Toeslagen, compensatiegeld en belastingen

31 december en 1 januari zijn belangrijke data voor Nederlanders met inkomen dat te laag is voor de kosten die gemaakt moeten worden om in Nederland te kunnen wonen.

Als er iets mis gaat, dan hebben Nederlanders met de laagste inkomens geen buffer om op terug te vallen. Dat is resultaat van slecht bestuur. En slecht bestuur is in een democratie resultaat van verkeerde keuzen in het stemhokje. We zijn er uiteindelijk zelf voor verantwoordelijk.

(Hier de muziek starten, dan verder lezen)

https://youtu.be/wloXCM-C9hA

Iedere Nederlander heeft een financiële buffer nodig om tegenslagen op te vangen. Maar wie een financiële buffer heeft komt niet in aanmerking voor toeslagen en kwijtschelding van lokale heffingen.

inkomstenbelasting

Zelf ben ik redelijk zelfredzaam en kan leven van AOW aangevuld door toeslagen. Om een grotere uitgave te kunnen doen en tegenvallers te kunnen opvangen, laat ik de heffingen over de AOW afdragen alsof ik geen recht zou hebben op de inkomens heffingskorting. Zo betaal ik maandelijks te veel belasting en dat vraag ik bij de aangifte inkomstenbelasting weer terug. Het is een manier van sparen, buiten de bank om. Het zit in kas bij de belastingdienst tot ik het terugvraag. Op die manier kan ik grotere bedragen betalen. Soms is dat nodig.

Toeslagen

Het verschil tussen het werkelijke inkomen en het inkomen dat nodig is om de meest noodzakelijke kosten te kunnen betalen, wordt voor lage inkomens in Nederland aangevuld met verschillende toeslagen.

Zorgtoeslag

De VVD wilde geen inkomens afhankelijke verzekeringspremie, dus betaalt iedereen de zelfde hoge premie, die hoort bij de kostendekking die de verzekering biedt. Voor de lagere inkomens, waartoe bijna alle Nederlanders horen, is zorgtoeslag nodig om de premie te kunnen betalen van de verplichte verzekering voor medische kosten. Zorgtoeslag ontvangt bijna iedere Nederlander. Allemaal zijn we in Nederland verplicht verzekerd. Het rondpompen van geld via toeslagen en premies is een dure liefhebberij. Die verzekering direct betalen uit de overheidsfinanciën zou simpeler en goedkoper zijn, maar dat willen Nederlanders niet, gezien hun stemgedrag. Gekozen is voor de dure oplossing van toeslagen en controles, inbreuk op privacy, en een bedrijfstak van woekeraars die mensen met een betalingsachterstand tot op het bot uitkleden.

Huurtoeslag

In Nederland is de woninghuur extreem hoog en bijna elk jaar bepaalt de overheid dat die huren verder mogen stijgen. Voor nog lagere inkomens is huurtoeslag nodig om de woninghuur te kunnen betalen. Voor kopers is er een belastingaftrek voor de woninghypotheek, zodat ook zij gecompenseerd worden voor de hoge Nederlandse woonlasten.

Er zijn meer toeslagen, zoals de beruchte kinderopvang toeslag, die vaak onterecht werd teruggevorderd.

Aan de ontvangers van toeslagen worden eisen gesteld, zoals het niet mogen beschikken over voldoende financiële reserves. Dat wordt gecontroleerd op vaste peildata. De Nederlandse banken geven automatisch de banktegoeden van de burgers door aan de belastingdienst, op 31 december en op 1 januari. Dan mag iemand die van de toeslagen afhankelijk is, niet voldoende financiële reserve hebben om veel voorkomende tegenslagen op te vangen. Dat maakt verantwoord financieel beheer lastig, voor Nederlanders met een laag inkomen die de aanvullende toeslagen nodig hebben.

Ondernemers

Voor ondernemers is de geldrondpompmachine in Nederland nog gecompliceerder. Daarom laten die hun administratie vaak door een ander doen, die hopelijk alle kneepjes kent. Voor de belastingdienst is een ZZPer ook een ondernemer, die een boekhouding moet bijhouden met BTW administratie.

financiële reserve

Omdat AOW alleen onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, heb ik zelf ook toeslagen nodig en moet ik voldoen aan de voorwaarden die de Nederlandse overheid daarvoor heeft bedacht. Elke maand betaal ik te veel belasting, die ik eens per jaar terug vraag. Zo heb ik toch een financiële reserve, maar die moet ik hebben opgemaakt vóór de peildatum van de toeslagen. Een verantwoorde financiële reserve kan ik dus maar een deel van het jaar aanhouden.

compensatie betalingen

Dit jaar ontving ik ook de inflatie compensatie en de energiekosten compensatie. Bijna iedere Nederlander had recht op 2x 190 euro. De allerlaagste inkomens kregen ook compensatiegeld via de gemeente. Uitgeven probeerde ik zo veel mogelijk te beperken, omdat ik niet weet hoe veel ik nodig ga hebben bij de jaarafrekening van het energie bedrijf komend jaar. Maar ik moet ook zorgen dat mijn saldo niet te hoog is voor de toeslagen en kwijtscheldingen.

Gelukkig worden dit jaar de compensatiegelden niet meegeteld bij het bepalen van het recht op toeslagen.

Het compensatiegeld is onvoldoende om de gestegen kosten te betalen, dus zal ook de terugbetaalde belasting nodig zijn. Dit jaar ben ik daarmee extra zuinig geweest, vanwege de te verwachten hoge energie jaarafrekening. Maar hoe voldoe ik dan aan de eisen van toeslagen en kwijtscheldingen op de vaste peildata?

Uitlenen?

Met dat tijdelijk overschot kan ik iemand het geld lenen om van een woekeraar af te komen die graag loonbeslag wilde leggen en zo betaling van hypotheek en andere kosten onmogelijk zou maken. Natuurlijk zou ik lenen met een contract, niet contant maar duidelijk omschreven via een bankoverschrijving. Een controleerbare transactie tussen privé personen. Maar is het verstandig om dat te doen?

Het bedrag dat de woekeraar wilde innen heb ik nog kunnen beperken door een brieftekst op te stellen die de woekeraar wees op de wettelijke beperkingen die op hun bedrijfsmodel van toepassing zijn. Het bedrijf herstelde ‘vergissingen’ maar het resterende bedrag werd in één keer opgeëist.

Ik weet dat een lening tussen privé personen kan leiden tot vervelende situaties. Eerder heb ik ook geld uitgeleend aan mensen, die er soms goed mee omgingen en soms niet. Door nu mijn te hoge reserve uit te lenen, kon ik 2 vliegen in 1 klap slaan. Of in 1 klap alle reserve kwijt zijn. Wat kan ik dit keer het beste beslissen?

PS: Iedereen die het saldo van 31 december en dus 1 januari nog wil aanpassen kan vandaag en morgen nog iets vooruit gaan betalen wat volgend jaar toch moet gebeuren, maar stort liever geen onmisbaar bedrag op de rekening van een bedrijf dat volgend jaar misschien niet meer bestaat.

Lees ook:

Kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsheffingen, waarvoor elke gemeente andere regels hanteert.

Minimumloon 2023

(tekst © Vlierbloesem)
(muziek © Nathan Allen)

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

27 gedachten over “Toeslagen, compensatiegeld en belastingen”

 1. Je kunt wel degelijk ongeveer berekenen hoe hoog je jaarafrekening van je energiebedrijf is. Je moet daarvoor wel bijhouden hoeveel kilowattuur elektriciteit en hoeveel kuub gas je elke maand gebruikt. Van je energiebedrijf krijg je maandelijks je variabele tarieven door. Daardoor kun je berekenen hoeveel je aan gas en elektriciteit verbruikt hebt. Daar tel je dan de leveringskosten en netbeheerskosten bij op en zo heb je het totaal van elke maand en opgeteld van een heel jaar. Dat totaalbedrag trek je af van wat je al betaald hebt en zo weet je hoeveel je moet bijbetalen of terugkrijgt.
  Je kunt ook tussentijds je maandbedrag aanpassen om een grote naheffing te voorkomen, of om juist te voorkomen dat je je geld kwijt bent bij een eventueel faillissement van je energiebedrijf.

  Een hartelijke groet van Jo.

  Geliked door 1 persoon

  1. Zodra je tarief en verbruik weet kun je berekenen wat je ongeveer moet betalen. Maar mijn eindafrekening is niet in december. Dat ligt veel maanden verderop. Ik kan niet weten wat de variabele tarieven in de toekomst gaan doen. Het kan meevallen en tegenvallen, dat weet ik niet. Maar duurder dan vorig jaar zal het zeker zijn.

   Like

   1. Als je ervoor kunt zorgen dat je verbruik elke maand onder het prijsplafond van die maand valt (voor januari is dat 221 kuub gas en 339 kilowattuur elektriciteit volgens mijn energiebedrijf), dan kun je dus nauwkeurig berekenen wat je moet betalen (1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur elektriciteit). Kom je daarboven, dan betaal je de variabele tarieven die je energiebedrijf je van tevoren heeft doorgegeven. Ook dan kun je redelijk nauwkeurig berekenen wat je kosten zijn en of je dus je maandbedrag moet aanpassen. Dankzij de prijzen van het prijsplafond zullen je kosten in ieder geval een stuk lager worden dan ze zonder zouden zijn geweest.

    Een hartelijke groet van Jo.

    Like

    1. Ja, daar heb je gelijk in.
     Mijn maandbedrag is al verhoogd ten opzichte van het afgelopen gebruiksjaar en over die periode kreeg ik ruim 500 euro terug. Het variabele tarief na afloop van het contract is op de website van de leverancier steeds gemeld.

     Voor het elektra verbruik kan ik de afgelopen maanden vergelijken met de zelfde maanden in het vorige jaar. Dan weet ik of ik meer of minder verbruik.

     Ik heb alleen de verwarming even aan als ik warm water nodig heb, want dat gaat met de zelfde CV ketel. Verder stook ik alleen als de leidingen en radiatoren dreigen te bevriezen. Zo koud is het tot nu toe nog niet geweest. Ik heb een klokje dat ook de temperatuur meet en met een extra metertje op afstand de temperatuur afleest in een andere ruimte, waarvoor ik steeds de koudste ruimte kies. Zo kan ik met minimale verwarming toe. Ik denk met gasverbruik goed onder het plafond te kunnen blijven, als het niet ineens heel extreem koud gaat worden zoals nu in de USA.

     Ik kan dus een redelijke inschatting maken van de energiekosten.
     Bedankt voor je reactie, dat helpt.

     Like

 2. Mijn dochter heeft aanvullende bijstand en word bijgestaan door iemand van het sociale wijkteam, die contactpersoon wisselt nogal eens en daardoor kwam zij er na een paar jaar achter nadat ze weer eens iemand anders toegewezen kreeg, dat ze in de loop der jaren verschillende toeslagen had kunnen aanvragen, want ook niet iedereen bij het sociale wijkteam is op de hoogte van wat er aan toeslagen aangevraagd kan worden en niet al die toeslagen kun je met terugwerkende kracht aanvragen. En mijn dochter zal echt geen uitzondering zijn wat dat betreft.

  Geliked door 1 persoon

  1. Het is toch zot dat ze die toeslagen regels zo ingewikkeld maken dat je deskundige hulp nodig hebt om het aan te vragen. Ik weet ook van mensen die niets aanvragen uit angst het verkeerd te doen en dan vorderingen te moeten betalen. Maar ook de vele fouten die de belastingdienst maakt bij de beoordeling begrijp ik niet. Toen de huurtoeslag van het ministerie van volkshuisvesting overging naar de belastingdienst, vond ik dat geen slecht idee. Daar weten ze alles van je inkomen, dus dat kunnen ze dan meteen automatisch verrekenen, dacht ik. Maar zo simpel kan dat kennelijk niet.

   Like

 3. Al die voorwaarden, regels en grensbedragen maken het erg lastig. Zien mensen het bos nog wel tussen de bomen? Ik kan me niet voorstellen dat al die zaken echt zo ingewikkeld moeten zijn. Of vallen er hierdoor mensen tussen wal en schip?

  Like

  1. Ik verdenk de regering er van dat het wel prettig wordt gevonden dat veel mensen die wirwar van regels niet meer kunnen volgen. Vaak durven mensen het niet aan te vragen. Ook worden aanvragen ten onrechte afgewezen of moet er ten onrechte terugbetaald.

   Ik weet van iemand die zonder meer recht had op toeslagen en kwijtscheldingen. Die kreeg een te hoge toewijzing van toeslagen. Kreeg van de gemeente en waterschap geen kwijtschelding omdat inkomen + toeslagen te hoog was voor kwijtschelding. Na het jaar moest hij toeslagen van dat jaar deels terugbetalen. De kwijtschelding werd nooit alsnog toegekend. Dit heeft jaren zo voortgeduurd.

   Op een gegeven moment vorderde de belastingdienst ook kinderopvangtoeslag terug. Dat had hij nooit aangevraagd en nooit ontvangen. De belastingdienst kon niet uitleggen hoe dat kon. Na doorvragen barstte een belastingdienst medewerker in snikken uit. Die kon het niet uitleggen en ook niet volhouden dat het rechtmatig was en vertelde zelfs geen toegang te hebben tot de gegevens hierover.

   De regering meldde doodleuk dat er dat jaar weer een meevaller was bij de dienst toeslagen. Dat werd gepresenteerd als een succes van het beleid. Ze hadden hetzelfde kunstje waarschijnlijk vele burgers geflikt.

   Like

 4. Hoi Vlierbloesem, een kleine aanvulling van een voormalige(gepensioneerde) materiedeskundige op jouw column:

  Citaat: “De Nederlandse banken geven automatisch de banktegoeden van de burgers door aan de belastingdienst, op 31 december en op 1 januari.”

  De volgende info is raadpleegbaar op de Belastingdienst website:

  De peildatum voor box 3(bezittingen, zoals sparen en beleggen) ligt telkens op 1 januari. Banken zijn verplicht het aanwezige banksaldo per 1 jan. door te geven. Niet meer van 31 december, dat was tot het jaar 2011 toen de saldi van 1 jan en 31 december werden opgeteld en gemiddeld.

  Alle (bank)transacties gedaan in het kalenderjaar 2022 zijn vervolgens van invloed op de aanwezige bezittingen per 1 januari 2023 van het nieuwe kalenderjaar. Voor de aangifte IB 2022 die we straks in maart 2023 gaan doen zijn dus de bezittingen die we op 1 januari 2022 hadden van belang. Een overmaking van bijvoorbeeld een jubelton(afgeschaft per 1 jan a.s.) naar een kind in de maand december 2022 verlaagt dus het saldo op de peildatum 1 januari 2023 dat pas van invloed is op de aangifte 2023 die wordt gedaan in 2024.

  Er geldt een vrijstelling voor box 3 van € 50.560 p.p. Dus € 101.300 voor fiscale partners.

  Voor de huurtoeslag 2023 mag men maximaal € 33.748 aan bezittingen in box 3 hebben. Voor de zorgtoeslag is dat maximaal € 127.582.

  Like

  1. Nuttige aanvulling, Gerrit. Bedankt.
   Op de vooraf ingevulde aangifte IB 2021 stonden nog wel mijn saldi van 31 december 2021 en januari 2022 vermeld. Misschien was dat niet voor de toeslagen, maar voor de kwijtschelding lokale heffingen (gemeente, waterschap) waarvoor het vermogen dat je mag hebben aanzienlijk lager ligt.

   Like

  1. Ja, daar zit ik ook mee. Ik heb er slechte ervaringen mee, maar ook goede.
   Als het goed gaat help ik iemand, worden de kosten van de woekeraars vermeden en kost het mij eigenlijk niets omdat het geld toch weer terug komt.
   Als het fout gaat ben ik geld kwijt en is er kans op een nare ruzie.
   Ik heb beide al meegemaakt.

   Like

 5. Heel Nederland heeft nu 4 kabinetten Rutte op rij te maken met het vergroten van de armoede.

  Bedrijven en rijken zijn er vooral op vooruit gegaan. Steeds meer worden de mistoestanden van jarenlange verschillende regeringskeuzes zichtbaarder.

  De zogenaamde doekjes voor het bloeden zijn sigaren uit eigen doos.

  Ik maak mij zorgen om de armoede en het leed in Nederland.

  Toch wens ik jou en jouw lezers een beter 2023

  Bezorgde groet,

  Geliked door 1 persoon

 6. Bijna iedereen zorgtoeslag: behalve de pensionado’s in mijn omgeving en dan ook niet allemaal krijgt niemand zorgtoeslag of huurtoeslag.
  Behalve de kinderbijslag en kindgebonden budget (de alleenstaande ouder kop) krijgt deze alleenstaande deeltijd werkende ma di do prinses geen enkele toeslag of korting. En in mijn omgeving ben ik een van de velen die geen toeslagen krijgt.

  Geliked door 1 persoon

  1. Volgens het CBS ontving ruim een derde van de volwassen Nederlanders zorgtoeslag. Die informatie wordt niet meer vernieuwd, helaas. Dat kan zijn, doordat er weinig is veranderd. De inkomens zijn in Nederland voor maar een klein deel van de mensen gestegen als je voor inflatie corrigeert. Misschien zit je net boven de normbedragen, misschien had je op de peildata net te veel vermogen. Er zijn ook mensen met een laag inkomen die overal buiten vallen, zoals daklozen. Zonder adres is het moeilijk om toeslagen aan te vragen.

   Like

   1. Dus het overgrote deel 70% ontvangt geen zorgtoeslag. Dus je stelling dat bijna elke Nederlander zorgtoeslag ontvangt klopt gewoon niet.

    Like

    1. Van die 70% is weer een groot deel partner of huisgenoot van die 30%.
     Die zijn niet altijd meeverzekerd op de zelfde polis, maar de hoogte van de zorgtoeslag houdt wel rekening met verschil in behoefte voor 1 persoon of meer personen.

     Gezinnen bestaan niet altijd uit alleen volwassenen.
     Het zijn de volwassenen die door het CBS meegeteld zijn.
     30% van de volwassen Nederlanders zijn waarschijnlijk meer dan 50% van de verzekerde Nederlanders.

     Like

      1. 4,5 miljoen Nederlanders hebben recht op zorgtoeslag.

       Een deel daarvan is eenling en ontvangt de toeslag alleen voor zichzelf. Was in 2022 je inkomen hoger dan € 31.998 als alleenstaande, dan was je inkomen te hoog.

       Gezinnen bestaan uit minimaal 2 personen. Ze ontvangen gezamenlijk een hogere zorgtoeslag dan alleenstaanden, ook als het gezin bestaat uit 1 volwassene plus kinderen onder 18 jaar, waarvoor nog geen premie betaald wordt.
       Was je inkomen met partner hoger dan € 40.944 dan was je inkomen te hoog.

       13,15 miljoen volwassen Nederlanders (18 jaar of ouder) woonden lang niet allemaal zelfstandig en hadden niet allemaal een eigen inkomen. Meestal behoren volwassen Nederlanders zonder inkomen tot een gezinsvorm waar wel iemand een inkomen heeft. Als het gezinslid met inkomen zorgtoeslag aanvraagt ontvangt die dat voor het hele gezin, minimaal 2 personen.

       De 4,5 miljoen zorgtoeslag gerechtigden ontvangen de toeslag voor meerdere personen, als ze de toeslag voor een meerpersoonshuishouden hebben aangevraagd. Een deel vraagt het niet aan. Een deel wordt ten onrechte afgewezen.

       Daklozen ontvangen vaak geen toeslagen omdat ze geen adres hebben. Geven ze het adres op van een bekende, dan loopt die het risico om als meerpersoonshuishouden geteld te worden voor de hele ingewikkelde belasting en toeslagen molen.

       Zoals Gerrit Welbergen aanvult,
       was je vermogen in box 3 te hoog voor de zorgtoeslag als je meer dan € 127.582 bezat.
       Lees verder zijn informatieve bijdrage. Hij is deskundig op dit gebied.

       Voor kwijtscheldingen gelden aanzienlijk lagere grenzen.

       Like

 7. Je had ook je voorschot bij de energiemaatschappij, tijdelijk, kunnen verhogen, om dat geld dat daar voor bedoeld is, daar alvast te krijgen. Had de overheid bij iedereen zo aan moeten pakken. 2x 190 euro ter verrekening / betaling voor die maand of alvast voor de volgende. En met die 1300 euro hetzelfde. Nooit begrepen waarom dat naar de burger gestort wordt, als het voor energiecompensatie is. Door het te storten kan het alleen maar aan andere dingen uitgegeven worden. (nodig of onnodig, daar is het geld niet voor).

  Geliked door 1 persoon

  1. Het maandelijkse voorschotbedrag is al verhoogd, maar hoe hoog de afrekening wordt is van te voren nog niet bekend. Het contract met het oude tarief is afgelopen en dan volgt automatisch het variabel tarief.

   Die 1300 is niet alleen maar bedoeld voor de rekening van het energiebedrijf. Daar moeten alle hogere kosten van betaald. Dat moet dus naar de burger, die moet eten en rekeningen betalen. Het zal niet genoeg zijn voor alle kosten, dus moet je tegelijk ook flink bezuinigen op verwarming en andere uitgaven.

   Like

   1. Het geld dat je bij het energiebedrijf parkeert krijg je niet makkelijk terug vóór de eindafrekening. Maar het is een mogelijkheid en daarmee is meteen een misschien heel grote energiekosten verhoging geheel of gedeeltelijk gedekt. Maar als het energiebedrijf failliet gaat ben je alles kwijt. Dat is al veel mensen overkomen.

    Je kunt ook bij de zorgverzekering het eigen risicobedrag vooruit betalen. Dan krijg je na een jaar het overschot terug. Zo kun je ook geld parkeren bij het waterleiding bedrijf en andere bedrijven waar je regelmatig aan betaalt. Het risico dat een bedrijf failliet gaat is er altijd wel. Dan ben je vooruitbetaald geld kwijt.

    Je moet een inschatting maken, welk bedrijf failliet zou kunnen gaan en bij welk bedrijf je meer kans hebt om te veel betaald geld terug te ontvangen.

    Like

  2. Die 1300 is om het budget rond te krijgen, net als alle toeslagen, kinderbijslag, etc. Het staat gewoon aan de inkomsten kant van je begroting en is niet 1 op 1 gelinkt aan een bepaalde uitgave. Het is geen overheidstrucje met geoormerkte giften of subsidies.

   Geliked door 2 people

   1. Dat klopt. Het is gewoon omdat veel mensen nu tekort komen met het inkomen dat ze hebben, ongeacht wat voor inkomen dat is. Die plotseling sterkere prijsstijgingen komen bovenop de stijgingen die er toch al waren en er komt voor iedereen een moment dat er niets meer is om nog verder op te kunnen bezuinigen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: