AOW 2023

AOW bedragen en betaaldata

Het Nederlands staatspensioen, de AOW, is nog een heel stuk minder dan het minimumloon. Maar het is elke maand min of meer zeker dat het wordt uitbetaald.

De betaaldagen zijn zelfs nu al voor het hele jaar van te voren bekend:

AOW betaaldagen 2023
 • 23 januari
 • 23 februari
 • 23 maart
 • 24 april
 • 23 mei (+ vakantiegeld)
 • 22 juni
 • 24 juli
 • 23 augustus
 • 21 september
 • 23 oktober
 • 23 november
 • 20 december

Als ik ziek ben krijg ik hetzelfde als altijd. Ik hoef geen vrije dagen op te nemen. Als ik met vakantie zou gaan, dan wordt de AOW gewoon doorbetaald.

Ooit was het bedrag van de AOW gelijk aan het wettelijk minimumloon. Dat heeft, als ik het me goed herinner, 1 jaar geduurd. Daarna werd het al snel lager. De koppeling tussen minimumloon en AOW werd gewijzigd in ‘koppeling op afstand’. Het gat tussen loon en AOW werd steeds groter. Ook de voorwaarden worden steeds verder aangetast. Bij invoering van de Algemene Ouderdoms Wet had iedere Nederlander die 65 jaar werd er recht op. Dat gaf rust en zekerheid. Een gegarandeerd minimum inkomen op een leeftijd dat de meeste mensen met werken niet meer genoeg inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

(Hier de muziek starten, dan verder lezen)

https://youtu.be/3lF9jrSujnQ

Bij invoering van de AOW in 1956 kregen alle 65 jarige Nederlanders een brief dat ze voortaan hun staatspensioen bij het postkantoor konden afhalen. Nu moeten Nederlanders zelf in de gaten houden wanneer ze er recht op hebben. De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds verder de toekomst in geschoven en wie aan de beurt is moet het zelf op tijd aanvragen, anders krijgen ze niets. Wie te laat is met AOW aanvragen krijgt achteraf niet uitbetaald waar eerder al recht op was. Het is van belang om van te voren op te vragen of er recht is op het volledige AOW pensioen, want er worden fouten gemaakt in de administratie van de opbouw van pensioenrechten. De SVB corrigeert die fouten niet van harte, heb ik ondervonden.

Nu moet je maar afwachten wanneer je recht op AOW ingaat en of je er ooit voor aan de beurt komt, maar wel zelf op tijd de aanvraag indienen.

JaarAOW-leeftijdvoor personen geboren
202266 jaar en 7 maandenna 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
202366 jaar en 10 maandenna 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
202467 jaarna 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
202567 jaarNa 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
202667 jaarNa 31 december 1958 en voor 1 januari 1960
202767 jaar Na 31 december 1959 en voor 1 januari 1961
Deze tabel is al vaak gewijzigd en geeft dus geen garantie voor de toekomst.

In 2028 gaat de AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-gaat-mijn-aow-in

Op de website van SVB staat een rekenmodule om de eigen AOW-leeftijd te berekenen.

Tegenwoordig bouw je AOW rechten langzaam op. Het duurt nu 52 jaar voordat je recht hebt op de volledige AOW. Dat is al meermalen gewijzigd en niet in het voordeel van de oudere burger. Werkte of studeerde je tussen je 15e en je 67ste jaar buiten Nederland, dan heb je een deel van het recht op AOW verloren. Op dit moment verlies je voor elk buitenlands jaar 2% van je maandelijkse AOW bedrag. Ook dat wordt de laatste jaren steeds gewijzigd. Veel Nederlanders hebben hierdoor een onvolledige AOW uitkering. Nu de oorspronkelijke AOW al zo vaak is aangetast, is er geen enkele garantie meer dat huidige en toekomstige ouderen nog een menswaardig inkomen zullen hebben.

Om te controleren of de pensioenopbouw bij de SVB klopt, kun je met DigiD inloggen bij https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

Zelf stond ik bij de SVB geregistreerd als gehuwd, waardoor ik maar een deel van het volledige AOW bedrag van een eenling zou ontvangen. De SVB kon me niet vertellen wanneer en met wie ik ooit getrouwd was. Ze hebben het uiteindelijk gecorrigeerd. Een ander had vele gaten in de pensioenopbouw volgens de SVB. Hij had jarenlang in onderhuur en inmiddels afgebroken kraakpanden gewoond, door het woningtekort dat rechtse politici in Nederland nooit hebben willen oplossen. Voor het gemak had de SVB die jaren geregistreerd als wonend in het buitenland. Het kostte jarenlange briefwisseling en bezwaarprocedures voordat de SVB dit corrigeerde. Nu nog steeds ken ik mensen die geen volledige AOW ontvangen, maar daarover geen bezwaar durven aantekenen. Denk er aan, dat AOW waar je recht op had niet met terugwerkende kracht wordt uitbetaald. Je moet dus zorgen dat alle gegevens bij de SVB goed geregistreerd staan, vóórdat je aan de beurt bent om je AOW pensioen aan te kunnen vragen.

De pensioengerechtigde leeftijd schuift steeds meer naar de toekomst. Veel mensen halen hun pensioenleeftijd niet. Die leeftijd geldt voor de AOW en ook voor het aanvullend bedrijfspensioen. De nieuwe pensioenwet verbetert daar niets aan.

AOW bedragen en rechten:

Met ingang van 2023 gelden de volgende uitkeringsbedragen voor wie nog recht heeft op een volledige AOW uitkering:

Alleenwonende met recht op volledige AOW en inkomens heffingskorting:

Eenlingen per persoon1 januari 20231 juli 2022
Netto AOW€ 1.353,11€ 1.261,52
inkomensondersteuning AOW€ 5,00 € 26,38
Armoede bestrijding (inkomensondersteuning AOW) wordt
vanaf januari 2023 verlaagd van € 26,38 naar € 5,00.

Bruto AOW eenlingen
met aftrek van heffingen
Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Bruto€ 1.430,80€ 1.430,80
Af: loonheffing€ 0,00€ 271,42
Af: bijdrage Zvw (5,43%)€ 77,69€ 77,69
Netto€ 1.353,11€ 1.081,69
inclusief de inkomensondersteuning AOW

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,00 en vakantiegeld is € 71,77 bruto per maand, waarvan de optelsom eens per jaar wordt uitbetaald.

Voor gehuwden en samenwonenden die beiden volledig recht hebben op AOW geldt per persoon:

Partners per persoon1 januari 20231 juli 2022
Netto AOW€ 920,98€ 863,88
inkomensondersteuning AOW€ 5,00€ 26,38
Bruto AOW met aftrek van heffingen voor partners per persoonMet loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Bruto€ 973,86€ 973,86
Af: loonheffing€ 0,00€ 184,92
Af: bijdrage Zvw (5,43%)€ 52,88€ 52,88
Netto€ 920,98€ 736,06
inclusief de inkomensondersteuning AOW

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,00 en vakantiegeld is voor partners per persoon € 51,25 bruto per maand, waarvan de optelsom eens per jaar wordt uitbetaald.

Wie samenwoont of gehuwd is met iemand die (nog) geen recht heeft op een volledige AOW uitkering, krijgt niets meer dan de bedragen die gelden voor een AOW-er met een partner die ook recht heeft op de volledige AOW. Hiermee is het beoogde doel van invoering van de AOW (1956) ondergraven. Nederland rekent zich weer rijk aan ouderen die in armoede leven.

Aanvulling voor een partner die geen recht heeft op volledige AOW is in 2015 afgeschaft. Wie er vóór 2015 nog recht op had, blijft dat recht houden zolang het dezelfde partner betreft. Overlijdt die partner, dan is de aanvulling vervallen en wordt samenwonen met een volgende partner bestraft met korting op de éénpersoons AOW.

Zelf heb ik moeten toestaan dat mijn pensioenrechten waarvoor ik jarenlang heb betaald werden afgekocht, waardoor ik een hoog saldo op de bank had en moest inleveren op toeslagen en kwijtscheldingen. Weg was mijn pensioentje. Mijn AOW rechten werden uitgesteld, maar het einde van mijn werk stopte wel precies op mijn 65ste. De tussenliggende tijd hielp de sociale dienst me deskundig van mijn financiële reserves af. Ik ben beslist niet de enige die dat overkwam. Er is goed nagedacht over alle regeltjes om de Nederlandse bevolking te verarmen.

Ik ben redelijk zelfredzaam en kan leven van AOW zonder het pensioen waarvoor ik helaas duur geld betaalde, maar daarbij heb ik wel de aanvulling nodig van toeslagen. Daarover schreef ik al eerder. Als er iets mis gaat, dan hebben Nederlanders met de laagste inkomens niets om op terug te vallen. Wie een financiële buffer heeft komt niet in aanmerking voor toeslagen en kwijtschelding van lokale heffingen.

Ouderenzorg

In Nederland kunnen mensen die verzorging nodig hebben aanspraak maken op door de overheid betaalde hulp, maar dit is heel beperkt beschikbaar. In de dagelijkse praktijk zijn in Nederland verzorgingsbehoeftigen vaak aangewezen op ‘mantelzorg’. Zo noemt de overheid een familielid, vriend of buurtgenoot die zonder ervoor betaald te worden hulp biedt aan iemand die de zorg nodig heeft.

Wie het zelf kan betalen kan een verzorger in huis nemen. Maar wie afhankelijk is van AOW en zelf niet kan betalen voor verzorging, raakt een deel van de AOW betalingen kwijt zodra er iemand is die onbetaald als verzorger in huis komt wonen. De bejaarde en de verzorger worden dan financieel behandeld als samenwonende partners. De overheid bestraft die goedkope liefdevolle oplossing met het korten op de AOW bedragen.

Lees ook:

https://www.svb.nl/nl/aow/

Toeslagen, compensatiegeld en belastingen

Minimumloon 2023

Minimum inkomen 2023

(tekst © Vlierbloesem)
(muziek © Nathan Allen)

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

12 gedachten over “AOW 2023”

 1. Een oudoom van mij was al pensioen gerechtigd toen de AOW werd ingevoerd. Het kon nooit bestaan zei hij…kijk alleen maar eens in dit straatje…

  Like

  1. Tot de invoering van de AOW moesten families de ouderen leefgeld betalen, de huur, verwarming, en alle andere kosten. Dat was voor sommigen een onmogelijke opgave, maar het was verplicht. Iedere familie moest onderling afspreken wie voor welke oudere in de familie ging zorgen. Als dat niet werd geregeld kwam de deurwaarder het geld halen. Mijn moeder ging elke week geld en eten brengen en na invoering van de AOW hadden we direct veel meer te besteden omdat oma haar eigen inkomen kreeg. Door de AOW zijn die lasten gelijkmatig verdeeld over de hele bevolking.

   Like

 2. Mijn oma kwam bij ons thuis om een brief te laten lezen, waarin stond dat ze voortaan AOW zou krijgen. Ze wilde zeker weten dat het echt was en moest er van overtuigd worden dat het helemaal in orde was, om dat geld elke week bij het postkantoor te komen ophalen. Ze was er blij mee. Maar ze was vooral blij dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over de oude dag van de kinderen en kleinkinderen, want die zouden later ook AOW krijgen als ze oud waren.

  Toen de regering begon met aantasting van AOW rechten waren er veel ouderen die dat niet wilden geloven. Het was een zekerheid waarin ze rotsvast geloofden.

  Like

 3. Als kleine zelfstandige was er geen doorbetaling van vakantieweken of ziekte dagen laat staan vakantiegeld. Geen 13E maand en geen kerstpakket!
  We kregen met 65 jaar en een paar maanden ‘n AOW-uitkering en wij ervaarden dit zoals de grootvader van Izerina: zomaar geld waar we niet voor hoefden te werken.
  We zijn nu 8 jaar verder en ik voel het nog zo.
  We hebben geen pensioen opgebouwd maar door verkoop van ons huis en van de restwaarde een klein huisje gekocht zonder hypotheek.
  Huur- en zorgtoeslag krijgen we niet maar we redden ons prima!

  Geliked door 1 persoon

  1. Zelf kan ik ook wel van de AOW leven, maar om de huur te kunnen betalen heb ik wel huurtoeslag nodig. De huren mochten telkens verhoogd worden, terwijl de AOW niet meegroeide. Ook de zorgtoeslag heb ik echt nodig, omdat het eigen risico en alle extra bijdragen hoog zijn. Het is jammer dat de leeftijd steeds verhoogd wordt, zodat mensen die zwaar werk doen zelf nooit aan de AOW toekomen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: