen konden leven merken nu ook wat armoede is.

Niet langer kon de politiek het feit negéren dat in Nederland de lonen te laag zijn en de kosten snel stijgen. Daarom was een bijzondere maatregel nodig.

Het minimumloon wordt per 1 januari 2023 met totaal 10,15% verhoogd. Een echte inkomens stijging is dat niet, want de supermarktprijzen zijn extreem gestegen. Veel producten zijn dit jaar verdubbeld in prijs. Voeding zelfs 17% in één maand. Dat percentage is voor mensen individueel mede afhankelijk van de selectie van boodschappen. De ene klant koopt andere dingen dan de andere, afhankelijk van persoonlijke voorkeur en van het inkomen. De supermarkt branche en verwerkers van pinbetalingen komen op een gemiddelde kostenstijging van de boodschappen van ongeveer 17%.

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131NED

Gestegen energiekosten, hogere huren, hogere rentetarieven op allerlei leenvormen, duurdere boodschappen, kosten samen veel meer dan die 10,15% stijging van het minimumloon. Het effect is dus toch een flinke inkomens achteruitgang voor wie al moeite had alle kosten te betalen. Het is ook in strijd met het besluit van het Europees parlement van 14 september 2022, dat in heel Europa het minimumloon naar 14 euro per uur moet.

Het lage Nederlandse minimumloon is niet eens het laagste inkomen in Nederland. Het staatspensioen AOW en de uitkeringen zijn lager. Er zijn ook nog veel werkende mensen die minder dan het minimumloon ontvangen.

Per 1 januari 2023 wordt het Nederlandse minimumloon €12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Wie werkt in een bedrijfstak waar een 40-urige werkweek geldt, krijgt per uur nog minder betaald, zodat langer werken niet extra geld oplevert. Er zijn bedrijven die voor overwerk niets betalen en het personeel wel verplichten om veel extra uren te werken. Bij een voltijdse aanstelling blijft het totaalbedrag per maand dus gelijk, ongeacht het aantal gewerkte uren.

Het minimum loon is niet het laagste inkomen in Nederland.

Werkenden die nog geen 21 jaar zijn, krijgen nog minder betaald, want voor hen gelden lagere minimum jeugdlonen. Wat een leuke bijverdienste is voor een thuiswonende vakkenvuller die volledig verzorgd wordt door de ouders en alleen het zakgeld wil aanvullen, is een hongerloon voor de zelfstandig wonende jongvolwassene die alle kosten van levensonderhoud zelf moet betalen.

Maar ook niet iedereen boven 21 jaar ontvangt een volledig minimumloon. Ook wie geen voltijdse aanstelling heeft, krijgt per maand nog minder dan het volledige bruto minimumloon uitbetaald. In veel bedrijfstakken geldt de 40-urige werkweek als norm voor bepaling van het uurloon, maar daar krijgen lang niet alle werkenden een contract voor 40 uren. Zij werken dus ook na 1 januari nog steeds voor minder dan het minimum maandloon.

Omdat per 1 januari 2024 het wettelijk minimum maandloon vervalt en wordt vervangen door een wettelijk minimum uurloon, zal in dat jaar per uur in elke bedrijfstak het zelfde bedrag als minimum gelden voor werkenden vanaf 21 jaar. Dan zal 40 uur werken dus een hoger maandloon opleveren dan 36 uur werken, tenzij het hoger aantal uren is gewerkt als overwerk. Want bedrijven die niets betalen voor 10 uren per week overwerk, worden niet aangepakt.

De hoogte van het staatspensioen AOW is nu de helft van het minimumloon. Een bijstandsuitkering is nog minder. Dat vond deze regering nog steeds te veel. Ze hadden de verschillen voor de laagste inkomens nog verder willen vergroten, door de koppeling tussen minimumloon, AOW en uitkeringen helemaal te laten vallen. Gelukkig is ingezien dat dit tot onacceptabele armoede lijdt, die de bevolking niet zou accepteren. De ‘koppeling op afstand’ blijft dus komend jaar nog gehandhaafd.

De lonen worden vastgesteld als bruto bedragen, waar nog belasting over betaald moet worden. Is er recht op belastingaftrek, dan blijft er na belasting aangifte netto besteedbaar meer geld over van het loon, dan wanneer er niets van de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken.

De uitkeringen worden weergegeven als netto bedragen, dus wat werkelijk wordt ontvangen. Als iemand met een bijstandsuitkering recht heeft op belastingaftrek, dan moet deze dat verplicht aanvragen, maar de belastingteruggave moet worden afgestaan aan de uitkeringsinstantie.

Een groot deel van de mensen met een bijstandsuitkering is chronisch ziek, heeft daardoor hogere kosten en is arbeidsongeschikt. Door wijzigingen in de regels voor ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben ze geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en vallen ze onder de participatie wet, die de bijstandswet heeft vervangen. De belasting teruggave voor ziektekosten wordt door de belastingdienst uitbetaald, maar dat geld moeten ze afstaan aan de gemeentelijke sociale dienst. Dat blijft ongewijzigd.

Deze regering pretendeert iets te doen aan armoede bestrijding. Er zijn noodvoorzieningen getroffen in de vorm van éénmalige uitbetalingen voor stookkosten, toeslagen en een prijsplafond voor energie. Miljarden subsidie wordt aan energiebedrijven uitbetaald, die naar eigen goeddunken kunnen bepalen wat daarvan bij de klanten terecht komt.

De laagste inkomens worden onvoldoende gecompenseerd. Ze zitten in de kou, want de energierekening is van de compensatie bedragen niet te betalen. De huren zijn verhoogd en de duurdere boodschappen moeten betaald. Wat de regering aan compensatie betaalt wordt voor een groot deel uitbetaald aan de energiebedrijven en mensen die het niet nodig hebben. Wat er aan compensatie vergoedingen nog bij de laagste inkomens terechtkomt is onvoldoende om te kunnen blijven eten, wonen en verwarmen.

Een aantal mensen die compensatie ontvangen maar dat niet nodig hebben, heeft zelf al het initiatief genomen om dit ten goede te laten komen aan de mensen met een te laag inkomen, die het werkelijk nodig hebben. Mooie initiatieven. De regering is te ondeskundig en onwillig om dat te regelen.

Voedselhulp door het Rode Kruis, voedselbank en noodmaatregelen waarmee geprobeerd wordt de armoede te verzachten, vallen in het niet bij de verslechteringen die de Nederlandse regeringen de afgelopen decennia hebben doorgevoerd voor de armste Nederlanders. Het resultaat van de geldontwaarding wordt nu ook voelbaar voor de middenklasse die deze verarming van harte heeft gesteund.

Inkomenstabellen voor 2022 en 2023:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023

Minimumloon 2022

https://youtu.be/26nZZSLs65o

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

30 gedachten over “Minimumloon 2023”

 1. Het ook wel eens vanuit de kant van een werkgever bekeken?

  Dat oprotten gaat helemaal niet zo makkelijk. Vanaf dag 1 moet er een transitievergoeding betaalt worden, waar menigeen graag gebruik van maakt. 2 dagen werken en ziekmelden. Toch weer een maandje geld.
  Of werknemers die stelen. Vaak pech voor de werkgever en bij ontslag wel even doorbetalen. Dan de vraag, kun je overwerken een klus moet af, nee voor einde werktijd alvast naar huis rijden omdat er morgen weer een dag is. Niet snappen dat alle daardoor gemaakt extra kosten (vermenigvuldigd bij elke klus uiteraard) ervoor zorgt dat er onderaan de streep te weinig overblijft en een bedrijf wellicht moet krimpen (mensen ontslaan) of geen geld heeft voor investeringen en de concurrentie niet kan bijbenen.

  Dan een hoger loon, even buiten gelaten dat fysiek chronisch zieke mensen gewoon normaal moeten kunnen bestaan, dat lijkt me logisch, hogere lonen leiden zeker in financieel moeilijke tijden, voor hogere prijzen. Dus 10% loonsverhogibg, zorgt voor een kostenstijging bij bakkers en dus wordt brood duurder. En dat geld voor elk bedrijf. De ca 30 euro die jij extra krijgt kost een werkgever ca 60 euro. Dat moet ergens van betaald worden.

  De onwelwillendheid ligt niet bij bedrijven. Het zit hem in de politiek en toeslagen en de toekenning daarvan aan jan en alleman. Het systeem moet simpeler.

  Je schrijft dat politiek zegt werken moet lonen, dat is niet in Nederland hoor. Werkgevers krijgen restricties voor kerstpakketten, reisvergoeding, jubelarissen, personeeluitjes, betalen in natura en overwerk.

  Als een werkgever bij overwerk meer mag betalen, en de werknemer dus per uur ook meer overhoud, dan los je een groot probleem al op. Maar bij overwerk houdt de werknemer minder over en de werkgever wordt zwaarder belast. De waarom, daar zou eens over gepraat moeten worden. Want iedereen begrijpt, ook de werkgever, dat je niet gaat overwerken voor minder, maar daar kunnen zij niets aan doen, zonder hun eigen kosten, wat in deze tijd voor vele bedrijven net het verschil kan zijn tussen bestaan en omvallen, te verhogen.

  Heel veel van wat je schrijft is waar, maar werkgevers de schuld geven is extreem kort door de bocht.

  Geliked door 3 people

  1. Hogere lonen leiden tot hogere prijzen.
   Maar hogere prijzen leiden met vertraging tot hogere lonen.
   De werker moet eerst zien rond te komen van het bestaande loon terwijl prijzen stijgen en dat kan met de huidige prijsstijgingen niet meer. De loonsverhogingen blijven in tijd en in omvang achter bij de prijzen. Voor de laagste lonen wordt de grens van het haalbare overschreden, ze komen in financiële problemen.

   Dagelijks verplicht onbetaald overwerken, betekent dat de werkenden onvoldoende rust krijgen en het feitelijke uurloon is gemeten over de werkelijk gewerkte uren veel lager dan wat wettelijk is vastgesteld.

   Werken in een vuile ongezonde omgeving, moeten inademen van giftige dampen, met onvoldoende beschermende kleding, maakt mensen ziek. Mogelijk blijvend invalide. Daarom hebben die bedrijven liever mensen via een uitzendbureau. Geen vast personeel. Dat geeft verplichtingen die het bedrijf geld kosten en het gaat opvallen dat bij dat bedrijf steeds de zelfde ziekten ontstaan onder het personeel.

   Vooral het laagst betaalde personeel wordt niet meer in vaste dienst genomen. Ziekteverlof is er niet meer voor de losse arbeid. Het is 2 dagen ziek zijn op eigen kosten en daarna kun je beter vertrekken. Er is geen werk meer voor je als je ziek wordt. Herstellen doe je maar in onbetaalde tijd. Hoe iemand dan de vaste lasten moet blijven betalen, daar houdt niemand zich mee bezig.

   Voor de ARBO wetgeving moeten voorzieningen aanwezig zijn, die de werkenden ontlasten. Maar als een kraan en een heftruck stil moeten blijven staan, omdat mensen sneller kunnen werken dan de apparatuur, dan wordt er roofbouw gepleegd op die mensen. Niet alleen apparatuur slijt, heeft brandstof en reparaties nodig. Mensen hebben dat ook nodig. Maar de apparatuur is een investering. De mensen zijn wegwerp artikelen geworden. Wie arbeidsongeschikt wordt hoeft geen enkele steun te verwachten van de bedrijven waarvoor gewerkt is.

   Voor werk dat een jongere kan doen, worden mensen aangenomen die het laagste jeugdloon krijgen. Verjaardag betekent ontslag, want dan is er recht op een iets hoger minimum jeugdloon. Zelfstandig wonende jongvolwassenen hebben evenveel kosten als een volwassene, maar krijgen veel te weinig betaalt om die kosten te kunnen dekken.

   Inderdaad is de belasting over arbeid slecht geregeld, wat betalen voor werk onnodig duur maakt. Extra belasten van overwerk en het niet belastingvrij mogen vergoeden in de vorm van een extra voordeel, hoort bij dat onredelijk hoog belasten van arbeid. Daardoor hebben arbeidsintensieve bedrijven het veel moeilijker dan andere bedrijven. Wie werkelijk iets maakt, sjouwt, repareert is slechter af dan wie niets wezenlijks bijdraagt aan de samenleving.

   Zeker zullen ook bedrijven het financieel moeilijk hebben. Vooral het midden en klein bedrijf. Maar lang niet alle bedrijven. Er zijn grote bedrijven die nu hoge winsten boeken en evengoed allerlei voordelen krijgen toegeschoven door de reeks Rutte regeringen. Zo hoeven buitenlandse vastgoed bedrijven geen belasting te betalen, terwijl een kleine ondernemer die een paar pandjes bezit voor zijn pensioen wel alle heffingen moet betalen. De lasten voor bedrijven zijn beslist niet gelijk verdeeld, oneerlijk en slecht voor de Nederlandse economie als geheel.

   Maar ook de kleine ondernemer is niet gebaat bij te lage lonen. Hoe moeten de klanten van die ondernemer nog iets betalen, als ze zelf te weinig inkomen hebben? De bakker heeft een handvol personeelsleden te betalen, maar veel meer klanten die de bakker betalen. Die klanten kunnen ook de bakker niet meer betalen als hun inkomen te laag is. Een te laag minimumloon en te slechte arbeidsvoorwaarden zijn slecht voor de economie en slecht voor de samenleving.

   Like

   1. Overwerk dat niet betaalt wordt betreft vaak geen loonarbeid. Dat zijn vaak salarissen van kantoorpersoneel en dus niet de mensen waar je over spreekt. Daarbij is overwerken niet verplicht en mag geweigerd worden. Kanttekening, de werkgever zal zelf ook wel eens iets toestaan wat de werknemer uitkomt, ziek kind ophalen in werktijd oid, dus iets van overwerk mag verwacht worden. Geven en nemen.

    Je blijft het probleem grotendeels bij werkgevers leggen, die echt aan ontzettend veel regels moeten voldoen. Als arbo omstandigheden niet voldoen maak dan melding. De boetes daarvan zijn niet misselijk. PBM’s kosten een werkgever in de bouw gemiddeld tien euro pppd. Bij zware PBM echt een veelvoud en bij processen nog veel meer. Deze kosten hebben bedrijven er, logisch, bijgekregen nu ze meer weten. Werkgevers krijgen bij het niet dragen van een helm al boetes die ze niet op personeel mogen verhalen terwijl iemand er zelf voor kiest de helm, handschoen, bril etc.. niet te dragen.
    Het werkt 2 kanten op. Werkgevers beschermen personeel liever wel dan niet lijkt mij, omdat een zieke medewerker echt meer kost dan oplevert.

    Wb lonen, inkomsten moeten stijgen door lastenverlaging, niet door stijgende lonen.

    Dat helpt en de werknemer en de ondernemer. De politiek moet geen geld weggeven, maar belastingen verlagen. Maar dat doen ze niet, omdat ze een bepaalde CO2 uitstoot voor Brussel moeten halen en mensen reageren het snelst als dat geld kost. Daarom heeft Nederland het zwaar, niet omdat alle werkgevers zo ontzettend veel geld overhouden.

    Daarbij is er voor iedereen een vangnet in Nederland, toereikend genoeg of niet, behalve voor werkgevers. Failliet is geen inkomen, niks, geen voetbalpotje van de gemeente voor je kinderen, niks.

    Like

    1. Voor hoger personeel geldt vaak geen betaald overwerk. Ze werken door als dat nodig is en diezelfde mensen kunnen het zich ook permitteren om onder kantooruren incidenteel iets anders te doen. Voor ‘de werkvloer’ is dat niet van toepassing. Onbetaald overwerk is vaak zelfs in de arbeidsovereenkomst van de werkenden opgenomen, ook voor de laagstbetaalden.

     De laagstbetaalden hebben steeds vaker geen vast contract. Ze kunnen zich heel weinig permitteren en zijn niet in staat rechten af te dwingen. Verplicht overwerken is niet wettelijk af te dwingen, maar wie aan het einde van de betaalde werktijd naar huis gaat, hoeft niet meer terug te komen. Bedrijven die geen personeel in vaste dienst nemen, kunnen wetten makkelijk overtreden. Ook nu overal personeelstekort is doen die bedrijven liever afstand van mensen die misstanden melden. Van mensen die per dag ingehuurd worden kan een bedrijf zich makkelijk ontdoen.

     Vergeet niet dat tegenwoordig mensen werken op basis van nul uren contracten. Ze verplichten zich beschikbaar te zijn voor het bedrijf dat ze geen betaald werk garandeert. Naarmate meer bedrijven op die basis personeel inhuren, kunnen alle bedrijven zich makkelijker permitteren achteloos om te gaan met de belangen van de werkenden.

     Bedrijven MOETEN inderdaad aan veel regels voldoen, maar lang niet elk bedrijf DOET dat ook. Grote bedrijven hebben een juridische dienst, die de randen van de wetgeving zoekt en mogelijkheden om verplichtingen aan kleine ondernemingen en werkenden te omzeilen, waar dat profijt oplevert. Voor een arbeider is het financieel en praktisch niet te doen om een bedrijf dat rechten aantast voor de rechter te dagen. En de onpartijdigheid van de rechtspraak is ook niet altijd gewaarborgd, helaas.

     Een zieke werker die is ingehuurd via een uitzendbureau kost een bedrijf niets meer dan het niet of later kunnen opleveren van het overeengekomen product dat het bedrijf heeft verkocht. Het uitzendbureau levert weer een nieuwe wegwerp werkkracht.

     Er is verschil in bedrijven. Een kleine aannemer zal anders met personeel omgaan, omdat deze beter werkt met een vaste ploeg mensen en daarvoor ook verantwoording neemt. Kleine bedrijven worden van de markt gedrukt door de grote, doordat die laatsten zich veel makkelijker aan wetgeving kunnen onttrekken en speciale voordelen kunnen regelen met de belastingdienst.

     Het vangnet dat er voor iedere Nederlander is, dat is er uiteindelijk ook voor de ondernemer. De participatie wet neemt die ondernemer wel alles af, wat nog niet in een faillissement is afgenomen. Maar dat geldt voor alle werkenden, ook als ze geen ondernemer waren.

     De failliete ondernemer is na faillissement geen ondernemer meer. De werkloze arbeider is geen arbeider meer. Beiden moeten ze 3 maanden van niets leven, ondertussen aantoonbaar actief werk zoeken, aantonen dat er geen inkomen meer is, dat het bedrijf is beëindigd en met de belastingdienst alles is verrekend, er geen inschrijving bij de kamers van koophandel meer is, een inschrijving bij een universiteit is beëindigd, er geen domeinregistratie van de voormalige bedrijfsnaam meer is, en meer van dat soort eisen die een herstart belemmeren.

     Nederland heeft een overdaad aan eisen en maatregelen die de bevolking belemmeren zelf in de kosten van levensonderhoud te voorzien en een buffer op te bouwen om tegenslagen op te vangen.

     Like

 2. Ik ging dit jaar netto 30 euro meer verdienen per maand, leuk denk je dan in eerste instantie. Niet alleen is die loonsverhoging maar een kruimeltje vergeleken bij de huidige inflatie wat nog veel erger is dat door deze loonsverhoging mijn huur en zorgtoeslag in totaal 80 euro per maand omlaag ging, de toeslagen zijn namelijk gebaseerd op je bruto inkomen ongeacht wat je daar netto aan overhoud , I.p.v. dus 30 euro extra te hebben ging ik er 50 euro op achteruit. Nu ben ik iemand die met weinig rondkomt ,maar leuk is anders

  Geliked door 1 persoon

  1. Zo werkt dat helaas. En ik denk dat die grenzen in de regelingen niet zomaar per ongeluk slecht uitvallen. Het interesseert ze geen drol of je er op achteruit gaat. Inderdaad gelukkig dat je goed met geld kunt omgaan. Anders zou je het echt niet redden. Er moet ook niks misgaan, als je een te laag inkomen hebt. De mensen die de regelingen bedenken zouden het zelf nog geen jaar volhouden.

   Like

     1. Is niet mijn eerste keus , maar ga er op mijn leeftijd steeds meer over nadenken. Ik moet nog 5 en een half jaar tot mijn pensioen en zeker omdat ik in de schoonmaak werk, valt het werk mij steeds zwaarder en als ik dan zie hoeveel meer ik zou moeten gaan werken om daadwerkelijk iets over te houden zonder toeslagen te ontvangen dan denk ik , mij niet gezien op mijn leeftijd.

      Like

 3. Even een correctie. De belastingteruggave mogen de gemeentes NIET opeisen. Dit is geld wat jij als belastingbetaler teveel hebt betaald. Dat geldt ook voor teruggave van teveel betaalde energiekosten en de eigen bijdrage in de zorg. Het is jouw geld dat jij hebt voorgeschoten aan de belastingen enz. Eisen ze het wel op dan kun jij een vette klacht indienen bij de gemeente en de landelijke Ombudsman.

  Geliked door 1 persoon

  1. Even een correctie:
   Geld dat je terugkrijgt nadat je teveel hebt betaald is van jou en mag de sociale dienst niet opeisen. Wel kunnen ze een heel jaar bruto uitkering van je terugvragen als je dat retour ontvangen geld niet hebt gemeld. Maar teruggave van de inkomstenbelasting is een heel ander verhaal.

   Bijstand wordt als netto bedrag toegekend. Je ontvangt wat na aftrek van belasting overblijft. De inkomstenbelasting is al betaald. Krijg je toch inkomstenbelasting terug over het bedrag dat je aan bijstand ontving, dan moet je dat afdragen. Erg onredelijk, maar wel waar. Heb het zelf helaas ondervonden. Je hebt namelijk geen recht op het bruto bedrag, alleen op het netto bedrag. Ook verzuimen om belastingaangifte te doen wanneer je recht hebt op aftrek, kan je een boete of stopzetting van de uitkering opleveren.

   Anders is het, wanneer je recht hebt op belastingteruggave over de periode van vóórdat je een uitkering ontving. De meeste mensen zullen voorafgaand aan het ontvangen van bijstand, jarenlang gewerkt hebben. Over die periode hebben ze inkomstenbelasting betaald en kunnen ze gewoon de belastingteruggave over die periode vragen en ontvangen. Dat hoeft niet te worden afgestaan. Met uitzondering van bedragen die hoger zijn dan het toegestane vermogen voor iemand met een bijstandsuitkering.

   Maar ook voor die teruggave die je mag houden geldt weer: Je moet dat aan de sociale dienst melden, anders zullen ze als strafmaatregel een heel jaar bijstand terugvragen. En voor die terugbetaling hanteren ze het bruto bedrag.

   Like

  1. Het afschaffen van alle rechten die wij nog hadden, maakt dat mensen geen enkele zekerheid hebben en het lage inkomen maakt dat ze ook geen financiële buffer kunnen opbouwen om die inkomens onzekerheid te kunnen dragen.

   Like

     1. Vroeger was er een proeftijd van 1 of 2 maanden. Voor ambtenaren een jaar. Daarna werd je aangenomen met een vast contract, of als je niet beviel dan kon je vertrekken. Nu werken ze met contracten die geen enkele zekerheid bieden en het mogelijk maken dat je per dag afgedankt kunt worden.

      Geliked door 1 persoon

    1. Dit is helaas nog steeds zo. Na 3 jaar vervalt deze subsidie en kun je oprotten! Voor jou komt een nieuwe langdurig werkloze in dienst. Op die manier houden ze de subsidie.
     En dat is nog niet alles. Er bestaat ook een WEP, Werkervaringsplek. Je gaat dan met behoud van de uitkering aan de slag bij een bedrijf waar je “eventueel” een baan kunt krijgen. Dit alles duurt 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging tot 6 à 9 maanden. Je krijgt niets extra, alleen een reiskostenvergoeding. Je werkt minimaal 20 uur, vaak wordt dit echter voltijds. En “voldoe” je niet in de ogen van het bedrijf, kun je oprotten! Dit gebeurt dus ook regelmatig. Je bent een gratis arbeidskracht voor een bedrijf, je hebt alle verantwoordelijkheden enz. alleen géén salaris en andere arbeidsvoorwaarden.

     Zo werkt Nederland!

     Geliked door 2 people

        1. Ik schrijf er bij dat dit over de situatie in Nederland gaat, omdat dit blog in heel veel andere landen gelezen wordt. De wetgeving is ongetwijfeld anders in andere landen. Sommige dingen zijn slechter geregeld en andere dingen beter.

         Like

     1. Zo zijn er veel regelingen waar de werkenden in het nadeel zijn en een eerlijke ondernemer ook niet beter van wordt. Grote bedrijven hebben zelfs mensen in dienst die al die regelingen bijhouden en de randjes opzoeken zodat de arbeid heel weinig kost. Die grote bedrijven zoeken ook de randen van de wetgeving op waar het milieu voorschriften betreft en andere wetten. Er zijn ook chronisch slecht en laat betalende grote bedrijven die kleine ondernemers inhuren en zo slecht en laat betalen dat die niet meer overeind kunnen blijven.

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: