Hoop en vrees voor 2023

Een beetje meer geluk en voorspoed in 2023 ?

Kamal Kareem & Happy New Year, Abba
https://youtu.be/ruli4ALigUQ
Voedsel

Er wordt gesproken over terugdraaien van de belastingverhoging op voedsel, maar plannen om dat te gaan doen heeft de regering niet. Er is in Nederland nu voedselhulp van het Rode Kruis.

Voedselprijzen zijn snel gestegen en zullen verder stijgen. Oorzaak is schaarste aan grondstoffen, hogere productiekosten en hogere transportkosten. Dat probleem zal niet snel opgelost worden. Verhoging van belasting op voedsel helpt daar niet bij.

Supermarktketens hebben beloofd de prijzen van een aantal basisproducten laag te houden. Voedselbanken verstrekken voedsel aan wie volgens hun regels kan aantonen dat voedselhulp noodzakelijk is. Wie niet voldoet aan de eisen krijgt geen hulp. Voedselbanken hebben moeite om aan voldoende voedsel te komen voor de verstrekking.

Energiekosten

In Nederland zit nu ongeveer de helft van de bevolking in de kou. Energiekosten zijn niet meer te betalen als je geen hoog inkomen hebt. Vanaf 1 januari 2023 wordt via de energiebedrijven de maximumprijs die consumenten betalen beperkt.

De maximum prijs is tijdelijk.
Het prijsplafond beperkt het maximumtarief voor elektriciteit tot € 0,40 per kWh. Het prijsplafond geldt tot een verbruik van 2.900 kWh.
Het prijsplafond voor gas beperkt het maximumtarief tot € 1,45 per kuub. Het prijsplafond geldt tot een verbruik van 1.200 kuub gas.
Wie meer verbruikt moet het tarief betalen dat het energiebedrijf volgens contract rekent.

Is je energiecontract afgelopen dan blijft het energiebedrijf gewoon leveren, maar dan tegen het variabele tarief van dat bedrijf, dat voorlopig aan het zelfde maximum is gebonden. Je hoeft dus geen nieuw energiecontract af te sluiten tegen de hoge prijzen die nu gelden. Dat kun je straks weer doen, als de bedrijven weer normale tarieven aanbieden. Het prijsplafond hoef je niet aan te vragen. De energiebedrijven krijgen daar geld voor van de overheid en berekenen dat automatisch door in de energierekening.

Tarief voor wie verwarmt door aansluiting op een warmtenet zal gekoppeld aan het prijsplafond voor gas € 47,39 per gigajoule warmte worden.

Voor huishoudens met blokverwarming wordt nog uitgezocht hoe de prijsbeperking berekend zal worden, maar ook zij zullen gecompenseerd worden.

Het prijsplafond geldt per 1 januari 2023 voor alle kleinverbruikers. Dat zijn huishoudens met een woning aansluiting, maar ook zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine midden en kleinbedrijf met een aansluiting op een bedrijfspand.

Energie intensieve MKB, zoals de bakker en de snackbar, zullen niet uitkomen met het maximale energie verbruik dat onder deze regeling valt. Daarvoor wordt een aparte regeling bedacht.

Grootverbruikers betaalden altijd al extreem veel minder dan kleinverbruikers.

Schulden

Na de corona lock downs, hoge energieprijzen, gestegen kosten van voedsel en de snelle waardedaling van ons geld, zitten meer mensen dan normaal in de schulden. Dat kunnen echte probleemschulden zijn geworden, die ondanks aflossingen alleen maar blijven oplopen. Nu dit veel mensen treft is er aandacht voor de uitwassen in de schuldenindustrie. Een bedrijfstak die niets anders dan ellende veroorzaakt. Meer dan aandacht is nog niet tot stand gebracht. Een oplossing in aangepaste wetgeving en ander gedrag van de overheid als schuldeiser is er nog niet.

Verhoging minimum inkomens

Het minimumloon tarief wordt in Nederland verhoogd, maar niet voldoende om het minder waard worden van ons geld te compenseren. Met de minimumloon verhoging worden ook de AOW en de bijstandsuitkering verhoogd. Geen volledige compensatie, dus ook de armsten in Nederland verarmen verder.

Nu meer mensen bijstand hebben moeten aanvragen komt er ook meer aandacht voor de regels van de bijstandsuitkering. Er wordt een menselijke houding en toepassing van regels beloofd, maar verder dan aandacht en beloften is onze overheid nog niet gekomen.

Recht

Elk rechtssysteem dient de machthebbers van het moment. Soms ziet de macht het belang van rechtvaardigheid en bescherming van de zwakke partij in een conflict. Vaak dient de macht alleen zichzelf. Rechters dienen die macht omdat ze het daarmee eens zijn, of omdat rechters die een ander belang waarderen verdwijnen. Vrijwillig of gedwongen.

Vrijheid

Op vrijheid en burgerrechten heeft de hele wereldbevolking moeten inleveren. Rechten werden geschonden en afgenomen. Protesten hebben maar weinig effect gehad. Regeringen hebben steeds minder voor ogen dat ze de bevolking moeten dienen. Protestsymbool is een wit vel papier geworden. Want wat je daar ook op zou kunnen schrijven, je kunt er als burger voor vervolgd worden door de mensen met regeringsmacht. Uiteindelijk zal de bevolking die strijd winnen. Zonder wapens en geweld, maar met een grote meerderheid.

Vrede

Natuurlijk hoopt iedereen dat alle oorlogen zullen stoppen. De waanzin die vernietiging en ellende veroorzaakt verschijnt altijd wel ergens op deze aardbol.

Liefde

Het is een somber moment, met sombere verwachtingen, maar zelf kunnen we het leed verzachten met liefde voor onze medemensen. Mensen die zelf genoeg inkomen hebben en de prijscompensaties niet nodig hebben, namen al het initiatief om er een ander mee te helpen. Niet alleen met kerst is het fijn om iets lekkers te krijgen. Ook zonder geld kunnen mensen helpen problemen op te lossen in plaats van ze te creëren. Als we elkaar helpen gaat het ons allemaal beter.

(tekst © Vlierbloesem)
(muziek © Kamal Kareem & Abba)

Auteur: Vlierbloesem

Vlierbloesem is een pseudoniem, gekozen omdat de vlier bloeide op de dag dat ik het blog account opende. Als die naam door de overheid is gekoppeld aan het identiteitsnummer van een Nederlandse burger, dan is dat iemand anders.

10 gedachten over “Hoop en vrees voor 2023”

 1. Recht. Aangiftes doen. Het beeld van aangiftes doen wordt ook omgedraaid in de media. Mensen zouden geen aangiftes willen doen. Nee, ik als burger moet mij verschrikkelijk inspannen om een aangifte te krijgen. Wat is er aan de hand bij de politie?
  Als ik al een afspraak krijg wordt ik ontmoedigd, mevrouw zou u dat nu wel doen enz. enz. Ik zeg duidelijk dat ik dat wil, waarom wordt daaraan getwijfeld? Nee, de politie heeft er geen zin in, of wordt opgeleid om aangiftes af te houden. Ja, we maken wel een aantekening in uw dossier. Nou dan heb ik dus als burger niets meer te zeggen. Wat ze opschrijven weet ik op dat moment niet. Ik heb niets op papier. Na veel gebel en na het indienen van een schriftelijk verzoek bij het hoofdbureau van het district, krijg ik een afspraak om mijn dossier te horen voorlezen. Ik mag aantekeningen maken want ik krijg geen kopieën. De aantekeningen in mijn dossier waren wel heel anders dan ik verteld had. Ik vroeg mij af, waarom ik al die inspanningen nog deed. Nee, mevrouw had geen verwondingen. En dat terwijl ik een brief van mijn arts had met foto’s van mijn verwondingen. Ja, een aangifte opstellen kost tijd en is een bewijs. Wel hoor ik uitgebreid in de media dat de politici en de bn-ers en het Koningshuis aangiften hebben gedaan. Ook hier dus een flinke ongelijkheid. Een vertekend beeld van de politie en de media, die schrijven dat burgers geen aangifte durven doen vanwege de agressie die tegen hun zou kunnen toenemen. Nee, burgers wordt het ontraden aangifte te doen.

  Geliked door 1 persoon

  1. Ook een probleem waar weinig of niks aan wordt gedaan. Je kunt aangifte doen van de dingen waarvan de politie wil dat er aangifte wordt gedaan. Het lijkt wel dat ze zo bepalen wat er in de statistieken terecht komt. En ze gaan het liefst ergens op af waar ze niet nodig zijn, maar waar het voor hun makkelijk is. Er is ook geen alternatieve hulp meer voor jouw probleem. Volgens wetgeving zouden ze je moeten helpen. Maar als ze het makkelijker vinden om niks te doen, dan kun je ook nergens anders terecht.

   Geliked door 1 persoon

 2. Recht. Ja Vlierbloesem, elk rechtssysteem dient de machthebbers van het moment. Ook ik loop daarin vast. Politie die niet komt. Of wel komt en de dader laat zitten in zijn woning omdat deze zich opgesloten heeft. Als gewone burger ben je niet beschermd in Nederland. Die bescherming is alleen voor politici, bn-ers en het Koningshuis. Als er iemand met een fakkel voor het huis van Kaag staat, komt dat uitgebreid in het nieuws. Terwijl zij zelf niet gewond is of zo. Terwijl als ik mishandeld ben en gewond ben geraakt, de politie niet eens komt kijken. Als ik bel wordt er gezegd, oh, wij kennen uw dader wel en laten het hierbij. Ja, ik doe al 10 jaar aangifte van mijn dader. Ze komen dus niet meer. Maar iedere acht dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland, in de relationele sfeer. Dan is de politie dus te laat en komt het wel in de media, ja, we wisten dat er problemen waren. De media geeft een beeld dat de politie optreedt maar dat geldt niet voor gewone burgers. De rechters die geen beslissingen durven nemen in het strafrecht. Zij schuiven het van zich af door te zeggen mevrouw dit valt onder het civiel recht. We gaan niet vervolgen.

  Geliked door 1 persoon

  1. Mishandeling valt volgens mij niet onder civiel recht. De aangifte zouden ze moeten opnemen en als je voor hulp belt, zouden ze moeten komen. Maar als ze dat niet doen, dan heb je bijna geen mogelijkheid daar iets aan te veranderen. Er zijn wel vrouwen geweest die met een advocaat samen aangifte gingen doen om politie te dwingen aangifte op te nemen. Maar dan wordt er nog steeds niks mee gedaan.

   Like

 3. Handhaving bij een landelijk vuurwerkverbod??????? Laat me niet lachen , er geldt nu ook al dat je maar op een dag in het jaar vanaf een bepaalde tijd vuurwerk af mag steken en in sommige gemeentes alleen op bepaalde plekken en toch word er hier al maanden regelmatig behoorlijk zwaar vuurwerk af gestoken zeker in de wijk waar mijn dochter woont, maar ingegrepen word er nauwelijks en vannacht ging men hier massaal los. Verder is er voor velen onder ons weinig reden tot optimisme. Loonsverhogingen klinken positief ,maar in werkelijkheid is het een doekje voor het bloeden . Want lonen worden bruto verhoogd en daar blijft netto vaak maar een fractie van over. De marktwerkingen van zorg en energie doen de kleine inkomens de das om en loonsverhogingen betekenen uiteindelijk ook weer hogere prijzen. Misschien zie ik het te zwart in, maar lijkt mij alleen realistisch. Gelukkig hebben wij in onze eigen kleine kring een aantal zeer betrokken en sociale mensen zitten die er zijn voor een luisterend oor en indien nodig materiele steun.

  Geliked door 2 people

 4. Afgelopen oudejaarsnacht leek het een burgeroorlog in verschillende grote steden. Grote groepen opgewonden standjes vochten verspreid tegen een politiemacht van duizenden extra ingezette agenten. Als het wetsvoorstel om vuurwerk landelijk te verbieden wordt aangenomen dan zijn op 31 december de rapen gaar. Zou mogelijk het leger ingezet moeten worden voor handhaving vuurwerkverbod.

  De inzet van het leger zou in de nabije toekomst zomaar bewaarheid kunnen worden als de sociale onrust onder de burgerbevolking, maar ook onder de boeren, groter wordt door blijvend hoge inflatie en onvermijdelijke bezuinigingsvoorstellen van de regering. Er zijn in enkele steden al oefeningen geweest.

  De stikstofgekte en de ontspoorde tweedeling tussen rijk en arm is volop reden voor massale protesten. De tolerantiegrens van beperking vrijheden en burgerrechten is bereikt. In telegramgroepen hebben diverse groeperingen, waaronder de boeren, grote demonstraties aangekondigd.

  Desalniettemin, een gelukkig Nieuwjaar toegewenst!

  Geliked door 1 persoon

  1. Armoede en onredelijke wetgeving voor de bevolking, terwijl degene die dat de mensen oplegt zich niet de zelfde beperkingen oplegt. Dat wordt lange tijd geaccepteerd, tot het te ver gaat. Alle revoluties hadden een oorzaak.

   Geliked door 2 people

  1. Hoe we tegenover elkaar staan is belangrijker dan tijdelijke compensatie maatregelen van de overheid. Maar de wetgeving beperkt onze mogelijkheden. Wie had kunnen bedenken, dat onderlinge voedselhulp illegaal zou worden en dat uitbuiting van personeel legaal zou zijn? Toch zijn we zonder veel media aandacht in die situatie terecht gekomen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Kop op de Tocht

Een nieuw leven met NAH

Vrij Eigenwijs

Ook nieuwsgierig naar alternatieve manieren van leven? Volg dan mijn persoonlijke zoektocht naar een vrije en eigenwijze levensstijl.

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Alice her blog

Freedom of speaking

Chit_ChatGPT

Wat ooit op een eerste april 2006 begon als Bruno's BlogBoek, het internetdagboek van een CEO werd in september 2021 Bruno Borrelt, de regelmatige bedenkingen van een vrije ondernemer met een co-operatieve instelling om de wereld digitaler maar tegelijkertijd ook slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken. Kortom, een digitale teamspeler én bruggenbouwer. "Wie schrijft die blijft" is echter een oneliner die dateert uit het pre-digitale tijdperk. Vanaf 2023 gaat Bruno terug naar zijn roots; uitvoering en daadkracht met passie, energie en enthousiasme, geen blabla maar boemboem. En dus geen tijd meer voor persoonlijke bijdragen via dit medium. Geen nood want Chit_ChatGPT wordt een waardige opvolger. Deze populaire maar niet populistische wereldauthoriteit tekende een exclusiviteitscontract met onze website en zorgt voor een dagelijks nederlandstalig editoriaal over een actualiteit die onze aandacht verdient. Met af en toe een illustratie van DALL·E.

Plantestisch!

Blogs, recepten en instagram extra's

Enjoythisfood.com

Everyday food with a healthy twist, we make cooking easy and serve dishes full of love!

Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

Coronacolumns

Vrijmoedig commentaar op de berichtgeving over corona en aanverwante zaken

Dagelijks leven

Tuin, katje, ditjes en datjes

The Chatsworth Lady

gardening, jewelry, porcelain, beautiful things...

Bomenclub Nederland

Digitaal platform voor en door bomenliefhebbers.

jan krosenbrink

voor een dialoog zijn twee mensen nodig

sprokkelen

duurzaam leven in een sociale samenleving.

Feiten.net

Feiten die te denken geven

Financial Reality

Separating fact from fiction in finance and economics

Uit de Klei getrokken

Op weg naar een zelfvoorzienend leven!

LEVENSJUTTERS

Over authentiek leven aan de buitenkant van Denemarken

Actiegroep Niet Te Koop

Sociale Huurwoningen zijn Niet Te Koop

JuridischEHBO

Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen; voor elk contact dat leidt tot een contract

Yildiz & Partners

Bookkeeping Professionals

AnnoZ Webb blog

France Dordogne Paris Cote d'Azur New York City Thailande

zeiljacht JEST X

Zeilerspraat......en reisverslagen met onze XC 35

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

IMPREINT journal

The official bulletin of the artist IMPREINT created to repost excerpts from 'En plein air'.

Vlierbloesem

https://vlierbloesem.wordpress.com

Wat u niet in de kranten leest

Opmerkelijk nieuws over de rechtspraak en financiële schandalen

BERTJENS

Zij. Diversen.

Peter Teffer

onderzoeksjournalist

MOESTUIN HIPPIE

Moestuin blog over moestuinieren, duurzaamheid en een groener leven.

Revolutionair Socialistische Media

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Compliance Platform Trustkantoren

weblog van het Compliance Platform

henk 50

Altijd onderweg...

WOKIE

Nederland

Anja's Foodblog

365 Dagen Inspiratie

LHM

Blog van Luc Hamelinck

%d bloggers liken dit: