Work around

Het is als met slechte software. Je kunt niet het hele programma zelf schrijven. Je mag er zelfs geen verbeteringen in aanbrengen, want de bedrijven die het verkopen zijn wettelijk beschermd tegen de ‘inbreuk’ die je dan pleegt. Dus moet je bedenken hoe je om de software fouten heen werkt, zodat je er toch mee kunt doen wat je nodig hebt.

https://youtu.be/NGwVvePQc0Q
Jeroen van Veen speelt Glass

Zo gaat het ook met wetgeving. Door ondeskundigheid, of vanwege een andere waardering van belangen, wordt wetgeving gemaakt vol fouten, tegenstrijdigheden en onrechtvaardigheid. Toch moeten we ons daar aan houden, anders krijgen we problemen. Tussen de regeltjes door is soms nog wel wat mogelijk, voor wie het weet te vinden. Mensen die daar hun beroep van maken worden goed betaald door wie zich dat kan veroorloven. Voor het zoeken naar mogelijkheden voor wie weinig geld heeft wordt niet veel betaald, dus de deskundigen hebben daar minder belangstelling voor. Je moet zelf zoeken. Soms lees je iets over de sluipweggetjes die ook voor iemand met weinig geld open staan.

Bij het uitdelen van compensatie voor de extreem gestegen prijzen van de eerste levensbehoeften komt een deel van het overheidsgeld terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er mensen die niets krijgen, hoewel ze het echt nodig hebben. Hun situatie is anders dan past in de regeltjes die de regering bedacht. Zelfs als de mensen die genoeg hebben geld schenken aan de mensen die tekort komen, is er de belemmering van de belasting regels en strafmaatregelen van de overheid. Ik heb gezocht naar mogelijkheden die belemmeringen te omzeilen.

Er is een bedrag aan schenkingen dat iedereen belastingvrij mag ontvangen. Maximaal € 2274,- aan schenkingen is belastingvrij. Dat geldt voor iedere belastingbetaler, arm of rijk, jong of oud.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/belastingvrij-schenken-voor-einde-jaar

Schenking aan een eigen kind of pleegkind mag zelfs voor € 5.677 belastingvrij blijven. Voor een eigen kind mogen de ouders tezamen dat belastingvrije bedrag 1 keer tussen de 18e en 40ste verjaardag van het kind verhogen tot € 27.231 als vrij besteedbaar bedrag . Of tot € 106.671 voor het huis van uw kind . Of tot € 56.724 voor een dure studie. Maar geef het geld niet op het verkeerde moment. Zorg er voor dat de schenking niet ineens op de rekening staat op de peildata voor kwijtscheldingen en toeslagen.

Voor uitkeringsgerechtigden en ontvangers van toeslagen en allerlei andere regelingen gelden extra belemmeringen, die zomaar geld geven moeilijk maken.

Voor ontvangers van toeslagen en andere regelingen is er de beperking van het toegestane vermogen. Het banksaldo wordt voor die regelingen gezien als vermogen. Er zijn tal van situaties waarin iemand geld nodig heeft om verergering van een acute noodsituatie te voorkomen. Bijvoorbeeld betaling van een te verwachten hoge energierekening, of een boete, of de huur, die tegenwoordig alleen nog via bankoverschrijving betaald kan worden. Geld dat gereserveerd wordt voor te verwachten uitgaven zal op een bankrekening staan, maar het totaalbedrag op de rekening mag niet te hoog zijn op de momenten dat het vermogen wordt vastgesteld voor de bepaling van de hoogte van de toeslagen. Het is een heel gepuzzel om op die manier geen geld mis te lopen dat je hard nodig hebt.

Schenkingen zijn belast. De ontvanger die de gever niet hoeft te betalen voor geld of goederen, die moet betalen aan de belastingdienst of de uitkerende instantie die alle inkomsten en uitgaven controleert. Dat zou schenking zinloos maken, als er geen belastingvrij bedrag voor schenkingen zou zijn. Wil je geld geven aan iemand die geen familie is, geen bijstand ontvangt, ook geen aanvullende bijstand, dan kan tot € 2.274 belastingvrij geschonken worden. Daar hoeft ook geen belasting aangifte van gedaan te worden.

Schenken aan mensen die het echt nodig hebben is wat lastiger. Helaas is er voor ontvangers van een bijstandsuitkering een extra belemmering. Wie bijstand heeft moet elke gift melden, waarna de sociale dienst de gift geheel of gedeeltelijk kan (soms zelfs moet) opeisen. Dat is geregeld in de ‘participatiewet’, die ervoor zorgt dat de uitkeringsgerechtigden niet maatschappelijk kunnen participeren.

Als iemand met een bijstandsuitkering de huur of de energierekening niet kan betalen, mag die dat niet van een ander krijgen zonder de schenking te moeten melden en afstaan aan de sociale dienst. Dat maakt de schenking zinloos. Ik heb wel eens iemands betalingsachterstand bij het energiebedrijf rechtstreeks betaald, met vermelding van klantnummer, factuur en leveringsadres. Dat werd netjes verwerkt door dat bedrijf. Op de bankrekening van betrokkene was er niets van te zien.

Als iemand met bijstand een warme jas nodig heeft, dan mag die zelf een nieuwe of tweedehands jas kopen, maar een gekregen jas moet gemeld en de waarde moet afgegeven aan de sociale dienst. Tweedehands kleding is bijna niets waard. Dus als je een nieuwe jas in de verkeerde maat kocht, dan kan die jas voor 1 euro tweedehands verkocht aan iemand die het wel past. Het is een voorbeeld. Vul zelf in wat op jullie situatie van toepassing is. Zo kan iemand met een uitkering toch aan goede kleding komen zonder de wet te overtreden. Maar het is mij zelf wel eens overkomen dat de ‘consulente’ van de sociale dienst mij vroeg te verantwoorden hoe ik aan mijn mooie jas kwam. Toevallig ben ik een bonnetjes bewaarder en kon aantonen dat ik die jas had gekocht, lang vóórdat ik bijstand aanvroeg.

Voor bijstandsgerechtigden geldt omgekeerde bewijslast. De ambtenaar verdenkt iemand en er wordt een strafmaatregel opgelegd. Zie maar te bewijzen dat je onschuldig bent. Hou daar rekening mee. De aankoop van tweedehands spullen kan eventueel aangetoond door de afdruk van een marktplaats advertentie. Afdrukken kan tegen betaling bij de openbare bibliotheek, als die in jouw woonplaats nog niet is wegbezuinigd.

Als een uitkeringsgerechtigde niet genoeg geld op de rekening heeft staan om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen, kan het vaak ook niet met contant geld betaald worden. Tegenwoordig gaan veel betalingen verplicht via de bankrekening. Het benodigde bedrag kan niet zomaar gestort worden op de rekening van de uitkeringsgerechtigde. Dat zou direct opvallen bij de controle van de bankrekening door de sociale dienst. Geld dat je aan een bijstandsgerechtigde geeft moet deze verplicht zelf melden en afstaan. Wordt het niet gemeld maar wel ontdekt, dan moet zelfs een heel jaar uitkering bruto terugbetaald worden. Stort dus nooit zomaar geld op iemands rekening.

Boodschappen kunnen nog wel met contant geld betaald worden. Maar de sociale dienst controleert ook of er genoeg in de supermarkt gepind wordt. Toen ik bijstand aanvroeg omdat mijn werk stopte terwijl de pensioengerechtigde leeftijd naar de toekomst was verschoven, moest ik eerst 3 maanden zonder inkomen leven voordat ik de aanvraag mocht doen. Op mijn rekening was te zien dat ik die maand niet meer dan 35 cent had gepind bij de supermarkt, waardoor de beoordelaar geen aanvraag als zelfstandig alleenwonende in behandeling wilde nemen. Ik liet de kassabon zien.

“Ik bak mijn eigen brood. Van een pak meel kan ik de hele week brood eten. Groenten afval mag ik gratis ophalen van de supermarkt. De bakker geeft me de kruimels van de snijmachine. Op de markt krijg ik gratis visafval. Daarvan maak ik soep en de rest is voor de kippen, die me elke dag verse eieren geven. Maar na 3 maanden zonder inkomen is mijn geld op. Ik kan de huur niet meer betalen.”

Het schenken van afval zonder financiële waarde mag wel. De aanvraag werd goedgekeurd.

Ik heb een buurvrouw wel eens een kerstbrood gebracht.
“Ik heb per ongeluk het dure kerstbrood gekocht, maar ik lust alleen die goedkope. Die boter hoorde erbij. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Zou jij dit voor me willen opruimen?

onderhandse lening

Geld lenen kan wel. Het moet aantoonbaar terugbetaald worden. Om aan te tonen dat het gaat om een lening stel je een contract op en maak je bij de overboeking ook duidelijk dat dit een lening betreft. Geef bij de overboeking de goede omschrijving. Ook de terugbetaling moet bij overboeking een duidelijke omschrijving krijgen.

Laat je iemand rente betalen voor die lening, dan moet je over die inkomsten belasting betalen. De belastingdienst accepteert geen lage of symbolische rente. Het moet gelijk zijn aan de commerciële rente. Hier kun je opzoeken welke die marktconforme rente is, die je dus ook aan je kinderen en aan ieder ander zou moeten berekenen volgens ons belastingsysteem.

Rente berekenen:

https://www.geld.nl/lenen/vergelijken/lening-vergelijken

Op dit moment is de marktconforme rente voor de onderhandse lening 9,9%. De maximale wettelijk toegestane rente voor krediet aan een privé persoon is nu 10%.

Ontvangen rente wordt als inkomsten belast. Niet in rekening gebrachte rente wordt bij de geldlener als schenking belast. Maar niet als het onder de vrijstellingsdrempel blijft. Dit zegt de belastingdienst:

Vrijstellingsdrempel schenkbelasting:

De uitzonderingsbedragen voor kinderen van rijke ouders heb ik hierboven al vermeld. Voor een lening aan ieder ander die het nodig heeft is van belang dat de belastingdienst het bedrag dat een commerciële kredietverstrekker zou berekenen als rente over de renteloze rekening niet hoger moet zijn dan €2274.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tot-welk-bedrag-belastingvrij-schenken

Geen familieDoel beslist de ontvanger zelf€ 2.274

Een bedrag waarover een commerciële kredietverstrekker tot maximaal € 2274 rente zou rekenen kan dus belastingvrij renteloos geleend worden. Bij de huidige wetgeving is dat 10% rente over € 22740,-. Vaak zal een lening van € 22740,- genoeg zijn om iemand te helpen.

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt heeft ook op dit punt minder mogelijkheden. Die is verplicht elk gekregen tientje te melden en af te dragen. Alles. Dat sluit de meeste mogelijkheden voor financiële hulp uit. Rente die op een lening niet hoeft te worden betaald, is voor de sociale dienst inkomen. Dat moet gemeld en afgedragen.

Geen wonder dat iemand in de bijstand nooit meer van schulden af komt.

Hou er rekening mee, dat tegenwoordig de banken letten op je financiële handelingen en dat steeds meer instanties inzage hebben in jouw privé bankgegevens. Denk aan de verplichte bemoeizucht van banken:

https://privacyfirst.nl/aandachtsvelden/financiele-privacy/item/1262-misdaadbestrijding-is-niet-gediend-met-bancair-sleepnet.html

Op het blog van jurist Ellen Timmer is achtergrondinformatie over financiële privacy te vinden, onder meer over Transactie Monitoring Nederland, witwasbestrijding door banken, de door het kabinet voorgestelde navraagplicht voor Wwft-plichtigen.

Bancair sleepnet is onderwerp tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2023 door ECP en Privacy First | 25 januari 2023 — Ellen Timmer – juridische artikelen en berichten

De bank zal de overboeking van een groot bedrag bekijken en beoordelen. Geef daarom in de omschrijving van de overboeking duidelijk aan dat het een lening betreft volgens contract. De bank kan een kopie van het contract opvragen.

In Nederland wordt veel geld uitgegeven om mensen arm te houden.

(tekst © Vlierbloesem)
(muziek © Jeroen van Veen)

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

9 gedachten over “Work around”

 1. Ik koop bij de supermarkt koopzegels dan kan ik iemand ongezien geld geven om boodschappen te kopen door mijn volle boekjes te doneren aan diegene die het nodig heeft.

  Geliked door 1 persoon

  1. Dat is een heel goed idee. Die zegels gebruiken als een soort alternatief geld.
   Het moeten dan wel geplakte zegels zijn, want tegenwoordig heeft AH ook de zegels digitaal. Dan wordt het weer traceerbaar en terug te voeren op een persoon.
   Van AH was het jaren geleden al bekend dat ze sociale diensten inzage gaven in de bonuspunten van klanten.

   Like

  1. Ja, ronduit belachelijk. Stel je hebt een nieuwe wasmachine, fiets of wandelschoenen nodig. Dat wordt bekeken. Kunnen we het nog gekker maken?

   Maar ik zal het je nog gekker vertellen. Ik kan omdat ik de goedkoopste bankrekening en een klein inkomen heb geen bedragen boven de €250,- betalen met de pin. Ik kan wél een hoger bedrag uit de pinautomaat halen en cash betalen.

   Geliked door 1 persoon

   1. Het zou me niet verbazen als ze die grens van 250 gingen verlagen naar 99.
    Nu moet je betalen om je eigen geld op te mogen nemen. Geen enkele bank is in Nederland nog gratis, terwijl jij ze de gelegenheid geeft geld te verdienen met jouw geld.Een bank gebruiken moet tegenwoordig. Je mag niet zonder. En daar laten ze je belachelijk veel voor betalen.Contant geld in huis hebben wordt verdacht gemaakt.
    Toch werd me laatst bij de Aldi weer gevraagd: “Heeft u contant geld? Want de pinbetaling werkt niet.”

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: