Bruto minimum inkomen per 1-1-2018

“All animals are equal, but some are more equal than others.” George Orwell, Animal farm

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 € 1.578,00 per maand. Hoewel volgens de Nederlandse grondwet iedereen voor de wet gelijk is, heeft onze wetgeving daarop vele uitzonderingen. Lees verder Bruto minimum inkomen per 1-1-2018

Hille’s hondenbelasting

Laat duizend bloemen bloeien.

In de verschillende woonplaatsen waar ik gemeentelijke heffingen mocht betalen, werd hondenbelasting geheven.  Niet iedere inwoner wilde een hond, maar sommige liefhebbers beperkten zich vanwege de belasting Lees verder Hille’s hondenbelasting

Drank

Accijns op alcohol en en tabak bestaat al jarenlang. Als reden wordt vaak gegeven, dat alcohol consumptie ongezond en amoreel is. Water is geen genotsmiddel en niet slecht voor de gezondheid. Zonder water blijft geen mens in leven. Er is dus geen reden om de drinkwater consumptie af te remmen door belastingheffing ?  Lees verder >>