Woeker rente

Hoe kom je er van af ?

In economisch slechte tijden floreert de woekeraar. Een financieel tekort kan tijdelijk verholpen door een lening, maar als die met rente moet worden terugbetaald kan het probleem vergroot worden, vooral als het om hoge rente gaat.

In het verleden waren extreem hoge rentes wettelijk toegestaan. Een krediet van de sociale dienst in de gemeente waar ik woon kostte ooit 16% rente, terwijl er ook gemeentes waren die 14% rekenden, anderen vroegen 12% maar er waren ook gemeentelijke kredietbanken die 0% tot 5% in rekening brachten. Commerciële krediet verstrekkers mochten tot 10 augustus 2020 nog maximaal 14% rekenen op krediet aan privé personen. Sinds 10 augustus 2020 is het maximum krediet percentage voor niet-handels kredieten verlaagd tot 10%. Nog steeds hoog, als je bedenkt dat de rentevergoeding op spaartegoeden nog onder de 1% zit.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/wat-is-kredietvergoeding-en-wat-is-het-maximale-kredietvergoedingspercentage

Experience – Ludovico Einaudi
https://youtu.be/wIWNIIA-NHs

Voor leningen die op 10 augustus 2020 of later zijn afgesloten mag niet meer dan 10% rente over het kredietbedrag in rekening worden gebracht. Eerder afgesloten leningen mogen nog steeds tegen 14% blijven doorlopen, maar voor wat na 10 augustus 2020 is opgenomen van een doorlopend krediet, geldt maximaal 10% rente per jaar.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-wettelijke-rente

De maximaal toegestane rente op betalingsachterstanden is lager dan de rente over een opgenomen krediet. Daarvoor geldt de wettelijke rente van 2 % voor leningen aan privé personen (niet-handelstransacties) en voor betalingsachterstanden van leningen aan bedrijven (handelstransacties) geldt een maximum van 8 %.

Kosten voor negatief saldo op een bankrekening zijn vaak zo hoog mogelijk binnen de wettelijke grenzen en meestal moet het saldo binnen 1 maand weer 24 uur lang positief zijn.

Een negatief saldo van een creditcard mag vaak langer negatief blijven. Over het opgenomen krediet van een creditcard wordt meestal het maximaal toegestane rente percentage gerekend. Op dit moment is dat 10%. Rente en bijkomende kosten van Nederlandse creditcards zijn hier te vinden: ICS Cards, ABN Amro, ING, Rabo Bank, Knab, ANWB). Er zijn creditcards waarbij geen rente in rekening wordt gebracht als het saldo binnen 1 maand weer is aangevuld, of wanneer op een vaste dag in de maand weer 24 uur lang een positief saldo is bereikt door aflossing.

Incassobedrijven verkopen claims aan elkaar door. Je weet waarschijnlijk wel, dat je nog een schuld hebt te betalen, maar dan komt de rekening ineens van een ander bedrijf. Oplichters maken daar handig gebruik van, door aanmaningen te sturen voor schulden die je niet bij hun hebt maar bij een ander bedrijf, en zelfs voor schulden die je helemaal niet hebt. Vooral kleine ondernemers hebben daar vaak mee te maken. Nu elke dagloner schijnzelfstandig is en als ‘ZZP-er’ werkt, ontstaan veel schulden aan oplichters die op deze manier abonnementsgeld innen voor iets waar betrokkene nooit om gevraagd heeft.

Bij het Bureau krediet registratie (BKR) kun je via internet gratis opzoeken welke kredietgegevens daar over jouzelf staan geregistreerd. Zo kun je opzoeken of het bedrijf dat jou om betaling vraagt een geregistreerde schuld claimt, of misschien maar op goed gelukt een bedrag probeert te innen. Je kunt bij de BKR ook om correctie van foute gegevens vragen.

Bedrijven in de incasso branche mogen de registraties bij de BKR (Bureau krediet registratie) inzien. Daarmee kunnen ze opzoeken waar de mensen wonen die veel betalingsproblemen hebben. Ze kunnen ook persoonsgegevens van mensen met achterstanden opzoeken. Met die informatie kunnen ze een geloofwaardige claim in hun brieven en emails verwerken en veel mensen zullen die gaan betalen. Dan lossen ze de werkelijke schuld niet af, omdat ze denken die al betaald te hebben, terwijl ze alleen maar aan de oplichter betaalden.

Daarom moet je altijd achterhalen of het bedrijf dat beweert de schuld te innen die je aan een ander bedrijf hebt, ook werkelijk recht heeft op die claim. Je kunt allereerst op het internet zoeken of het bedrijf dat geld van je wil echt bestaat. Bij de kamer van koophandel kun je in het handelsregister opzoeken of dat bedrijf bestaat en of de gegevens kloppen met gegevens van de schuldeiser. Bij dat bedrijf kun je dan navragen over welke schuld het gaat en of het bankrekening nummer klopt. Je vraagt ook om specificatie van het bedrag. Hoe ontstond de schuld, welke kosten en hoeveel rente werd in rekening gebracht.

Dan moet je ook het bedrijf waar de schuld oorspronkelijk is gemaakt, vragen of ze jouw schuld hebben doorgegeven aan een incasso bureau en wat de gegevens zijn van dat bureau. Het kan geen kwaad om ook de oorspronkelijke schuldeiser te vragen om een specificatie van de schuld. Dus weer het oorspronkelijke schuldbedrag, plus de rente die in rekening werd gebracht en de extra kosten.

Je hebt recht op die specificaties. De bedrijven moeten de specificatie eigenlijk direct al bekend maken, maar dat doen ze vaak niet. Heb je de specificatie dan kun je controleren of ze recht hebben op het geld of niet. Je hebt ook recht om een bewijs op te vragen waarmee ze kunnen aantonen dat je werkelijk een schuld bent aangegaan. Vaak hebben ze dat helemaal niet.

Als een oude schuld niet minder wordt na vele aflossingen, als het steeds maar meer wordt, dan kan het zijn dat meer dan de maximaal toegestane rente en kosten in rekening is gebracht. Dan wordt het nog belangrijker om een specificatie van de claim te vragen.

Om een specificatie te kunnen geven moeten schuldeisers uitzoeken waar die claim vandaan komt, wat het oorspronkelijk verschuldigde bedrag was en hoe veel rente en kosten in rekening zijn gebracht. Soms zien ze dan zelf dat de claim te hoog is en passen ze het bedrag aan.

Hier een voorbeeldbrief:

Aan XXX B.V.
adres
email

(datum) — Inzake (dossiernummer) —
Ik ontving uw op (datum) — gedateerd schrijven inzake een rekening van (bedrijf)—. U schreef dat (bedrijf)— een openstaande rekening aan uw bedrijf heeft verkocht en dat u de nieuwe schuldeiser bent voor een openstaand bedrag. Daarom heb ik mij in verbinding gesteld met terzake deskundigen.

De rekening omschrijft u als een hoofdsom van €— plus €— rente, wat uw totale claim op het totaalbedrag van €— brengt.

Al eerder verzocht ik (bedrijf)—
de claim te specificeren.
Uw vermelding van €— aan resterend krediet geeft onvoldoende inzicht in de samenstelling van de claim en duidt mogelijk op onwettig hoge rente.

Het bedrag €—– ‘vertragingsrente’ is aanzienlijk meer dan de 10% maximaal wettelijk toegestane rente op kredieten en 2% maximaal wettelijk toegestane rente op betalingsachterstand van een niet-handels overeenkomst, over een kredietbedrag van €— .
(artikel 119 boek 6 Burgerlijk Wetboek)

Volgens uw gegevens wordt meer dan de maximaal wettelijk toegestane rentepercentages in rekening gebracht. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is een onwettig hoog percentage aan rente in rekening te brengen.

Nu u de claim heeft overgenomen, verzoek ik u de samenstelling van de hoofdsom en de in rekening gebrachte rente percentages en bedragen te specificeren. Graag verneem ik tevens wat u ‘vertragingsrente’ noemt en wat de oorzaak is van overschrijding van het wettelijk toegestane rentepercentage door de schuldeiser. Vooralsnog veronderstel ik dat hier sprake is van een corrigeerbare vergissing.

Graag verneem ik ook uw uitleg en correctie inzake de rente die u zelf berekent over de door u overgenomen claim, die de wettelijk toegestane rente van 2% op jaarbasis over betalingsachterstand lijkt te overschrijden.

Tevens verzoek ik u om aan te tonen dat (bedrijf)— de claim heeft overgedragen aan u en een uitleg waarom het bedrag niet moet worden betaald aan (bedrijf)— of aan u, maar aan een volgende partij, Stichting Derdengelden —– .
Het zou erg onwenselijk zijn, aan de verkeerde te betalen.

Een terechte en gespecificeerde claim, met een wettelijk toegestaan rentepercentage, zal ik graag in zijn geheel betalen aan de gerechtigde partij, wanneer voor de totale schuld finale kwijting wordt verleend en elke vorm van lidmaatschap of andere verplichting aan (bedrijf)— en aan u wordt beëindigd.
Graag zie ik uw gecorrigeerde claim en specificatie tegemoet.

Ik hoop dat ook u prijs stelt op een correcte afhandeling,
met vriendelijke groeten,
eigen naam
en adres

Als er wordt beweerd dat er een gerechtelijke uitspraak is om de claim te mogen innen, om beslag te leggen op bezittingen, of om loonbeslag te leggen, dan kun je bij de rechtbank vragen of dat waar is.

Hier zijn de adressen van de Nederlandse rechtbanken te vinden:

Als bij de rechtbank niets bekend is van de gerechtelijke uitspraak waarvan het bedrijf beweert dat het er is, dan kun je dat bedrijf het volgende schrijven:

Aan XXX B.V.
adres
email

(datum) — Inzake (dossiernummer) —
Ik ontving uw op (datum) — gedateerd schrijven inzake een rekening van (bedrijf)—. U schreef dat op grond van een gerechtelijke uitspraak beslaglegging kan volgen om een openstaande rekening van (bedrijf)— te innen. Daarom heb ik mij in verbinding gesteld met terzake deskundigen.

De rechtbank is hierover niets bekend. Mogelijk heeft u mij onvolledig geïnformeerd over de betreffende uitspraak. Daarom verzoek ik u, mij te voorzien van correcte en volledige informatie inzake de gerechtelijke uitspraak op grond waarvan u meent gerechtigd te zijn tot beslaglegging.

Vooralsnog veronderstel ik dat hier sprake is van een corrigeerbare vergissing.

Graag verneem ik ook uw uitleg en correctie inzake de gerechtelijke kosten die u mij berekent bovenop de door u genoemde claim.

Tevens verzoek ik u om aan te tonen dat (bedrijf)— de claim heeft overgedragen aan u en een uitleg waarom het bedrag niet moet worden betaald aan (bedrijf)— of aan u, maar aan een volgende partij, Stichting Derdengelden —– .
Het zou erg onwenselijk zijn, aan de verkeerde te betalen.

Een terechte en gespecificeerde claim, met een wettelijk toegestaan rentepercentage, zal ik graag in zijn geheel betalen aan de gerechtigde partij, wanneer voor de totale schuld finale kwijting wordt verleend, gerechtelijke stappen en beslaglegging wordt gestaakt en elke vorm van lidmaatschap of andere verplichting aan (bedrijf)— en aan u wordt beëindigd.
Graag zie ik uw gecorrigeerde claim en specificatie tegemoet.

Ik hoop dat ook u prijs stelt op een correcte afhandeling,
met vriendelijke groeten,
eigen naam
en adres

Incassobedrijven zullen mogelijk een onterechte claim laten vervallen. Oplichters zien misschien dat ze dit keer geen succes hebben. Maar als er toch een terechte claim is, waarvoor het helaas wettelijk is toegestaan om hoge rente en extra kosten in rekening te brengen, dan is het prettig als iemand wil helpen met een renteloze lening, zodat je afkomt van de ziekmakende stress die deze branche veroorzaakt.

Daarover schrijf ik in een volgende blogtekst.

(tekst © Vlierbloesem)
(muziek © Ludovico Einaudi)

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

3 gedachten over “Woeker rente”

  1. Ik ben blij met die voorbeeldbrieven en heb er al 1 van gebruikt. Ik hoop dat het werkt. Het is mij niet duidelijk waarom dat mag. Een ander bedrijf dat ineens een schuld bij de zorgverzekering mag innen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: