Christenen

verschillen, discriminatie, verzuiling, segregatie

Discriminatie gaat niet alleen over kleur.

“Neem jij de vitamines en mineralen nog?” vroeg ik de speler.
“Ik vergeet ze wel eens.”
“Als je ze meestal neemt is het goed genoeg. Vooral vitamine D is heel belangrijk, voor jou nog meer dan voor mij.”
“Waarom is dat? “

“We wonen hier te noordelijk om voldoende vitamine D uit zonlicht aan te maken. In een lichte huid dringt de zon makkelijker door dan in een donkere huid. Daarom kan jouw huid onder de zelfde omstandigheden minder vitamine D aanmaken dan mijn huid. Om gezond te blijven moet jij een capsule meer nemen dan ik.”

Mensen zijn de hele aardbol gaan bewonen, maar oorspronkelijk woonden de eerste mensen in tropisch gebied. Daar kregen ze voldoende zonlicht op de huid, om vitamine D uit zonnestralen te maken. Naarmate mensen verder van de evenaar trokken, gaf een lichte kleur een betere overlevingskans. In een lichte huid dringt zonlicht makkelijker door.

Vitamine D3 is noodzakelijk voor het menselijk immuunsysteem. Na een jarenlang durend onderzoek is vastgesteld dat het ook de ontwikkeling van dementie tegengaat.

https://youtu.be/-U4CD1uKnZA
https://youtu.be/KqzaKro5Bt0
https://youtu.be/x5sc7G4s4CY

“Je moet vitamine K2 niet vergeten. Ik neem zelf 4 van die D3 balletjes en 1 K2 elke dag. K2 zorgt ervoor dat kalk niet in de aderen achterblijft, maar naar de botten en gebit gaat. Omeg3 kun je bij elke maaltijd nemen, maar minstens 1 per dag. Dat zorgt voor een goede doorstroming van je bloed en gaat dichtslibben met vet tegen. Voor weerstand hebben we ook zink nodig. Dagelijks zink en selenium en eens per week neem ik zink met koper. Anders wordt mijn huid te bleek en verbrand ik in de zon.”

“Dat heb ik dus niet nodig?”
“Toch wel. Koper heeft een mensenlichaam ook voor andere dingen nodig. Niet alleen voor kleur. Maar gebrek aan koper is zichtbaar in de huidskleur als je daar op let. Ook jouw kleur wordt mooier als je voldoende koper en af en toe zon op je huid krijgt. Zonder koper en zon gaat ook een donkere huid grauw zien.”

“Waarom wil iedereen dan een lichte huid?”
“Niet iedereen, denk ik. Maar ik zie wel dat ook donkere mensen vaak een lichte kleur meer waarderen.”
“Waar komt dat dan vandaan? Waarom altijd dat rassisme?”

In Europa lieten rijke mensen zien dat ze niet hoefden te werken, door uit de zon te blijven en hun huid zo licht mogelijk te houden. Daar werden ze vaak ziek van. Arme mensen die als landarbeider moesten werken kleurden bruin. Die mensen werden ziek door ondervoeding en overbelasting.

Uiterlijke verschillen werden ook gebruikt als argument om slavernij goed te praten. Donkerbruine mensen kenden we hier niet. Dat was de kleur van mensen die werden ontvoerd om ver weg als slaaf te werken. Er werd gezegd dat mensen met een donkerbruine kleur dieren waren. Zelfs de kerken verdedigden dat de slaven geen echte mensen waren.

Hier werd de eigen bevolking gedwongen om voor bijna niks te werken, dus mensen met veel geld en bezit hadden hier geen slaven nodig. Gebruik van de eigen bevolking is goedkoper dan het dure transport van mensen die ergens anders geroofd werden. Dat gingen ze doen om arbeidskrachten te hebben in gebieden die ze in andere werelddelen roofden.

Gewone mensen waren hier niet bekend met donkere Afrikanen. Ze hadden nog nooit kennis gemaakt met de donkere mensen die door Europese bedrijven werden verhandeld. Ze geloofden wat het rijke deel van de Europeanen vertelde en ze hadden over die slavenhandel ook niets te zeggen. Democratie bestaat hier nog niet zo heel lang.
“Pas toen hier meer mensen uit andere gebieden kwamen, zagen gewone Nederlanders donker gekleurde mensen zoals jij. Maar het verhaal dat het geen mensen maar dieren waren, werd nog heel lang verteld. “

Op de openbare school had ik les van een Surinaamse lerares. Geen enkel kind had een probleem met haar huidskleur. Niemand zag het als anders dan onze onderlinge kleurverschillen in haren en ogen. Eén straat verder leerden kinderen op de christelijke school dat donkere mensen dieren waren. Dat waren kinderen van mijn leeftijd. Dat is jarenlang op die school aan de kinderen verteld. Sommigen zijn nooit zelfstandig gaan nadenken en denken nog steeds dat donkere mensen geen mensen zijn.

Mijn Surinaamse schooljuf vroeg me met een meisje mee naar huis te lopen, dat niet alleen haar straat in durfde gaan. Ze woonde tegenover de christelijke school. Ze was daar geen leerling meer, omdat de christelijke kinderen van die school haar mishandelden vanwege haar donkere huid. Ze ging nu naar de openbare school, maar woonde in die straat en kwam daar die kinderen weer tegen. Elke dag.

Ik zag geen probleem en liep met haar mee, tot aan de huisdeur. De christelijke kinderen scholden haar uit, renden op ons af, maar ze was snel genoeg bij haar huisdeur en veilig binnen. Ik bleef achter in die straat vol christenkinderen.

Doorlopen naar huis werd me belet. De horde christenen sloeg op me in. Ik had ‘hun’ straat niet in mogen lopen, vonden ze. Ik ging niet naar de christelijke school, dus was ik een ‘antichrist’.
“Wat is dat?” vroeg ik nog.
Ze riepen “Duivel, duivel, duivel!” en “Jullie hebben Jezus vermoord.”
Daar begreep ik niks van.

Er lag een stapel planken bij het vuilnis op straat. De grootste jongen pakte een plank. Aangemoedigd door het groepje sloeg hij er hard mee op mijn hoofd. Ik zag sterretjes en werd duizelig. De spijkers zaten nog in die lat, maar de jongen had de lat omgedraaid. Kennelijk wilde hij geen bloed zien. De andere kinderen moedigden hem aan me met de spijkerkant te slaan. ‘Openbaren roken klapsigaren’ riepen de christenen in koor. Henk50 heeft nog genoeglijke herinneringen aan het segregatie ritueel van zijn Christelijke school. “Openbaren roken klapsigaren” werd kennelijk in heel Nederland aan christenkinderen onderwezen. Ik heb er waarschijnlijk een hersenbeschadiging aan overgehouden.

Sindsdien mijd ik groepjes mensen. Kind of volwassen, ik had gezien wat groepsdynamiek kon doen. Ook christenen ga ik uit de weg. Vooral als ze een groep vormen of een kerkgenootschap.

Die traumatische ervaring had ik met leerlingen van maar 1 christelijke school. Natuurlijk zijn er christelijke scholen geweest waar de kinderen niet werden opgevoed tot gewelddadige rassisten. Het christelijk geloof zal op verschillende manieren zijn onderwezen.

Rob Albers beschreef de verzuiling in Nederland. Ik maakte er op een heel praktische en pijnlijke manier kennis mee.

Heeft de vroegere verzuiling te maken met de huidige problemen rond de multiculturele samenleving? (…) Ouderen weten nog dat hun hele leven georganiseerd was naar hun geloof, kerk en aanwijzingen van hun geestelijk leider. […]Verzuiling en integreren — Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

Dat de verzuiling in Nederland niet alleen institutioneel was, blijkt uit herinneringen die vroegere schoolkinderen nog steeds hebben aan scheld- en vechtpartijen tussen de verschillende geloofsrichtingen die gescheiden naar school gingen:

“Niet-gelovigen gingen naar het openbaar onderwijs; wij noemden die kinderen ‘openbare klapsigaren’. We leefden in gescheiden werelden, want niet alleen de scholen, maar ook de winkels, sportclubs en maatschappelijke organisaties in het dorp van mijn jeugd kenden levensbeschouwelijke scheidslijnen. ”
http://phaestus.nl/phaestus.nl/?paged=2&cat=2

“Openbaren klapsigaren, pijpje in de mond en een broek vol stront zeiden de grote jongens op ons schoolplein altijd maar, waarom wist ik niet.”
https://libris.nl/BookInfo/GetSample?guid=b4669fbd-3e17-4fc8-80b0-5a5f50f41eb1

“En de christelijke kindertjes? Die noemden ons openbare klap sigaren.”
https://www.happyscribe.com/public/zelfspodcast/s2e6-adieu-god

“Plotseling bedrijven we de zending en we kijken in de ernstige gezichten van deze openbare klapsigaren, zoals we ze altijd uitscholden.”
https://janthijsdehaan.wordpress.com/page/3/

“In het dorp van mijn jeugd waren vier soorten kinderen: die van de katholieke, die van de christelijke, die van de openbare school en dan had je nog de Indische, ongeacht van welke school. Openbaren klapsigaren, Christelijken schijteriken, katholieken elastieken, Indapindapoepchinees waren de fantasiearme rijmpjes die de ene groep schoolkinderen naar de andere riep, op weg van huis naar school of andersom.”
https://indisch4ever.nu/page/95/?iframe=true&preview=true%2F%3Fak_action%3Dreject_mobile

“Met rooms-katholieke kinderen ging je niet om en openbaren waren klapsigaren. De wereld was overzichtelijk, speelde zich af binnen bekende grenzen.”
https://adoc.pub/lidmaatschap-1400-per-kalenderjaar-ledenadministratie-en-con.html

“Ik herinner me nog dat er ook een openbare kleuterschool naast of vlakbij zat. Tussen de middag of na schooltijd was er dan vaak ‘strijd’ en riepen we over en weer openbaren – klapsigaren en katholieken – stinkfabrieken.
Kleuterschool Hummeloord, 1969”
https://www.schoolbank.nl/paul-ldavids

“De leerlingen van de school verkeerden in een regelmatige strijd met de buurschool: de Openbare School. Dat waren de heidenen. Er werd dan geroepen ‘Openbaren roken klapsigaren’ en dan had je weer een tijdje bonje onderweg naar en van school.”
https://henk50.wordpress.com/tag/school-met-den-bijbel-gorinchem/

“Rond 1960 kenden de Veense kinderen elkaar nog als ‘katholieken elastieken’, ‘protestanten olifanten’ en ‘openbaren klapsigaren’ ”
Klik om toegang te krijgen tot Oud_Veenendaal_2002.pdf

“Ook wij riepen: katholieken elastieken,
protestanten olifanten en zij tegen ons:
openbare klapsigaren”
Klik om toegang te krijgen tot DeHaagseTijden-nr07-2022.pdf

“Met de Christelijke school werd uiteraard gevochten en we scholden elkaar uit, over het draadje wat een hek voorstelde heen. Protestanten olifanten, Openbaren Klapsigaren. Katholieken waren Elastieken maar die zaten er niet in de buurt op school.”
Klik om toegang te krijgen tot DeHaagseTijden-nr18-2019.pdf

Er waren ook scholen die ondanks de segregatie in Nederland een oplossing vonden waarmee het geweld beteugeld werd.

“Op Koninginnedag gingen we leerlingen mixen. Dat was een doorbraak. Nee, tussen het openbaar en christelijk onderwijs was op een gegeven moment geen harde concurrentie meer. En de tijd van ‘openbare klapsigaren’ en knokpartijen op de Voorstraat was definitief voorbij.”
https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/4226/peter-keuker-zegt-de-inktvis-na-dertig-jaar-vaarwel-

“Surinamers discrimineren onderling ook hoor.” zei mijn donkere vriend.
“Dat weet ik. Al die verschillende bevolkingsgroepen gaan niet altijd lekker met elkaar om.”
“Javanen, Chinezen, Creolen, Bosnegers, Hindoestanen, ze gaan met elkaar om, maar onderling trouwen geeft toch problemen. Nederlanders worden ook gediscrimineerd in Suriname.”

“Hindoestanen verdelen iedereen in meer- en minderwaardige mensen.
Dat is hun geloof. Het kastensysteem. Gelovige hindoes vinden dat iedere hindoe die in een lage kaste is geboren altijd minderwaardig blijft. En hun kinderen ook.”

“En iedereen die geen hindoe is, die is nog minderwaardiger.”
“Ze kijken neer op alle Nederlanders.”
“Maar nog meer op donkere mensen.”
“Zo is hun geloof en hun cultuur.”
“Moeilijke mensen om mee om te gaan.”
“Nog erger dan christenen.”

We moesten lachen.
Wij, als verschillend gekleurde christen en atheïst.

(tekst © Vlierbloesem)

Lees ook:

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dad2.12404

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/dad2.12404

https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-015-0063-7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523119277?via%3Dihub

https://www.nature.com/articles/s41430-020-0558-y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9864223/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8862170/

https://www.mdpi.com/2072-6643/13/7/2170

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7456194/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9008199/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7890452/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8344647/

https://www.cdc.gov/diabetes/health-equity/diabetes-by-the-numbers.html

https://www.diabetes.org.uk/professionals/position-statements-reports/statistics/diabetes-prevalence-2019

https://www.nice.org.uk/guidance/ng187/chapter/Recommendations

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22516724/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5494092/

https://link.springer.com/article/10.1007/s00198-013-2325-6

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14654717/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15514282/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9076586/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8466530/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16400650/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18400723/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21155624/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26995293/

https://www.healthline.com/health/foods-high-in-vitamin-k#1.-Kale

Advertentie

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

29 gedachten over “Christenen”

 1. Over die vitamines en mineralen:
  Je moet die man vertellen dat hij Omega3 capsules moet nemen. Dat helpt verstopping in de aderen voorkomen en kan zelfs het dichtslibben weer opruimen. Een beroerte kan door dat dichtslibben komen en daarbij ook nog roken, wat de aderen vernauwt, dat kan een nieuwe beroerte veroorzaken.

  Like

  1. @Mientje,
   Je hebt gelijk. Hoewel ik op dat moment nog niet wist dat hij een beroerte heeft gehad, had ik wel een grote pot Omega3 voor hem meegenomen. Het was nog onder 10 euro voor 300 capsules Omega 3 in de aanbieding van de Action. Vroeger maakte ik het zelf van het visafval dat ik gratis kreeg van een Urker vishandelaar. Nu moet je voor visafval betalen en het is zelfs duur. De industrie maakt er nu Omega3 van.

   Voor de volledigheid zal ik het straks in de tekst verwerken.
   Even nadenken hoe ik dat het beste beschrijf, dan pas ik de tekst aan.

   Like

 2. Ik nam vierenvijftig jaar geleden afscheid van een Christelijke basisschool. Waar ik een heerlijke tijd heb gehad. Rassendiscriminatie kwam volstrekt niet aan de orde. Ook niet op de Christelijke middelbare school en de Christelijke Kweekschool. Vind dit wel heel negatief allemaal.

  Like

  1. Het was voor mij ook een heel negatieve ervaring, Yvonne.
   En voor dat meisje dat tegenover die school woonde was het waarschijnlijk nog veel erger.
   Een pijnlijke ervaring die ik heb beschreven zoals het was. Had je liever dat ik deed alsof het mooier was?

   Like

   1. Nee hoor, dat vind ik niet. Maar ik vind niet dat je het hele Christelijk Onderwijs het stempel racistisch mag geven. Dat is gewoon niet waar, En nee ik ben geen kerkganger, weet nog altijd niet of ik gelovig ben. Maar om al mijn lieve collega’s van vroeger en die aardige meesters en juffen het stempeltje racist te geven dat vind ik eng. Generaliseren is altijd fout. Maar dit is een discussie die eindeloos kan duren. En nee, ook met de ” openbare” collega’s” en kinderen heb ik absoluut geen nare ervaringen. Er zaten schatten bij.Nogmaals nooit alles en iedereen over een kam scheren.

    Verzonden vanaf Outlook voor Androidhttps://aka.ms/AAb9ysg ________________________________

    Like

    1. @Yvonne,
     Ik heb mijn ervaring met kinderen van die ene christelijke school beschreven.
     Misschien moet ik de tekst aanpassen, zodat het duidelijker is dat ik niet elke christelijke school bedoel. Die ene godsdienstleraar heeft veel kinderen onderwezen, zodat hij in veel christelijke kinderen rassistisch denken heeft gekweekt, waarvan een deel dat uitten in geweldpleging, heb ik ondervonden.

     Het heeft mij wel zo sterk beïnvloed, dat ik voorzichtig ben in de omgang met christenen. Een irrationele geweldsexplosie kan in elke groep mensen ontstaan, maar op die school werd dat door de godsdienstleraar bevorderd. Met andere christelijke scholen heb ik zelf geen ervaring, maar ik las dat meer mensen het gewelddadige effect van de Nederlandse segregatie ondervonden. Veel uitschelden en onderlinge vechtpartijen. Ik vond het opvallend, dat dit segregatie ritueel zich in heel Nederland heeft afgespeeld met uitroepen van de zelfde slogans.

     Christenen hebben geen uitgesproken rassenleer als basis van de geloofsleer, zoals in het hindoeïsme, waar de gelovigen in kasten verdeeld zijn die elkaar niet als gelijkwaardigen behandelen. Maar wel is het zo geweest, dat zowel de katholieke als de protestantse kerken niet altijd alle mensen als mensen beschouwde.

     Er zijn gelovige mensen geweest, die Noord Amerikaanse Indianen naar het Vaticaan brachten om aan te tonen dat ze wel mensen waren. Er zijn tegenstanders van slavernij geweest, die donkere kinderen van Afrikaanse afkomst naar de leiding van de christelijke kerken brachten, om aan te tonen dat het mensen waren.
     Beide geloofsrichtingen hebben uiteindelijk het idee verworpen dat mensen met een andere kleur dan wat in Europa gangbaar is, geen volwaardige mensen zijn. Maar het is wel de opvatting geweest.

     Like

 3. Dat de verzuiling in Nederland niet alleen institutioneel was, blijkt uit herinneringen die vroegere schoolkinderen nog steeds hebben aan scheld- en vechtpartijen tussen de verschillende geloofsrichtingen die gescheiden naar school gingen:

  “Niet-gelovigen gingen naar het openbaar onderwijs; wij noemden die kinderen ‘openbare klapsigaren’. We leefden in gescheiden werelden, want niet alleen de scholen, maar ook de winkels, sportclubs en maatschappelijke organisaties in het dorp van mijn jeugd kenden levensbeschouwelijke scheidslijnen. ”
  http://phaestus.nl/phaestus.nl/?paged=2&cat=2

  “Openbaren klapsigaren, pijpje in de mond en een broek vol stront zeiden de grote jongens op ons schoolplein altijd maar, waarom wist ik niet.”
  https://libris.nl/BookInfo/GetSample?guid=b4669fbd-3e17-4fc8-80b0-5a5f50f41eb1

  “En de christelijke kindertjes? Die noemden ons openbare klap sigaren.”
  https://www.happyscribe.com/public/zelfspodcast/s2e6-adieu-god

  “Plotseling bedrijven we de zending en we kijken in de ernstige gezichten van deze openbare klapsigaren, zoals we ze altijd uitscholden.”
  https://janthijsdehaan.wordpress.com/page/3/

  “In het dorp van mijn jeugd waren vier soorten kinderen: die van de katholieke, die van de christelijke, die van de openbare school en dan had je nog de Indische, ongeacht van welke school. Openbaren klapsigaren, Christelijken schijteriken, katholieken elastieken, Indapindapoepchinees waren de fantasiearme rijmpjes die de ene groep schoolkinderen naar de andere riep, op weg van huis naar school of andersom.”
  https://indisch4ever.nu/page/95/?iframe=true&preview=true%2F%3Fak_action%3Dreject_mobile

  “Met rooms-katholieke kinderen ging je niet om en openbaren waren klapsigaren. De wereld was overzichtelijk, speelde zich af binnen bekende grenzen.”
  https://adoc.pub/lidmaatschap-1400-per-kalenderjaar-ledenadministratie-en-con.html

  “Ik herinner me nog dat er ook een openbare kleuterschool naast of vlakbij zat. Tussen de middag of na schooltijd was er dan vaak ‘strijd’ en riepen we over en weer openbaren – klapsigaren en katholieken – stinkfabrieken.
  Kleuterschool Hummeloord, 1969”
  https://www.schoolbank.nl/paul-ldavids

  “De leerlingen van de school verkeerden in een regelmatige strijd met de buurschool: de Openbare School. Dat waren de heidenen. Er werd dan geroepen ‘Openbaren roken klapsigaren’ en dan had je weer een tijdje bonje onderweg naar en van school.”
  https://henk50.wordpress.com/tag/school-met-den-bijbel-gorinchem/

  “Rond 1960 kenden de Veense kinderen elkaar nog als ‘katholieken elastieken’, ‘protestanten olifanten’ en ‘openbaren klapsigaren’ ”

  Klik om toegang te krijgen tot Oud_Veenendaal_2002.pdf

  “Ook wij riepen: katholieken elastieken,
  protestanten olifanten en zij tegen ons:
  openbare klapsigaren”

  Klik om toegang te krijgen tot DeHaagseTijden-nr07-2022.pdf

  “Met de Christelijke school werd uiteraard gevochten en we scholden elkaar uit, over het draadje wat een hek voorstelde heen. Protestanten olifanten, Openbaren Klapsigaren. Katholieken waren Elastieken maar die zaten er niet in de buurt op school”

  Klik om toegang te krijgen tot DeHaagseTijden-nr18-2019.pdf

  “Op Koninginnedag gingen we leerlingen mixen. Dat was een doorbraak. Nee, tussen het openbaar en christelijk onderwijs was op een gegeven moment geen harde concurrentie meer. En de tijd van ‘openbare klapsigaren’ en knokpartijen op de Voorstraat was definitief voorbij.”
  https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/4226/peter-keuker-zegt-de-inktvis-na-dertig-jaar-vaarwel-

  Like

 4. Ik ben in 1950 in Amsterdam geboren en ging naar Montessorionderwijs waar helemaal geen aandach
  t aan enig geloof werd besteed, vind ik op zich achteraf wel jammer want ik weet nog steeds niet het verschil tussen een pastoor en dominee eigenlijk. Ben gelukkig opgevoed tussen allerlei lagen vd bevolking, zonder oordeel of vooroordeel. Ik werkte lange tijd bij bedrijven gelegen op de Wallen en vond het vrij normaal een praatje met de hoeren te maken bv bij de kapper al wilde ik een ander model dan de suikerspinnen die destijds populair waren.
  De laatste 25 jaar van mijn werkzame leven bij een NGO waar we met de hele wereld contact hadden.
  Voor mij is ieder mens met zijn eigen karakter, kleur en gewoontes een normaal mens

  Like

 5. In 1969 zat ik in Amsterdam op een katholieke school. De directeur was een Surinamer, De juffrouw van de zesde kwam uit Suriname. We hadden een Indonesische meester en een juffrouw van de Antillen, verder nog een leraar op krukken een meester die een mannelijke partner had een, lesbische juffrouw een oudere juf en een meester die nog ouder was. In onze klas zat een Vietnamese jongen een chinees meisje en verschillende Indonesische kinderen. De beste vriendinnen van mijn zusje waren een Turks en een Frans meisje. Mijn bestie is een islamitische vrouw uit Marokko. Ik heb nooit het idee gehad dat we verschillend waren. Wij zijn opgevoed met het idee dat iedereen gelijk is. Ook onze kinderen zijn zo opgevoed. De ene mens heeft blond haar, de ander een donkere huidskleur ieder mens ziet er anders uit van buiten. Maar binnenin hebben ze allemaal dezelfde kleur .

  Like

  1. @Marie,
   Ik ben blij dat ruim 10 jaar later op een katholieke school geen rassistische praatjes werden verkondigd. Helaas is alleen al op die christelijke school waar dat donkere meisje en ik werden mishandeld, jarenlang aan kinderen verteld dat een donkere huidskleur eigenschap was van een minderwaardige soort.
   De verzuiling heeft bij veel mensen in Nederland sporen achtergelaten, zoals je kunt lezen in wat anderen aan herinneringen beschreven.

   Like

  1. Pinda, dat herken ik. De kinderen van Ambon en omstreken, maar ook kinderen die Nederlands waren en een beetje getint, werden ook op onze school voor pinda uitgescholden. Maar dat werd niet onderwezen. Dat kwam vanuit de kinderen, maar waarschijnlijker van hun ouders, zelf.

   Like

 6. Mijn vader gaf les op een MBO opleiding en hij vertelde dat het onderlinge racisme van niet-westerse mensen enorm groot was. Net zoals de muzikant beschrijft. Marokkanen tegen Turken, Ghanezen tegen Congolezen enz. Hij zei altijd dat de Westerse jongens niet eens hoefden te discrimineren op huidskleur of afkomst, dat deden de niet westerse jongeren onderling wel. Bizar om te horen maar waar.

  Zelf, geboren in het Katholieke zuiden, ging alleen met Nederlandse kinderen naar school. Dit kwam omdat ik in een dorp naar school ging en mijn middelbare school was gesticht door paters als jongensschool. Pas in de jaren 70 kwamen er meisjes op deze school. Wel zaten er kinderen van Poolse, Italiaanse en Duitse afkomst op school.

  Geliked door 1 persoon

  1. Op de openbare lagere school waar ik naar toe ging, waren heel weinig buitenlandse kinderen. Dat is iets van latere tijd. Er waren een paar kinderen uit de Nederlandse koloniale gebieden, die spraken goed Nederlands, zagen er alleen een beetje anders uit dan de meeste leerlingen. Maar dat was op mijn school niet zo’n probleem als op de christelijke school, waar rassisme openlijk werd onderwezen.

   Like

  1. Je bedoelt misschien ‘nog niet zo heel lang geleden’ ?
   Ik meen dat in 1995 ophef was over rassisme in de schoolboekjes van de vrije scholen die op basis van theorieen van Rudolf Steiner waren opgezet.

   Like

 7. Ik ging in Amsterdam naar de Willem de Zwijger school. Van de godsdienstleraar leerden we dat donkere mensen dom als dieren waren. In die tijd kende ik geen donkere mensen. als kind moesten wij alles wat die man ons leerde geloven. In de kerk werd dat niet verteld.

  Like

  1. We leerden vroeger rare dingen op school.
   Wij moesten bijvoorbeeld over “de gouden eeuw” leren, de tijd dat Nederland uitblonk in zeeroverij, slavenhandel en uitbuiting van gebieden buiten de Nederlandse landsgrenzen.
   Het besef dat slavernij geen frisse bezigheid was begint nu een beetje door te dringen, maar de uitbuiting van de eigen bevolking is minder bekend. De Nederlandse zeerovers worden nog steeds “zeehelden” genoemd.

   Like

   1. Slavenhandel en slavernij zijn iets dat al in de Oudheid bestond. Na een verloren oorlog werden de verslagen mensen vaak slaaf. En ook in die tijd werden ze al verhandeld. Er is echter één vraag over het Nederlandse slavernijverleden die men maar niet wil beantwoorden. Hoe kwamen de Nederlanders aan de slaven? Wie leverde de slaven aan de handelaren? Als je daar over probeert te praten …..zwijgt iedereen.
    Wat mij verdrietig en ook boos maakt aan het hele slavernij gebeuren is dat het nog steeds bestaat! Dat men nog steeds mensen verhandeld en behandeld alsof het beesten zijn.

    Like

    1. De vraag hoe de handelaren aan hun handelswaar kwamen heb ik ook eens aan iemand gesteld die een hele verhandeling hield over de slavenhandel, maar kreeg als antwoord dat ik beter mijn mond dicht kon houden ipv dergelijke domme vragen te stellen.
     Dat antwoord zei, wat mij betreft heel veel over de ‘geachte inleider’.

     Like

    2. @M,
     Helaas is slavernij nog steeds niet voorbij.
     Slavernij is al heel oud en nog helemaal van deze tijd. De manier waarop men mensen tot slaaf maakt en verhandelt is wel eens anders, maar het is er nog steeds.

     De Romeinen haalden ook slaven uit de gebieden waar ze heersten, transporteerden die ook naar de gebieden waar ze arbeidskrachten konden gebruiken.Vikingen haalden slaven. Arabische slavenhandelaren vervoerden ook al Afrikaanse gevangen genomen mensen. Gevangenen worden in veel landen gedwongen te werken. Krijgsgevangenen werden en worden nog vaak als slaaf behandeld. Dat wordt in verdragen uitgesloten, maar niet elk land houdt zich daaraan. En dan zijn er nog groeperingen die oorlog voeren maar geen erkende natie vormen. Denk maar aan Isis, bijvoorbeeld.
     Zelfs verkopen in sommige streken mensen hun eigen kinderen als slaaf. En voordat Nederland en andere Europese landen internationale slavenhandel op grote schaal bedreven, verkochten Afrikaanse slaven handelaren aan elke klant die wilde betalen. Afrikaanse dorpen werden overvallen door andere Afrikanen en door Arabieren die in de slavenhandel zaten.

     De Europese landen hadden geen slaven in eigen land, in de tijd dat mensen uit Afrika naar het andere eind van de wereld werden vervoerd. Ethische motieven lagen daar maar beperkt aan ten grondslag. De manier waarop met de eigen bevolking werd omgegaan maakte dat het eenvoudig goedkoper was om geen slaven te kopen.

     Omdat slavenhandel niet past binnen het christelijk geloof, werd het verhaal van de minderwaardige mens bedacht. In islamitische landen bedachten de handelaren het excuus dat het ongelovigen (Kafir) betrof.

     Like

 8. Ik ben de eerste 10 jaar van mijn leven opgegroeid in de binnenstad van Utrecht in de jaren 60. Buitenlandse mensen waren we wel gewend, maar dat waren hoofdzakelijk italiaanse en chinese en turkse mensen. Toen mijn broer voor het eerst een donker iemand zag op vier jarige leeftijd riep hij mama kijk een chocolaatje. Maar al snel kwam er een donker gezin in onze straat wonen en die werden gewoon opgenomen in de gemeenschap . Toen ik 10 was gingen wij verhuizen naar Amerongen en gingen buiten het dorp wonen aan die weg woonden veel gereformeerde mensen en wij waren katholiek . Wel gingen we naar de gereformeerde school in Leersum gewoonweg omdat we daar het dichtste bij woonden. Daar werden we niet heel anders behandeld wat wel anders was in het geval van een aantal buren. Mijn vader ging bij een boer iets verderop werken en die boer kreeg gezeur met opoe want hoe haalde hij het in zijn hoofd een paapse knecht aan te nemen zelf waren ze streng gereformeerd. Maar de boer was gek met mijn vader en hoe die zijn werk deed dus lapte dat aan zijn laars. Hij had thuis geen tv en kwam soms met een smoesje voetbal kijken onder het mom van een bakkie doen. Mijn broer en ik waren bij een aantal mensen niet welkom om met de kinderen te spelen vooral omdat wij op zondag gewoon ook gingen zwemmen en schaatsen. Wij keken in het begin maar raar op van al die verschillen en hoeveel problemen dat soms opleverde omdat mijn ouder alhoewel zelf katholiek en uit een tijd dat religie nog sterk gescheiden was ( mijn vader was van 1907 en mijn moeder van 1917) totaal geen onderscheid maakten tussen ras en religie en in de jaren dat we in Utrecht woonden we gewend waren aan de grote variatie aan mensen zowel in ras, cultuur en religie.

  Like

 9. Ik ben 73 jaar, zat op een christelijke school en er is nooit gezegd dat donkere mensen minderwaardig zijn laat staan dieren! Heb uw naasten lief gelijk uzelf werd ons geleerd. Nou vond ik dat moeilijk want ik had een hekel aan 2 kinderen (blond met blauwe ogen) .

  Like

  1. Ik hoop dat veel meer christelijk onderwijs zo vredelievend was en is.
   Die agressieve christenkinderen zal ik nooit vergeten. Voor mij was het een traumatische ervaring en ik vraag me nog wel eens af welk effect die houding op donkere kinderen zal hebben gehad.

   Like

  2. Begin jaren ’50 ging ik in Midden-Drenthe naar de lagere school; in mijn geval een school met den bijbel. En eerlijk gezegd; ik heb geen grein herkend van de onzin die allemaal verkondigt wordt in dit blog.
   In ons dorp waren twee lagere scholen; een openbare school en een christelijke school. De leerlingen hadden wel eens ruzie, klopt. Maar mijn vrouw heeft haar basisonderwijs genoten in de stad en binnen de wijk waar ze woonde waren ook twee scholen die soms met elkaar op de vuist gingen. De grondslag van de ruzie had uitsluitend met de school te maken en niks met religie of wat ook maar. Gewoon ruzie zoals alle groepen wel eens onderling hebben.
   Maar dat er over christelijk onderwijs in kringen ‘openbaar onderwijs’ soms de meest vreemde verhalen verteld worden bleek me een jaar of 30 geleden toen toen ik enige tijd mijn werkkamer deelde met een hardline socialist uit Rotterdam. Zo eentje die het socialisme beleed op een manier die de gemiddelde SGP’er nog te bont was tav zijn religie. Hij vertelde me even hoe ik les gehad had op mijn lagere school in rekenen en taal, geschiedenis, etc. En hij brandde helemaal los toen hij hoorde dat ik in dat ‘achterlijke Drenthe’ op school gezeten had en hoe ik in vredesnaam de HTS had kunnen halen. Kortom, miste elke kennis op het gebied van het christendom, maar had er wel een menig over op ‘academisch’ niveau en miste vervolgens ook elke bereidheid om te luisteren. Die herinnering kwam wel even boven bij het lezen van dit blog.
   Voor de goede orde; in de eerste helft jaren ’50 kwamen op beide scholen in ons dorp Molukkers op school en het eerste jaar was er op beide scholen een ware territoriumstrijd. Na een jaar waren we aan elkaar gewend en wisten wat we aan elkaar hadden en leefden tevreden met en naast elkaar en er ontstonden vriendschappen tussen de ‘kaaskoppen’ en ‘apenkoppen’

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

@annoz weblog

art architecture Japan South Korea EU USA

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

Infonosity.net

Gratis hoe, wat, waarom, info,... Free how to, what, and why info...

Argusvlinder

De avonturen van de Argusvlinder

Fabian

Just the way I am

%d bloggers liken dit: